Mobil DTE™ 800 Series  

Mobil Industrial, Finland

Erittäin suorituskykyisiä turbiiniöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil DTE™ 832 ja 846 ovat erittäin suorituskykyisiä turbiiniöljyjä, jotka on tarkoitettu äärimmäisissä olosuhteissa toimiviin höyryturbiineihin, kaasuturbiineihin ja kombilaitosten kaasuturbiineihin (CCGT). Öljyissä käytetään korkealaatuisia vetykäsiteltyjä perusöljyjä, joilla saavutetaan poikkeuksellinen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys. Lisäaineet on valittu siten, että ne vähentävät sakanmuodostusta ja pitävät laitteet puhtaina; nämä ovat keskeisiä ominaisuuksia raskaassa käytössä olevissa kaasuturbiineissa. Lisäksi öljyillä on erinomainen vedenerotuskyky, jota tarvitaan höyryturbiineissa. Öljyjen tehokas, sinkitön kulumisenestolisäaineistus täyttää myös alennusvaihteistolla varustettujen turbiinien kuormankantokykyä koskevat vaatimukset.

 

Mobil DTE 800 -sarjan öljyt täyttävät uusimpienkin höyry- ja kaasuturbiinien asettamat vaatimukset, minkä lisäksi ne sopivat erinomaisesti kombilaitoksiin, kun halutaan käyttää samaa öljyä sekä kaasu- että höyryturbiineissa. Nämä öljyt täyttävät samanaikaisesti sekä sakanmuodostusta että vedenerottumista koskevat vaatimukset, mikä on keskeinen suorituskykyominaisuus näille kehittyneille tuotteille. Mobil DTE 832 ja 846 -öljyjen erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys varmistavat, että niitä voi käyttää vaativimmissakin turbiiniympäristöissä.

 

Mobil DTE 800 -sarjan öljyt antavat laitteille erinomaisen suojan, parantavat toiminnan luotettavuutta, vähentävät seisokkeja ja pidentävät öljyn käyttöikää. Lisäksi öljyt yksinkertaistavat laitosten voiteluhuoltoa, koska sama öljy sopii kaikkiin turbiinityyppeihin (höyry- ja kaasuturbiinit sekä alennusvaihteet).

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil DTE -sarjan mineraaliöljypohjaiset turbiiniöljyt on valittu turbiineihin ympäri maailman yli sadan vuoden ajan. Mobilin tutkijat ovat tiiviissä yhteydessä turbiinien valmistajiin ja käyttäjiin kanssa sen varmistamiseksi, että öljyt täyttävät tai ylittävät uusimpienkin turbiinirakenteiden asettamat vaatimukset. Siksi Mobilin turbiiniöljyjä kehitetään jatkuvasti, ja niissä käytetään uusimpia perusöljyjä ja lisäaineita.

 

Nykyaikaiset paikalliset kaasuturbiinit toimivat erittäin suurella teholla, ja siksi niissä käytettävällä öljyllä on oltava poikkeuksellinen terminen vakaus, hapettumiskestävyys ja sakanmuodostuksen hallinta. Raskaat käyttöolosuhteet kohdistavat öljyyn lämpötilarasituksia, jotka voivat johtaa suodatintukoksiin, ohjausventtiilien karstoittumiseen tai öljyn käyttöiän lyhenemiseen. Uusimmat höyryturbiinit edellyttävät erittäin hyvää hapettumiskestävyyttä sekä hyvää vedenerotuskykyä höyryvuotojen varalta. Kombilaitoksissa on tärkeää, että öljy täyttää molempien turbiinityyppien asettamat vaatimukset.

 

 Mobil DTE 800 -sarjan öljyjen edut ja ominaisuudet:

Ominaisuudet

Edut ja mahdolliset hyödyt

Täyttää tai ylittää tärkeimpien kaasu- ja höyryturbiinivalmistajien asettamat vaatimukset

Ehkäisee väärän voiteluaineen käyttöä ja kalliita, turhia öljynvaihtoja

Pienentää varastokustannuksia

Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys

Vähentää seisokkeja ja parantaa toiminnan luotettavuutta

Pidentää öljyn käyttöikää ja alentaa voiteluhuoltokustannuksia

Erinomainen suoja kulumista vastaan

Antaa erinomaisen suojan kaasu- ja höyryturbiinien alennusvaihteille, pienentää kunnossapito- ja huoltokustannuksia

Antaa laitteille erinomaisen suojan ja pienentää huoltokustannuksia

Nopea vedenerottuminen

Tehostaa järjestelmän toimintaa ja pienentää huoltotarvetta

 

Käyttökohteet

Mobil DTE 832 ja 846 ovat erittäin suorituskykyisiä turbiiniöljyjä, jotka on tarkoitettu höyry- ja kaasuturbiinien voitelujärjestelmiin, suorakytkettyihin tai alennusvaihteilla varustettuihin turbiineihin sekä turbiinien säätöjärjestelmiin. Erityisiä käyttökohteita ovat mm:

  • Kombilaitokset (CCGT), myös yhteisellä kiertovoitelujärjestelmällä varustetut höyry- ja kaasuturbiinit.
  • Höyry- ja kaasuturbiinit joita käytetään sähköntuotannossa, maakaasun siirtojärjestelmissä, prosessituotannossa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa.

     

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavien valmistajien hyväksynnät:

832

846

GE POWER AG (entinen ALSTOM POWER) HTGD 90 117

X

X

SIEMENS TLV 9013 04

X

X

SIEMENS TLV 9013 05

X

X

 

ExxonMobil suosittelee tuotetta käytettäväksi kohteissa, joissa vaaditaan:

832

846

GE Power GEK32568K

X

GE GEK 28143B

X

X

GE GEK 32568C

X

 

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

832

846

DIN 51515-1:2010-02

X

X

DIN 51515-2:2010-02

X

X

GE GEK 101941A

X

GE GEK 107395a

X

GE GEK 28143A

X

X

GE GEK 32568E

X

GE GEK 46506D

X

JIS K-2213 Type 2

X

X

SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812101

X

SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812102

X

SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812106

X

SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812107

X

SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812108

X

SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812109

X

SIEMENS WESTINGHOUSE PD-55125Z3

X

SOLAR ES 9-224, CLASS II

X

X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus

832

846

ISO VG -luokka

ISO 32

ISO 46

Ilmanerottuminen, 50 °C, min, ASTM D3427

4

4

Kupariliuskan korroosio, 3 h, 100 °C, luokitus, ASTM D130

1A

1A

Vedenerottuminen, aika kunnes 0 ml emulsiota jäljellä, 54 °C, min, ASTM D1401

15

15

FZG Scuffing-testi, vaurioluokka, A/16,6/90, ISO 14635-1(mod)

9

FZG Scuffing-testi, vaurioluokka, A/8.3/90, ISO 14635-1

9

Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

224

244

Vaahtoaminen, Seq I, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

Vaahtoaminen, Seq I, tendenssi, ml, ASTM D892

20

20

Vaahtoaminen, Seq II, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

Vaahtoaminen, Seq II, tendenssi, ml, ASTM D892

20

20

Vaahtoaminen, Seq III, pysyvä, ml, ASTM D 892

0

0

Vaahtoaminen, Seq III, tendenssi, ml, ASTM D892

20

20

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,4

6.2

Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445

29,6

42,4

Jähmepiste, °C, ASTM D97

-30

-30

RPVOT, minuuttia, ASTM D2272

1200

1100

Ruosteenestokyky, Proc. A, ASTM D665

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

Ruosteenestokyky, Proc. B, ASTM D665

LÄPÄISEE

LÄPÄISEE

Tiheys, 15,6°C/15,6°C, ASTM D1298

0,87

Tiheys, 15,6°C/15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,86

TOST, aika kunnes 2,0 mg KOH/g, tuntia, ASTM D943

10,000+

10,000+

Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270

110

106

 

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

06-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading