Mobil DTE™ 700 Series  

Mobil Industrial, Finland

Ensiluokkaisia turbiiniöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil DTE™ 700 -sarjan voiteluaineet ovat uusin lisä Mobil DTE turbiiniöljyjen tuoteperheeseen, joka on jo pitkään ollut tunnettu korkeasta laadustaan ja luotettavuudestaan. Mobil DTE 700 -sarjan tuotteet ovat sinkittömiä turbiiniöljyjä, jotka on erityisesti suunniteltu kaasu- ja höyryturbiinien voiteluun. Mobil DTE 700 -sarjan öljyt valmistetaan huolellisesti valituista perusöljyistä ja lisäaineista, kuten hapettumisenestolisäaineista, ruosteen- ja korroosionestoaineista sekä vaahdonestoaineista. Nämä ainesosat tarjoavat ensiluokkaisen suojan hapettumista ja kemiallista hajoamista vastaan. Mobil DTE 700 -sarjan voiteluaineiden erinomainen vedenerottumiskyky, emulsion muodostumisen vastustuskyky ja alhainen vaahtoamistaipumus takaavat luotettavan toiminnan. Paremmat ilmanerottumisominaisuudet ovat tärkeitä turbiinien säätöhydrauliikoille.

Mobil DTE 700 -sarjan öljyt antavat laitteille erinomaisen suojan, mikä parantaa turbiinien käyttövarmuutta ja mahdollista korkeamman käyttöasteen ja pidemmän öljyn kestoiän. Mobil DTE 700 -sarjan öljyjen suorituskykyä todistaa se, että ne täyttävät tai ylittävät useimpien höyry- ja kaasuturbiinien valmistajien asettamat vaatimukset.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil DTE 700 -sarja tarjoaa seuraavat edut ja mahdolliset hyödyt:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Täyttää tai ylittää useimpien suurten turbiinivalmistajien vaatimukset ja teollisuuden spesifikaatiot (ISO VG 32) Yksinkertaistaa voiteluaineen valintaa ja käyttöä / Varmistaa yhteensopivuuden laitevalmistajien takuun kanssa / Minimoi voiteluainevalikoiman 
Erinomainen hapettumiskestävyys, kemiallinen vakaus ja värin pysyvyys Suunniteltu antamaan pidempi öljyn käyttöikää ja alentaa öljyn hankinta ja hävityskustannuksia
Auttaa hallitsemaan epäpuhtauksien muodostumista, mikä auttaa vähentämään suodatintukoksia ja laitteiden likaantumista, vähentäen seisokkeja ja alentaen kunnossapitokustannuksia
Parantaa turbiinijärjestelmän luotettavuutta ja vähentää odottamattomia seisokkeja
Erinomainen vedenerottumiskyky Auttaa varmistamaan hyvän voitelukalvon turbiinilaakereiden suojaksi / Maksimoi vedenerotusjärjestelmän tehokkuuden ja minimoi öljynvaihtokustannukset 
Parannettu suoja ruostetta ja syöpymistä vastaan Ehkäisee tärkeiden öljyjärjestelmän osien syöpymistä, mikä alentaa huoltokustannuksia ja pidentää osien käyttöikää
Nopea ilmanerottuminen ja alhainen vaahtoamistaipumus Vähentää käyntihäiriöitä ja pumpun kavitointia, mikä pidentää pumppujen käyttöikää
Sinkitön Vähemmän ympäristövaikutuksia

 

Käyttökohteet

Mobil DTE 700 -sarjan öljyt täyttävät höyry- ja kaasuturbiinien kiertovoitelujärjestelmien asettamat vaatimukset. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm:

  • Sähkön perustuotannossa toimivat voimalaitokset
  • Kombivoimaloiden kaasuturbiinit perustuotannossa tai huippupiikkien tasaustuotannossa
  • Apuvoimaloiden kaasuturbiinit
  • Kaasu- ja höyryturbiinien käynnistys- ja apulaitteet
  • Vesiturbiinit

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil DTE 700 -sarja täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: Mobil DTE 732 Mobil DTE 746 Mobil DTE 768
ASTM 4304 Rev A Type I X X X
ASTM 4304 Rev A Type III X X  
China GB11120-2011, L-TGA X X X
China GB 11120-2011, L-TSA(Class A) X X X
China GB 11120-2011, L-TSA(Class B) X X X
DIN 51515-1: 2010-02 X X X
DIN 51515-2: 2010-02 X X  
GE GEK-27070 X    
GE GEK 32568 J X    
GE GEK-46506D X    
ISO L-TGA (ISO 8068, 2006)
X X X
ISO L-TSA (ISO 8068, 2006) 
X X X
JIS K-2213 type 2 w/add. X X X
Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 01 X    
Siemens Industrial Turbomachinery MAT 81 21 02   X  
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 X    

 

Mobil DTE 700 -sarjalla on seuraavien valmistajien hyväksynnät: Mobil DTE 732 Mobil DTE 746 Mobil DTE 768
Alstom Power - HTGD 90117 X X  
Siemens Power Generation TLV 9013 04 X X  
Siemens Power Generation TLV 9013 05 X X  

 

ExxonMobilin mukaan Mobil DTE 700 -sarja on seuraavaa laatutasoa: Mobil DTE 732 Mobil DTE 746 Mobil DTE 768
GE GEK-28143A X X  

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil DTE 700 -sarja 732 746 768
ISO VG -luokka 32 46 68
Viskositeetti, ASTM D445      
cSt @ 40°C 30 44 64
cSt @ 100°C 5.5 6.8 8.6
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270 117 113 110
RPVOT, ASTM D2272, minuuttia 1000 1000 1000
TOST, aika 2.0 NN, tuntia, ASTM D943, tuntia 10,000 10,000 8,000
Neutralointiluku, mg KOH/g, ASTM D974 0.10 0.10 0.10
Jähmepiste, °C, ASTM D97 -30 -30 -30
Leimahduspiste, °C, ASTM D92 228 230 242
Ominaispaino @ 15°C, kg/l,  ASTM D1298 0.85 0.86 0.87
Vaahtoaminen Seq I, ml, ASTM D892 0/0 0/0 0/0
Vaahtoaminen Seq II, ml, ASTM D892 0/0 10/0 0/0
Vaahtoaminen Seq III, ml, ASTM D892 0/0 0/0 0/0
Ilmanerottuminen, 50°C, minuuttia, ASTM D3427 2 3 4
Vedenerottuminen @ 54°C, aika 3ml emulsion muodostumiseen, ASTM D1401, minuuttia 10 10 10
Ruosteenestokyky, ASTM D665B läpäisee läpäisee läpäisee
Kuparikorroosio, ASTM D130 1B 1B 1B
FZG-testi, ISO 14635-1, A/8.3/90, Vaurioloukka 6 6  

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia.  Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta http://www.exxonmobil.com. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.
Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

02-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading