Mobil DTE™ PM Series  

Mobil Industrial, Finland

Paperikoneöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil DTE™ PM -sarjan tuotteet ovat korkealuokkaisia, erittäin suorituskykyisiä öljyjä, jotka on suunniteltu modernien paperikoneiden kiertovoitelujärjestelmien vaativiin olosuhteisiin. Ne takaavat poikkeuksellisen hyvät voiteluominaisuudet ja suojaavat samalla järjestelmän osia ruostumiselta ja korroosiolta. Tämä on erityisen tärkeää paperikoneen märkäpäässä, jossa voitelujärjestelmiin voi päästä vettä ja kemikaaleja. Mobil DTE PM -sarjan öljyt antavat parhaan mahdollisen suojan vaihteistoille ja laakereille, joita käytetään äärimmäisissä olosuhteissa. Öljyjen hyvät viskositeettiominaisuudet auttavat pienentämään käynnistyksen ja tuotannon alkamisen välistä aikaa, ja viskositeettiominaisuudet säilyvät korkeissakin lämpötiloissa. Mobil DTE PM -sarjan öljyt vastustavat erinomaisesti hapettumista ja termistä hajoamista, minkä lisäksi ne suojaavat poikkeuksellisen hyvin ruostumiselta, korroosiolta ja kulumiselta.

Mobil DTE PM -sarjan öljyissä käytetään valikoituja korkealaatuisia perusöljyjä ja hyvin edistyksellistä, tarkkaan tasapainotettua lisäaineteknologia, joilla saavutetaan erittäin hyvä suorituskyky. Öljyt kestävät tehokkaissa paperikoneissa esiintyvät suuret höyrynpaineet, lämpötilat ja nopeudet. Niiden hyvät vedenerottumisominaisuudet ja suodatettavuus varmistavat erinomaisen toiminnan myös märissä olosuhteissa sekä erinomaisen suodatettavuuden myös erittäin tarkoilla suodatustasoilla. Öljyistä erottuu vesi hyvin nopeasti ja ne säilyttävät värinsä pitkäaikaisessakin käytössä.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil DTE PM -sarjan öljyt ovat osoittaneet vahvuutensa modernien, erittäin suurikapasiteettisten paperikoneiden voitelussa. Niiden erinomaiset ominaisuudet, kuten kulumisenesto, hapettumiskestävyys, kemiallinen vakaus, tehokkaat ruosteen- ja korroosionesto-ominaisuudet, värin pysyvyys sekä suodatettavuus, auttavat pidentämään huoltovälejä. Tämä vähentää huoltotarvetta, pidentää koneiden käyttöikää ja parantaa tuotantokapasiteettia.

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Poikkeuksellinen kulumissuoja Parantaa laakereiden ja hammasvaihteiden suorituskykyä
Erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus Pidempi öljyn käyttöikää
Alhaisemmat suodattimien vaihtokustannukset
Puhtaammat järjestelmät
Vähemmän sakanmuodostusta järjestelmissä
Nopea vedenerottuminen Helpottaa veden poistamista
Vähentää emulsioiden muodostumista
Hyvä suoja metallien väsymistä vastaan Vähentää laakereiden ja hammaspyörien rikkoutumista metallien väsymisen vuoksi
Erinomainen suodatettavuus Pitää öljyputket ja virtausmittarit puhtaina
Parantaa öljyvirtausta ja jäähdytystä
Pienentää suodattimien vaihtokustannuksia
Hyvä suoja ruostumista ja korroosiota vastaan Suojaa hammasvaihteita ja laakereita märissä olosuhteissa
Tarjoaa suojan korroosiota vastaan märissä ja kosteissa olosuhteissa

 

Käyttö

  • Paperikoneiden kiertovoitelujärjestelmien voitelu.
  • Kiertovoitelujärjestelmät, joita käytetään laajalla lämpötila-alueella.
  • Järjestelmät, jotka on käynnistettävä ja otettava käyttöön nopeasti.
  • Kiertovoitelujärjestelmät, joilla voidellaan hammasvaihteita ja laakereita.

 

Tyypilliset arvot

Mobil DTE PM 100 150 220 320
ISO VG -luokka 100 150 220 320
Viskositeetti, ASTM D 445        
cSt @ 40°C 100 150 220 320
cSt @ 100°C 11.4 14,7 19,0 25.4
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270, min 95 95 95 95
FZG-testi, neliökuormatuki, DIN 51354, vaurioluokka 12 12 12 12
Vedenerottuminen, minuuttia arvoon 3 ml Emulsion at 82°C 10 20 20 20
Ruosteenestokyky, A ja B, ASTM D 665 Pass Pass Pass Pass
Vaahtoamistesti, tendenssi, ASTM D 892, ml,        
Seq I 0/0 10/0 10/0 10/0
Seq II 40/0 30/0 30/0 90/0
Seq III 0/0 10/0 10/0 10/0
Kuparikorroosiotesti, 3 h @ 100°C, ASTM D 130, luokitus 1A 1A 1A 1A
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -6 -6 -6 -6
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 240 250 260 250
Ominaispaino, g/cm³/15,6°C, ASTM D 1298 0.884 0,888 0,889 0.892

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotteita saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil ja Pegasus -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

08-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading