Mobil DTE 10 Excel™ -sarja  

Mobil Industrial, Finland

Ensiluokkaisia hydrauliikkaöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil DTE 10 Excel™ -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä kulumisenestolisäaineistettuja hydrauliikkaöljyjä, jotka on erityisesti tarkoitettu täyttämään nykyaikaisten teollisuuden ja liikkuvan kaluston korkeapainehydrauliikkajärjestelmien asettamat vaatimukset.

Mobil DTE 10 Excel -sarjan öljyjen koostumus perustuu huolellisesti valittuihin perusöljyihin ja erityiseen lisäainejärjestelmään, joiden yhdistelmänä aikaansaadaan hyvin tasapainotettu suorituskyky lukuisissa eri sovelluksissa. Öljyillä on ensiluokkainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus, mikä pidentää öljyn käyttöikää ja minimoi sakanmuodostusta vaativissa olosuhteissa toimivissa, suuritehoisissa korkeapainepumpuissa. Innovatiiviset puhtaana pitävät ominaisuudet suojaavat hydrauliikkajärjestelmän kriittisiä osia vaurioilta. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi useiden nykyaikaisten hydrauliikkajärjestelmien tiukkasovitteiset servo- ja proportionaaliventtiilit. Erittäin leikkauskestävä korkea viskositeetti-indeksi mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen ja säilyttää hydrauliikan tehon ja komponenttien suojauksen maksimissaan niin matalissa kuin korkeissakin lämpötiloissa. Ensiluokkaiset ilmanerottumisominaisuudet antavat lisäsuojaa pienissä ja nopeakiertoisissa järjestelmissä, ja auttaa estämään kavitaatiovauriot ja dieselilmiön. Tarkkaan valitun perusöljyn ja lisäaineiden ansiosta öljy läpäisee vesistömyrkyllisyystestin LC-50 (OECD 203). Sinkitön kulumisenestojärjestelmä tarjoaa hammaspyörä-, siipi- ja mäntäpumpuille ensiluokkaisen suojan ja minimoi samalla karstan muodostumisen.

Mobil DTE 10 Excel -sarja on valmistettu kattavien laboratorio- ja kenttäkokeiden antamien tulosten perusteella ja se voi mitattavasti parantaa hydrauliikan hyötysuhdetta verrattuna muihin Mobil™ -hydrauliikkaöljyihin. Tämän ansiosta tehonkulutus voi laskea ja koneen tuotantokapasiteetti parantua, josta tuloksena on rahallisia säästöjä.

Kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa suoritetuissa hyötysuhdetesteissä Mobil DTE 10 Excel -öljyjen mitattiin parantavan hydrauliikkaöljyn pumpattavuutta kuudella prosentilla verrattuna Mobil DTE 20 -öljyyn vakiohydrauliikkasovelluksessa.

Muissa laboratorio- ja kenttätesteissä, jotka suoritettiin useilla erityyppisillä nykyaikaisilla hydrauliikkajärjestelmillä, Mobil DTE 10 Excel -sarja osoitti poikkeuksellisen pitkää käyttöikää verrattuna perinteisiin Mobil -hydrauliikkaöljyihin, samalla kun hydrauliikka-järjestelmän puhtaus ja komponenttien suojaus säilyi ennallaan. Mobil DTE 10 Excel osoitti myös korkean viskositeetti-indeksinsä ja ensiluokkaisen leikkauskestävyytensä arvon toimimalla niinkin matalissa lämpötiloissa kuin -34°C ja säilyttäen samalla ISO-viskositeettiluokkansa.

Mobil DTE 10 Excel -öljyjä on testattu myös tavanomaisissa siipipumpuissa valvotuissa  olosuhteissa suoraan kilpailevien tuotteiden kanssa.  30 minuutin testin päättyessä Mobil DTE 10 Excel -öljyn käyttö aiheutti järjestelmässä vähemmän lämmönmuodostusta ja mitatut järjestelmälämpötilat olivat 6°C–7°C alle vastaavissa olosuhteissa toimivien kilpailevien tuotteiden muodostamaan lämmön.

EnergyEfficiency

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Mobil DTE 10 Excel -öljyn hyötysuhdetta on verrattu ainoastaan perinteisiin Mobil-tuotemerkin hydrauliikkaöljyjen suorituskykyyn. Öljyssä käytetty teknologia mahdollistaa valvotuissa olosuhteissa jopa 6 %:n lisäyksen hydrauliikkapumpun hyötysuhteessa verrattuna Mobil DTE 20 -sarjan öljyihin. Tämän tuotteen hyötysuhdetta parantavien ominaisuuksien perusteena ovat asiaankuuluvien teollisuusstandardien ja vaatimusten mukaan suoritetut testit.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil DTE 10 Excel -sarjan hydrauliikkaöljyt tarjoavat ensiluokkaista tehokkuutta hydrauliikkajärjestelmissä: äärimmäistä puhtaanapitokykyä ja voiteluöljyn pitkä käyttöikä. Hydrauliikkajärjestelmiä tehostavat ominaisuudet saattavat vähentää energiankulutusta niin teollisuudessa kuin liikkuvassa kalustossa, alentaa käyttökustannuksia ja parantaa tuottavuutta. Niiden erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus voivat auttaa pidentämään öljyn ja suodattimien vaihtoväliä ja auttavat pitämään järjestelmiä puhtaina. Tehokas kulumisenestokyky ja erittäin vahva öljykalvo parantavat laitteiden suorituskykyä, vähentävät turhia seisokkeja ja auttavat parantamaan tuotantokapasiteettia.

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Erinomainen hydrauliikkateho Voi vähentää energian kulutusta tai parantaa järjestelmän tehokkuutta
Poikkeuksellinen puhtaanapitokyky Vähäisempi karstan- ja lakanmuodostus järjestelmässä pidentää huoltovälejä ja komponenttien käyttöikää
Vakaa leikkauskestävyys, korkea viskositeetti-indeksi Komponenttien suoja säilyy vaihtelevissa lämpötilaolosuhteissa
Hapettumisenestokyky ja terminen vakaus Pidentää voiteluaineen käyttöikää jopa ankarissa käyttöolosuhteissa
Hyvä yhteensopivuus kumien ja tiivisteiden kanssa Pidentää tiivisteiden käyttöikää ja pidentää huoltovälejä
Kulumisenesto-ominaisuudet Auttaa vähentämään kulumista, suojaa pumppuja ja komponentteja ja pidentää niiden käyttöikää
Erinomaiset ilmanerottumisominaisuudet Auttaa ehkäisemään ilman kertymistä ja kavitaatiota järjestelmissä, joissa on lyhyt rauhoittumisaika
Yhteensopiva useiden metallien kanssa Auttaa ylläpitämään monimetallikomponenttien erinomaisen suorituskyvyn ja suojan

 

Käyttökohteet

  • Teollisuuden ja liikkuvan kaluston korkeissa paineissa ja lämpötiloissa toimivat, kriittiset hydrauliikkajärjestelmät
  • Karstoittumiselle alttiit hydrauliikkajärjestelmät, kuten tarkat numeerisesti ohjatut (CNC) koneet, erityisesti sellaiset sovellukset joissa käytetään tiivisvälyksisiä servoventtiilejä.
  • Järjestelmät, jotka jatkuvasti altistuvat kylmäkäynnistyksille ja korkeille käyttölämpötiloille.
  • Suurta kuormankantokykyä ja kulumisenestoa edellyttävät järjestelmät
  • Useita eri metalleja sisältävät konekomponentit

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil DTE 10 Excel –sarja täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset: 15 22 32 46 68 100 150
DIN 51524-2: 2006-09 X
DIN 51524-3: 2006-09 X X X X X    
ISO L-HV (ISO 11158:1997)
X X X X X    
JCMAS HK VG32W (JCMAS P 041:2004)     X        
JCMAS HK VG46W (JCMAS P 041:2004)       X      
Arburg       X      
Krauss-Maffei Kunststofftechnik       X      
Voith VN108 4.3.3
       
HOCNF Norway/NEMS              
X X X X X X X

 

Mobil DTE 10 Excel -sarja on seuraavien valmistajien hyväksynnät: 15 22 32 46 68 100 150
BoschRexroth Fluid Rating List 90245        
Denison HF-0     X X X    
Eaton Vickers 694 (sisältää aikaisemmat I-286-S, M-2950-S or M-2952-S)     X X X    
Frank Mohn, Framo hydraulic cargo pumping            
Fives Cincinnati P-69      
X    
Fives Cincinnati P-70             
ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10       X X X X
STROMAG AG TM-000 327                          X    

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil DTE10 Excel 15 22 32 46 68 100 150
ISO VG -luokka 15 22 32 46 68 100 150
Viskositeetti, ASTM D 445              
cSt/40 °C 15,8 22,4 32,7 45,6 68,4 99,8 155,6
cSt/100 °C 4,07 5,07 6,63 8,45 11,17 13,00 17,16
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 168 164 164 164 156 127 120
Brookfield-viskositeetti ASTM D 2983, cP @ -20 °C     1090 1870 3990 11240 34500
Brookfield-viskositeetti ASTM D 2983, cP @ -30 °C     3360 7060 16380 57800  
Brookfield-viskositeetti ASTM D 2983, cP @ -40 °C 2620 6390 14240 55770      
Kartiorullalaakeri (CEC L-45-A-99), % viskositeetin menetys 5 5 5 7 11 7 7
Ominaispaino 15 ºC, ASTM D 4052, kg/l 0,8375 0,8418 0,8468 0,8502 0,8626 0,8773 0,8821
Kuparikorroosio, ASTM D 130, 3 h @ 100°C 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
FZG-testi, DIN 51354, Fail Stage - - 12 12 12 12 12
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -54 -54 -54 -45 -39 -33 -30
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 182 224 250 232 240 258 256
Vaahtoaminen, Seq. I, II, III, ASTM D 892 , ml 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0
Läpilyöntilujuus, kV, ASTM D877 45 54 49 41      
Äkillinen vesistömyrkyllisyys (LC-50, OECD 203) läpäisee läpäisee läpäisee läpäisee läpäisee läpäisee läpäisee

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

03-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading