Mobil Gargoyle Arctic SHC 200™ -sarja  

Mobil Industrial, Finland

Jäähdytyskompressoriöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200™ -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä, täyssynteettisiä öljyjä, jotka on erityisesti kehitetty jäähdytyskompressoreiden ja lämpöpumppujen voiteluun. Öljyt valmistetaan vahattomista synteettisistä hiilivety polyalfaolefiini (PAO) nesteistä, joilla on erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys. Luontaisesti korkean ja leikkautumattoman viskositeetti-indeksin ja hyvien kylmäominaisuuksien ansiosta ne toimivat vaikeissakin käyttöolosuhteissa monia tavanomaisia mineraaliöljyjä paremmin. Niiden liukenevuus ja sekoittuvuus yleisesti käytettyihin jäähdykkeisiin on vähäinen, minkä ansiosta saadaan paksumpi öljykalvo paineistetuista jäähdykkeistä huolimatta, ja tämä voi auttaa vähentämään akselitiivisteiden vuotoja. Öljyjen vakaus ja alhainen haihtuvuus vähentää kevyiden jakeiden häviämistä, jota esiintyy tavanomaisilla mineraaliöljyillä. Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljyt auttavat vähentämään kitkahäviöitä, mikä parantaa laitteiden tehokkuutta.

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljyjä suositellaan hyvin korkeissa lämpötiloissa toimiviin jäähdytyskompressoreihin sekä järjestelmiin, joiden haihdutuslämpötila on hyvin matala. Niitä voidaan käyttää kompressorijärjestelmissä, joiden jäähdykkeenä on esim. ammoniakki tai hiilidioksidi. Koska öljyt sekoittuvat huonosti hiilidioksidiin, ne soveltuvat hyvin käytettäväksi hiilidioksidia käyttävissä ruuvikompressoreissa. Öljyt ovat yhteensopivia lähes kaikkien yleisimpien jäähdytysaineiden kanssa, lukuun ottamatta rikkidioksidia, ja ne ovat osoittautuneet erityisen hyviksi järjestelmissä, joissa jäähdykkeenä on ammoniakki. Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljyt ovat täysin sekoituskelpoisia useimpien mineraaliperustaisten jäähdytyskompressoriöljyjen kanssa. Sekoittaminen mineraaliöljyjen kanssa saattaa heikentää synteettisen Mobil-tuotteen ensiluokkaisia ominaisuuksia.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Gargoyle Arctic SHC -sarjan öljyt tunnetaan innovaatioista ja erinomaisesta suorituskyvystään.

Yhteistyömme laitevalmistajien kanssa on auttanut todentamaan laboratoriotestien tulokset, jotka osoittavat Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljyjen poikkeuksellisen suorituskyvyn. Tämän yhteistyön tuloksia ovat erinomaiset kylmäominaisuudet sekä viskositeetin säilyminen paineen alaisten jäähdykkeiden imeytymisestä huolimatta, minkä ansiosta saavutetaan erinomainen voitelukalvo laakereissa ja hyvät akseleiden tiivistysominaisuudet.

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan PAO-pohjaisella perusöljyllä on luontaisesti poikkeuksellisen hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys, jotka ovat kriittisiä tekijöitä korkeissa lämpötiloissa. Lisäksi PAO-pohjaisten perusöljyjen yhtenäinen molekyylirakenne vähentää haihtuvuutta ja voi auttaa vähentämään öljyn kulkeutumista jäähdytysjärjestelmään. Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljyt tarjoavat seuraavia etuja ja mahdollisia hyötyjä

 Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Paksu öljykalvo jäähdykkeestä huolimattaSuojaa kompressoria, pidentää kompressorin käyttöikää, parantaa akseleiden tiivistystä, vähentää laakereiden väsymiskulumista ja odottamattomia seisokkeja.
Erinomainen terminen ja kemiallinen vakaus sekä hapettumiskestävyysPidempi öljyn käyttöikä ja pidemmät öljynvaihtovälit sekä vähemmän rutiinihuollon tarvetta.
 Vähentää lakan- ja sakanmuodostusta, pidentää suodattimien käyttöikää ja vähentää akselitiivisteiden vuotoja.
Alhainen haihtuvuusViskositeetin pysyvyys pienentää öljynkulutusta.
Korkea viskositeetti-indeksi, ei sisällä vahaaErinomainen virtaavuus matalissa lämpötiloissa, ei vahajäämiä ja parempi haihduttimen tehokkuus.
Alhainen nestekitkaParantaa järjestelmän tehokkuutta ja pienentää tehonkulutusta.
Yhteensopiva tiivisteiden kanssaPidentää tiivisteiden käyttöikää ja vähentää akselitiivisteiden vuotoja.

 

Käyttökohteet

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljyt ovat täyssynteettisiä öljyjä, jotka on tarkoitettu erityisesti jäähdytyskompressoreihin ja lämpöpumppuihin.

Huomaa: Vaikkakin Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljyt ovat yhteensopivia mineraaliöljyjen kanssa, niiden sekoittaminen voi heikentää ominaisuuksia.  Järjestelmät tulisi huuhdella ja puhdistaa huolellisesti, kun mineraaliöljyn tilalle vaihdetaan Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarjan öljy. R22-jäähdytysaineiden osalta jäähdytyslaitteiden toimittajalta on pyydettävä asennusohjeet, jotta varmistetaan että kompressorin toiminta mahdollistaa riittävän tehokkaan öljyn ja jäähdykkeen erottumisen.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm:

  • Kaupan, teollisuuden ja laivojen jäähdytysjärjestelmät.
  • Kaupan, teollisuuden ja kotitalouksien lämpöpumput.
  • Suositellaan sekä mäntä- että ruuvityyppisiin kompressoreihin.
  • Suositellaan käytettäväksi seuraavien jäähdykkeiden kanssa: ammoniakki ja hiilidioksidi.

 

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarja täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:224226E228230234
FDA 21 CFR 178.3570XXXXX

 

Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 -sarja on rekisteröity seuraavien vaatimusten mukaisesti:224226E228230234
NSF H1XXXXX
NSF-rekisteröintinumero123194133449138669123197123198

 

Tyypilliset arvot

Mobil Gargoyle Arctic SHC224226E228230234
ISO VG -luokka-68100220-
Viskositeetti, ASTM D 445     
cSt @ 40°C29,069,097220399
cSt @ 100°C5,610,113,725,040,0
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270132136147149150
Jähmepiste, °C, ASTM D 97‹-54-50-45-39-39
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92230266255260280
Ominaispaino, 15°C/15°C ASTM D 12980,820,830,840,850,85
Vaahtoaminen, ASTM D 892, Seq I Tendenssi / pysyvä, ml/mll10/010/010/010/010/0
Kuparikorroosio, ASTM D 130, 3 h @ 100°C1A1A1A1A1A

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotteita saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

08-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading