Mobil DTE™ 20 -sarja  

Mobil Industrial, Finland

Hydrauliikkaöljyjä

Anwendung

Mobil DTE™ 20 -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä kulumisenestoon soveltuvia hydrauliikkaöljyjä.

Ne täyttävät korkeissa paineissa toimivien hydrauliikkajärjestelmien, suuritehoisten pumppujen sekä muiden hydrauliikkajärjestelmäkomponenttien, kuten tiivisvälyksisten ohjausventtiilien ja tarkkojen työstökoneiden tiukimmatkin vaatimukset.

Öljyt täyttävät useiden hydrauliikkajärjestelmien ja osien valmistajien asettamat ankarat suorituskykyvaatimukset. Siksi useissa laitteissa voidaan käyttää samaa öljyä.

 

Edut ja ominaisuudet

 • Erinomainen hapettumiskestävyys auttaa pienentämään kunnossapidon aiheuttamaa laiteseisokkia ja kustannuksia pitämällä järjestelmän puhtaana ja vähentämällä sakanmuodostusta, mikä auttaa pidentämään öljyn ja suodattimen käyttöikää
 • Erinomainen kulumisen- ja korroosionestokyky auttaa vähentämään osien kulumista ja pidentämään osien käyttöaikaa ja parantamaan tuotantokapasiteettia järjestelmissä, joissa käytetään useita eri metalleja.
 • Hallitut vedenerottumisominaisuudet suojaavat järjestelmiä pieniltä ja suurilta vesimääriltä
 • Puhdistusominaisuudet vähentävät karstan ja sakan muodostumista järjestelmässä sekä auttavat suojaamaan koneita ja pidentämään laitteiden käyttöaikaa, pienentämään huoltokustannuksia ja parantamaan järjestelmän kokonaistehoa
 • Öljyn laadukas suorituskyky säilyy vaativissakin käyttöolosuhteissa ja pitkillä öljynvaihtoväleillä.
   

 

Käyttökohteet

 • Kriittiset sakanmuodostumiselle erittäin herkät hydrauliikkajärjestelmät, joissa tavanomaiset öljyt aiheuttavat sakanmuodostumista ja karstoittumista.
 • Korkeita kuormitusominaisuuksia ja kulumisenestoa vaativat hydrauliikkajärjestelmät, sekä käyttökohteet, joissa ohuen öljykalvon muodostama korroosiosuoja on eduksi
 • Järjestelmät, joihin väistämättä pääsee pieniä vesimääriä.
 • Hammasvälityksiä ja laakereita sisältävät järjestelmät.
 • Useita eri metalleja sisältävät kone-elimet.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

 Mobil DTE 20 Series täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset: MOBIL DTE 22 MOBIL DTE 24 MOBIL DTE 25 MOBIL DTE 26
DIN 51524-2: 2006-09 X X X X

 

 Mobil DTE 20 Series on seuraavien valmistajien hyväksynnät: MOBIL DTE 22 MOBIL DTE 24 MOBIL DTE 25 MOBIL DTE 26
DENISON HF-0   X X X
HUSKY HS 207     X  
VICKERS I-286-S   X X X
VICKERS M-2950-S   X X X
Fives Cincinnati   X X X

 

Tyypilliset arvot

  MOBIL DTE 21 MOBIL DTE 22 MOBIL DTE 24 MOBIL DTE 25 MOBIL DTE 26 MOBIL DTE 27 MOBIL DTE 28
Viskositeetti, ASTM D445              
   cSt @ 100°C 2.7 4.5 5.3 6.7 8.5 10.9 14.3
   cSt @ 40°C 10 21 31.5 44.2 71.2 95.3 142.8
Viscosity Index, ASTM D2270 98 98 98 98 98 98 98
Pour Point, °C, ASTM D97 -30 -30 -27 -27 -21 -21 -15
Leimahduspiste COC, ASTM D92 174 200 220 232 236 248 276
Vaahtoaminen, Sequence I, suunta/vakaus, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0
Vaahtoaminen, Sequence II, suunta/vakaus, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0
Vaahtoaminen, Sequence III, suunta/vakaus, ASTM D892 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0
Kupariliuska korroosiotesti, 3 h @100 ˚C, ASTM D130 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Ruosteenesto Proc B, ASTM D665 PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS
****FZG murtokuorma luku, ISO 14635-1(mod)     12 12 12 12 12
(BRF+) ISO VG -luokka, 10 22 32 46 68 100 150

 

Käyttöturvallisuus

Terveyden ja turvallisuuden suosituksia tämän tuotteen löytyy siitä materiaali turvallisuuden käyttöturvallisuustiedote (KTT) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading