Mobil Pegasus™ 1  

Mobil Industrial, Finland

Synteettinen kaasumoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Pegasus™ 1 on erittäin suorituskykyinen kaasumoottoriöljy, joka täyttää vapaasti hengittävien, turboahdettujen, stokiometristen ja laihaa polttoaineseosta käyttävien kaasumoottoreiden asettamat tiukat vaatimukset. Öljy valmistetaan synteettisistä, vahattomista perusöljyistä sekä tarkkaan harkituista lisäaineista. Tämän ansiosta sillä on huomattavasti tavanomaisia mineraalipohjaisia kaasumoottoriöljyjä parempi suorituskyky. Öljyllä voi parantaa moottorin ja öljyn käyttöikää sekä pienentää kunnossapito- ja polttoainekustannuksia.

Mobil Pegasus 1:n ainutlaatuinen koostumus vähentää tuhkajäämiä, mäntien ja männänrenkaiden karstoittumista, sylinteriseinien naarmuuntumista sekä venttiili-istukoiden ja -pintojen kulumista. Öljyllä on erinomainen hapettumiskestävyys, ja perusöljyn luontaisesti korkea viskositeetti-indeksi varmistaa tehokkaan voitelun korkeissakin lämpötiloissa, huomattavasti mineraaliöljyjä paremmin. Mobil Pegasus 1 -öljyn alhainen haihtuvuus vähentää öljynkulutusta ja tehostaa merkittävästi venttiilien voitelua. Öljyn ainutlaatuiset viskositeettiominaisuudet ja pieni nestekitka vähentävät tehohäviöitä ja parantavat polttoainetaloutta, etenkin vaihtelevissa kuormitus-, nopeus- ja lämpötilaolosuhteissa.

 

Edut ja ominaisuudet

Uusinta teknologiaa edustava Mobil Pegasus 1 -öljy parantaa lukuisten suuritehoisten kaasumoottoreiden suorituskykyä. Öljyn erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus pidentävät sekä moottorin että öljyn käyttöikää. Lisäksi Mobil Pegasus 1 -öljyn ainutlaatuiset ominaisuudet pienentävät moottorin sisäistä kitkaa kylmäkäynnistyksissä ja korkeissa käyttölämpötiloissa, mikä vähentää kulumista ja pienentää polttoaineenkulutusta. Öljyllä voidaan pienentää kunnossapitokustannuksia, koska sillä on pitkä käyttöikä, se pienentää suodatinkustannuksia ja pidentää moottorin käyttöikää.

Ominaisuudet Edut ja hyödyt
Tasapainoinen synteettinen koostumus Pidentää öljynvaihtoväliä ja moottorin käyttöikää.Pidentää suodattimien käyttöikää.Pitää moottorin puhtaana.
Erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus Vähentää hiilikarstan kertymistä männänrenkaisiin.Parantaa venttiiliohjaimien toimintavarmuutta.Vähentää hiilikarstan muodostumista.
Erinomainen suorituskyky korkeissa ja matalissa lämpötiloissa Tehokas voitelu kylmäkäynnistyksissä.Helpommat käynnistykset kylmissä olosuhteissa.Suojaa moottoria korkeissakin lämpötiloissa.
Luontaisesti korkea viskositeetti-indeksi Laaja käyttölämpötila-alue.
Alhainen haihtuvuus Vähentää öljynkulutusta.Vähentää sakanmuodostusta moottorin kriittisissä osissa.
Poikkeuksellisen hyvä suoja kulumista ja naarmuuntumista vastaan Vähentää sylinteriseinien ja mäntien kulumista ja naarmuuntumista, erityisesti korkean BMEP-luvun omaavissa moottoreissa.
Alhainen nestekitka Pienentää polttoaineenkulutusta.Parantaa moottorin tehoa.Helpottaa käynnistystä.

 

Käyttö

  • Mobil Pegasus 1 sopii lukuisiin erilaisiin kaasumoottoreihin.
  • Öljy sopii erityisesti nopeakäyntisiin, nelitahtisiin turboahdettuihin ja vapaasti hengittäviin kaasumoottoreihin, jotka vaativat 0,5 % tuhkaa sisältävää kaasumoottoriöljyä.
  • Öljy sopii erinomaisesti sekä stokiometrisiin että laihaa polttoaineseosta käyttäviin moottoreihin.
  • Öljy sopii erinomaisesti kombituotannossa toimiviin ja kiehutuksella jäähdytettäviin kohteisiin, koska sillä on laaja käyttölämpötila-alue ja pitkä käyttöikä.
  • Mobil Pegasus 1 on täysin yhteensopiva kaasumoottoreissa yleisesti käytettävien tiivistemateriaalien ja mineraaliöljyjen kanssa, mutta mineraaliöljyn sekoittuminen heikentää merkittävästi synteettisen öljyn ominaisuuksia ja suorituskykyä.
  • Öljyä voidaan käyttää kaasumoottoreissa, joiden polttoainekaasu sisältää vähäisiä määriä vetysulfidia.

 

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Mobil Pegasus 1 on seuraavien valmistajien hyväksymä:  
MAN: M 3271-1  
MAN: M 3271-2  
MWM GmbH TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines  
WAUKESHA: COGENERATION  
WAUKESA: 12V / 18V 220 GL Applications  
VOLVO: CNG FUELED BUS ENGINES  
WARTSILA NSD: W25SG  

Mobil Pegasus 1meets or exceeds the requirements of :

CATERPILLAR

 

Tyypilliset arvot

Mobil Pegasus 1  
SAE-luokka SAE 15W-40
Viskositeetti, ASTM D 445  
cSt @ 40°C 93,8
cSt @ 100°C 13,0
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 137
Tuhkapitoisuus, p-%, ASTM D 874 0,5
Kokonaisemäsluku (TBN), mg KOH/g, ASTM D 2896 6,5
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -48
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 238

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

08-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading