Mobilgrease ® XTC  

Mobil Grease, Finland

Kytkinrasva

Tuotekuvaus

Mobilgrease XTC on erittäin suorituskykyinen rasva, joka on tarkoitettu nopeakäyntisten kytkimien voiteluun. Rasva valmistetaan valikoidusta paksusta mineraaliperusöljystä ja erittäin tehokkaista lisäaineista. Mobilgrease XTC vähentää öljynerottumista, minkä lisäksi rasvan ominaisuudet säilyvät korkeissakin lämpötiloissa. Nämä ominaisuudet ovat olennaisen tärkeitä uudenaikaisten kytkimien voitelussa ja suojauksessa. Perusöljy ja korkeapaine- (EP) lisäaineet vähentävät kitkaa hampaiden liukukosketuksessa ja parantavat kulumisenestokykyä, ruosteen- ja korroosionestokykyä sekä rasvan vakautta korkeissa lämpötiloissa.

Mobilgrease XTC -rasvan koostumus on erittäin vakaa, minkä ansiosta se toimii korkeissa lämpötiloissa ja suurilla leikkauskuormilla ratkaisevasti paremmin kuin tähän asti parhaat kytkinrasvat. Mobilgrease XTC on NLGI 1 -luokan litiumsaippuaperustainen tuote.

ExxonMobilin tutkijat ovat valinneet Mobilgrease XTC -rasvan koostumuksen siten, että se täyttää nopeakäyntisten hammas- ja ristinivelkytkimien asettamat vaatimukset (mukaan lukien AGMA CG-2 ja CG-1 spesifikaatiot). Rasva on osoittanut erinomaisen suorituskykynsä lukuisissa teollisuuden kytkinratkaisuissa.

Poikkeuksellisen hyvän suorituskykynsä ansiosta Mobilgrease XTC on ensisijainen valinta hyvin moniin kytkinsovelluksiin. Se täyttää suurimpien kytkinvalmistajien asettamat suorituskykyvaatimukset.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobilgrease-rasvat tunnetaan kautta maailman erinomaisesta suorituskyvystä, ja Mobilin teollisuusvoiteluaineiden maailmanlaajuisesta teknisestä tuesta. Erinomaisten ominaisuuksien ansiosta Mobilgrease XTC on monen käyttäjän ensisijainen valinta lukuisiin käyttökohteisiin, joissa suorituskyvyllä on suuri merkitys.

Mobilgrease XTC tunnetaan erinomaisena ratkaisuna nopeakäyntisten ja kuumien hammas- ja ristinivelkytkimien voiteluun. Tiiviit yhteydet laitevalmistajiin ja loppukäyttäjiin varmistavat, että Mobilgrease XTC täyttää käyttökohteiden asettamat kriittiset vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa. Mobilgrease XTC on suunniteltu erityisesti nopeakäyntisiin ja kuumiin kytkimiin. Sillä on seuraavia ominaisuuksia ja etuja:

Ominaisuudet Edut ja hyödyt
Vastustaa erinomaisesti öljynerottumista. Auttaa vähentämään vuotoja, mikä auttaa parantamaan toimintavarmuutta ja suojaamaan kytkimiä.
Erinomaiset korkeapaineominaisuudet ja tehokas kulumisenestokyky. Auttaa vähentämään kytkimien, jopa huonosti linjattujen, kulumista ja pienentämään kunnossapitokustannuksia.
Erinomainen vakaus korkeissa lämpötiloissa. Pitkä rasvan käyttöikä auttaa pidentämään voiteluvälejä.
Erinomainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaan. Rasvan suorituskyky ja ominaisuudet säilyvät kosteissakin olosuhteissa.

 

Käyttö

Huomautuksia: Koska Mobilgrease XTC -rasvalla on kytkimien edellyttämä korkea viskositeetti ja tarttuvuus, emme suosittele käsikäyttöisten rasvapumppujen käyttämistä matalissa lämpötiloissa ilman lisälämmitystä.

Mobilgrease XTC täyttää nopeakäyntisille joustaville kytkimille ja ristikytkimille asetetut AGMA Type CG-2 -vaatimukset. Lisäksi Mobilgrease XTC täyttää lievemmät AGMA Type CG-1 -vaatimukset. Mobilgrease XTC säilyttää erinomaiset ominaisuutensa aina 120 °C:n lämpötilaan saakka. Rasvaa ei suositella alle -30 °C:n lämpötiloihin. Mobilgrease XTC sopii erinomaisesti teollisuuden käyttökohteisiin, joissa käytetään:

  • joustavia ristinivelkytkimiä.
  • joustavia hammaskytkimiä.

 

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Mobilgrease XTC täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:
AGMA CG-1 X
AGMA CG-2 X

 

 

Tyypilliset arvot

Mobilgrease XTC
NLGI-luokka 1
Paksunnin litium/polymeeri
Väri tummanruskea
Tunkeuma, vatkattuna, 25°C, ASTM D 217 325
Tippumispiste, °C, ASTM D 2265 215
Perusöljyn viskositeetti, ASTM D 445
cSt @ 40°C 680
Öljyn erottuminen, sentrifugitesti, ASTM D 4425, K36, 24 h, 38°C, til-% 0
Tunkeuman muutos, ASTM D 217, 60X-10,000X, mm/10 +25
Happipommi, ASTM D 942, paineenalennus / 100h, kPa 35
Neljän kuulan koe, kuluminen, ASTM D 2266 0,35
Neljän kuulan koe, EP, ASTM D 2596,hitsautumiskuorma, kg  315
Neljän kuulan koe, EP, ASTM D 2596, kulumisindeksi, kgf 51 
Timken OK kuorma, ASTM D 2509, lb 60
Korroosionestokyky, ASTM D 1743 Pass
Kuparikorroosio, ASTM D 4048 1A

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

05-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading