Mobil DTE™ 800 -sarja  

Mobil Industrial, Finland

Erikoisturbiiniöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil DTE™ 832 ja 846 ovat erittäin suorituskykyisiä turbiiniöljyjä, jotka on tarkoitettu äärimmäisissä olosuhteissa toimiviin höyryturbiineihin, kaasuturbiineihin ja kombilaitosten kaasuturbiineihin (CCGT). Öljyissä käytetään korkealaatuisia vesikäsiteltyjä perusöljyjä, joilla saavutetaan poikkeuksellinen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys. Lisäaineet on valittu siten, että ne vähentävät sakanmuodostusta ja pitävät laitteet puhtaina; nämä ovat keskeisiä ominaisuuksia raskaassa käytössä olevissa kaasuturbiineissa. Lisäksi öljyillä on erinomainen vedenerotuskyky, jota tarvitaan höyryturbiineissa. Öljyjen tehokas, sinkitön kulumisenestolisäaineistus täyttää myös alennusvaihteistolla varustettujen turbiinien kuormankantokyky koskevat vaatimukset.

Mobil DTE 800 -sarjan öljyt täyttävät uusimpienkin höyry- ja kaasuturbiinien asettamat vaatimukset, minkä lisäksi ne sopivat erinomaisesti kombilaitoksiin, kun halutaan käyttää samaa öljyä sekä kaasu- että höyryturbiineissa. Siksi on tärkeää, että nämä öljyt täyttävät samanaikaisesti sekä sakanmuodostusta että vedenerottumista koskevat vaatimukset. Mobil DTE 832:n ja 846:n erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys varmistavat, että niitä voi käyttää vaativimmissakin turbiiniympäristöissä.

Mobil DTE 800 -sarjan öljyt antavat laitteille erinomaisen suojan, parantavat toiminnan luotettavuutta, vähentävät seisokkeja ja pidentävät öljyn käyttöikää. Lisäksi öljyt yksinkertaistavat laitosten voiteluhuoltoa, koska sama öljy sopii kaikkiin turbiinityyppeihin (höyry- ja kaasuturbiinit sekä alennusvaihteet).

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil DTE -sarjan mineraaliöljypohjaiset turbiiniöljyt on valittu turbiineihin ympäri maailman yli sadan vuoden ajan. Mobilin tutkijat ovat tiiviissä yhteydessä turbiinien valmistajiin ja käyttäjiin sen varmistamiseksi, että öljyt täyttävät tai ylittävät uusimpienkin turbiinirakenteiden asettamat vaatimukset. Siksi Mobilin turbiiniöljyjä kehitetään jatkuvasti, ja niissä käytetään uusimpia perusöljyjä ja lisäaineita.

Nykyaikaiset paikalliset kaasuturbiinit toimivat erittäin suurella teholla, ja siksi niissä käytettävällä öljyllä on oltava poikkeuksellinen terminen vakaus, hapettumiskestävyys ja sakanmuodostuksen hallinta. Raskaat käyttöolosuhteet kohdistavat öljyyn lämpötilarasituksia, jotka voivat johtaa suodatintukoksiin, ohjausventtiilien karstoittumiseen tai öljyn käyttöiän lyhenemiseen. Uusimmat höyryturbiinit edellyttävät erittäin hyvää hapettumiskestävyyttä sekä hyvää vedenerotuskykyä höyryvuotojen varalta. Kombilaitoksissa on tärkeää, että öljy täyttää molempien turbiinityyppien asettamat vaatimukset.

Mobil DTE 800 -sarjan öljyillä saavutetaan seuraavia etuja ja hyötyjä:

 

Ominaisuudet Edut
Täyttää tai ylittää tärkeimpien kaasu- ja höyryturbiinivalmistajien asettamat vaatimukset Ehkäisee väärän voiteluaineen käyttöä ja kalliita, turhia öljynvaihtoja..
Pienentää varastokustannuksia.
Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys Vähentää seisokkeja ja parantaa toiminnan luotettavuutta.
Pidentää öljyn käyttöikää ja alentaa voitelukustannuksia.
Erinomainen suoja kulumista vastaan Antaa erinomaisen suojan kaasu- ja höyryturbiinien alennusvaihteille, pienentää kunnossapito- ja huoltokustannuksia.
Antaa laitteille erinomaisen suojan ja pienentää huoltokustannuksia.
Nopea vedenerottuminen Tehostaa järjestelmän toimintaa ja pienentää huoltotarvetta.

 

 

Käyttö

Mobil DTE 832 ja 846 ovat erittäin suorituskykyisiä turbiiniöljyjä, jotka on tarkoitettu höyry- ja kaasuturbiinien voitelujärjestelmiin, suorakytkettyihin tai alennusvaihteilla varustettuihin turbiineihin sekä turbiinien säätöjärjestelmiin. Erityisiä käyttökohteita ovat mm:

  • Kombilaitokset (CCGT), myös yhteisellä kiertovoitelujärjestelmällä varustetut höyry- ja kaasuturbiinit.
  • Höyry- ja kaasuturbiinit joita käytetään sähköntuotannossa, maakaasun siirtojärjestelmissä, prosessituotannossa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa.

 

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

 

Mobil DTE 800 -sarjantäyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset: 832 846
JIS K2213 Type 2 w/Additives, 2006 X X
DIN 51515-1: 2010-02 X X
DIN 51515-2: 2010-02 X X
GE GEK 28143A X X
Solar ES 9-224, Class II X X
GE GEK 32568E X
GE GEK 32568J X
GE GEK 101941A X
GE GEK 107395a X
GE GEK 46506D X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101 X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102 X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106 X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107 X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108 X
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109 X
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 X

 

 

 

Mobil DTE 800 -sarjanon seuraavien valmistajien hyväksynnät: 832 846
Alstom Power HTGD 90 117 X X
Siemens TLV 9013 04 X X
Siemens TLV 9013 05 X X

 

 

 

ExxonMobil suosittelee Mobil DTE 800 -sarjan käytettäväksi kohteissa, jotka vaativat: 832 846
GE GEK 28143B X X
GE GEK 32568C X

 

 

Tyypilliset arvot

 

Mobil DTE 800 Series 832 846
ISO VG -luokka 32 46
Viskositeetti, ASTM D 445
cSt @ 40°C 29,6 42,4
cSt @ 100°C 5,4 6,2
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 110 106
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -30 -30
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 224 244
Ominaispaino 15,6°C, ASTM D 4052, g/cm³ 0,86 0,87
TOST, ASTM D 943, tuntia NN lukuun 2 10 000+ 10 000+
RPVOT, ASTM D 2272, min. 1200 1100
FZG Scuffing, DIN 51354, A/8,3/90, Fail Stage 9 9
Ruosteenestokyky, ASTM D 665
tislattu vesi Pass Pass
merivesi Pass Pass
Vedenerottuminen, ASTM D 1401, min. kunnes 0 ml emulsiota @ 54°C 15 15
Kuparikorroosiotesti, ASTM D 130,3 h @ 100°C 1A 1A
Vaahtoaminen, ASTM D 892, Seq I, II ja III - Tendenssi/pysyvä, ml/ml 20/0 20/0
 Air Release, mins.  4  4

 

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil Oy Ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotteita saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.


Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

06-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading