Mobil Pegasus™ 610  

Mobil Industrial, Finland

Kaasumoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Pegasus™ 610 on erittäin suorituskykyinen kaasumoottori-öljy, joka on kehitetty nykyaikaisiin nelitahtimoottoreihin, joiden polttoaine sisältää syövyttäviä aineita, kuten vetysulfidia tai halogeeneja (kloori- ja fluoriyhdisteitä tms.). Näissä turboahdetuissa moottoreissa käytetään yleensä laihaa polttoaineseosta, jolloin imusarjan korkea paine rajoittaa voiteluaineen pääsyä venttiiliohjaimiin. Tämä pienentää öljynkulutusta ja voi johtaa venttiiliohjaimien nopeaan kulumiseen. Ilmiö lisää myös yläsylintereiden kulumista polttoaineen palamisessa syntyvien happamien yhdisteiden vuoksi. Mobil Pegasus 610 sisältää 1,0% tuhkaa, minkä lisäksi sillä on korkea kokonaisemäsluku (TBN) ja poikkeuksellisen suuri emäsvaranto. Tämä vähentää syövyttävien aineiden haittavaikutuksia moottorin osiin. Öljy suojaa erinomaisesti korroosiolta, mikä vähentää sylintereiden, venttiilien ja laakereiden syöpymistä. Tämä pidentää moottorin käyttöikää ja pienentää huoltokustannuksia. Erinomaisen kulumisenestokyvyn ansiosta Mobil Pegasus 610 vähentää mäntien, sylintereiden ja männänrenkaiden kulumista ja naarmuuntumista. Öljy sopii myös kaatopaikka- ja biokaasua käsittelevien mäntäkompressoreiden voiteluun.

Mobil Pegasus 610 valmistetaan korkealaatuisista mineraaliperusöljyistä ja tarkkaan kehittyneistä lisäaineista (tuhkapitoisuus 1,0%), jotka antavat erinomaisen suojan moottorin ja kompressorin osille. Öljyllä on hyvä kemiallinen vakaus sekä hapettumis- ja nitrautumiskestävyys. Mobil Pegasus 610 suojaa poikkeuksellisen hyvin venttiilijärjestelmää kulumiselta ja ehkäisee sakan- ja karstanmuodostusta. Lisäksi öljyllä on erinomainen puhtaanpitokyky ja se ehkäisee tuhka- ja hiilikarstan muodostumista, mikä parantaa moottorin ja sytytyksen toimintaa.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Pegasus 610 -kaasumoottoriöljy antaa lisäsuojaa moottoreille, joiden polttoaine sisältää epäpuhtauksia. Öljy auttaa pitämään moottorin puhtaana, vähentää kulumista ja parantaa moottorin suorituskykyä Tämä pienentää huoltokustannuksia ja parantaa tuotantokapasiteettia. Öljyn erinomainen kemiallinen vakaus ja hapettumiskestävyys mahdollistavat pidemmät öljynvaihtovälit ja pienentävät suodatinkustannuksia. Suuren emäsvarannon ansiosta öljyä voi käyttää moottoreissa, joiden polttoaine sisältää pienen määrän syövyttäviä aineita.

OminaisuudetEdut ja hyödyt
Korkea TBN-luku ja emäsvarantoVähentää kulumista ja korroosiota, kun polttoaine sisältää epäpuhtauksia.
Suojaa nelitahtimoottorien venttiili-istukoita ja -lautasia.
Vähentää tuhkakarstan kertymistä palotilaan ja parantaa sytytystulppien toimintaa.
Suojaa erinomaisesti kulumiselta ja naarmuuntumiseltaVähentää moottorin osien kulumista.
Vähentää raskaasti kuormitettujen kaasumoottoreiden sylinteriseinämien naarmuuntumista.
Antaa erinomaisen suojan moottorin sisäänajossa.
Erinomainen hapettumiskestävyys ja kemiallinen vakausMoottori pysyy puhtaampana. Pidentää öljynvaihtovälejä. Pienentää suodatinkustannuksia.
Erinomainen hapettumis- ja nitrautumiskestävyys.
Erinomainen suoja korroosiota vastaanVähentää nelitahtisten kaasumoottoreiden venttiiliohjaimien kulumista.
Suojaa laakereita ja moottorin sisäosia.
Erinomainen puhtaanapitokykyNeutraloi öljyyn muodostuvat hapot.
Suojaa yläsylintereitä ja venttiilijärjestelmää. Moottori pysyy puhtaampana.
Pidentää öljynsuodattimien käyttöikää.
Ei sisällä sinkkiä eikä fosforiaPidentää katalysaattorin käyttöikää ja parantaa sen suorituskykyä.

 

Käyttö

  • Kaasumoottorit, joiden polttoaine sisältää kohtuullisia määriä vetysulfidia (H2S).
  • Moottorit, joiden polttoaine sisältää muita syövyttäviä aineita, kuten TOHCl (totaali orgaaniset haliidit kloriideina), kaatopaikka- tai biomassakaasut.
  • Kipinäsytytteiset nelitahtiset kaasumoottorit, joilla on hyvin pieni öljynkulutus.
  • Rikkiä tai halogeeniyhdisteitä sisältävää maakaasua käsittelevät mäntäkompressorit.
  • Suuritehoiset tai vapaasti hengittävät moottorit, joita käytetään nimellistehollaan tai sitä suuremmalla teholla korkeissa lämpötiloissa.

 

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Mobil Pegasus 610 on seuraavien valmistajien hyväksynnät: 
Waukesha for landfill gas applications 
Wartsila for Crepelle 26 dual-fuel applications 
GE Jenbacher for TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Series 2 & 3) 
MAN M 3271-4 
MTU Onsite Energy Series 400 Gas Engines 

 

Tyypilliset arvot

Mobil Pegasus 610 
SAE -luokka40
Viskositeetti, ASTM D 445 
cSt @ 40°C13
cSt @ 100°C13,3
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 227098
Tuhkapitoisuus, p-%, ASTM D 8741,0
Kokonaisemäsluku TBN, mgKOH/g, ASTM D 289610,8
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-18
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92257
Ominaispaino, g/cm³ @ 15,6°C, ASTM D 40520,889

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa jälleenmyyjältä tai intenetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi

Mobil-logo ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

08-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading