Mobil Pegasus™ 1005  

Mobil Industrial, Finland

Ensiluokkainen kaasumoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Pegasus™ 1005 on suorituskykyinen kaasumoottoriöljy. Öljy on suunniteltu tarjoamaan paras mahdollinen suoja nykyaikaisille suuritehoisille ja pienipäästöisille nelitahtimoottoreille, säilyttäen samalla ensiluokkainen suorituskyky myös vanhemmissa malleissa. Mobil Pegasus 1005 on uusin lisäys luotettaviin Mobil Pegasus -sarjan maakaasumoottoriöljyihin, joilla on tasapainoinen ja kestävä koostumus.

Mobil Pegasus 1005 -öljy valmistetaan korkealaatuisista perusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista, joilla saavutetaan poikkeuksellisen hyvä hapettumis- ja nitrautumiskestävyys sekä terminen vakaus. Mobil Pegasus 1005:n tasapainotettu koostumus suojaa poikkeuksellisen hyvin venttiilikoneistoja, mäntiä, sylinteriseiniä, laakereita ja hammaspyöriä naarmuuntumiselta ja kulumiselta ja säilyttää samanaikaisesti yhteensopivuutensa katalysaattorimateriaalien kanssa. Öljyn puhtaanapitävät ominaisuudet vähentävät hiilikarstan ja lakan muodostusta, mikä minimoi öljynkulutuksen ja pitää moottorin puhtaampana myös pidennetyillä öljynvaihtoväleillä.

Mobil Pegasus 1005 auttaa käyttäjiä pidentämään moottoreiden käyttöikää ja lisäämään niiden puhtautta ja luotettavuutta, mikä nostaa tuottavuutta.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Pegasus 1005 on johtava tuote Mobil-tuotemerkin teollisuusvoiteluaineiden ryhmässä, joka tunnetaan innovatiivisuudestaan, teknologiajohtajuudestaan ja korkeasta suorituskyvystään.

Mobil Pegasus 1005 tarjoaa seuraavat edut ja mahdolliset hyödyt:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Pidempi öljyn kestoikä Pidentää öljynvaihtovälejä: vähentää öljynvaihtotarvetta ja öljyn ostomääriä, vähentää jäteöljy- ja työmäärää, mikä auttaa alentamaan käyttökustannuksia ja parantaamoottorin käytettävyyttä.
Moottorin parempi käytettävyys parantaa tuottavuutta.
Hyvä puhtaanapitokyky Auttaa ehkäisemään sakan ja karstan muodostumista palotilaan ja mäntiin ja maksimoi moottorin tehokkuuden ja luotettavuuden.
Auttaa ehkäisemään sakan muodostumista lämmönvaihtimissa ja maksimoi lämmöntuotannon
Pieni öljynkulutus Vähäinen haihtuvuus minimoi sakan ja karstan muodostumisen moottorissa ja pakokaasujärjestelmässä, mikä pidentää katalysaattorin käyttöikää ja pidentää lämmönvaihtimen puhdistusvälejä. 
Auttaa vähentämään öljyn lisäystarvetta ja hankintamääriä
Poikkeuksellisen hyvä kulumissuoja Ehkäisee tärkeiden moottorinosien kulumista Maksimoi moottorin luotettavuuden ja suorituskyvyn.

 

Käyttökohteet

Mobil Pegasus 1005 -öljyn käyttökohteita ovat:

  • Caterpillar, MWM GmBh (entinen Deutz Power Systems), Jenbacher, Rolls Royce-Bergen, Wartsila ja Waukesha-moottorit sekä muut turboahdetut, vapaasti hengittävät, keskinopeat tai nopeakäyntiset nelitahtimoottorit, jotka edellyttävät matalatuhkaista öljyä.
  • Laihalla polttoaineseoksella toimivat ja stokiometriset nelitahtimoottorit, joita käytetään suurella kuormituksella ja korkeissa lämpötiloissa.
  • Nopeakäyntiset nelitahtiset kaasumoottorit, joita käytetään kombituotannossa.
  • Katalysaattorilla varustetut maakaasumoottorit.
  • Moottorit, joissa käytetään useita polttoaineita, jotka sisältävät pieniä määriä rikkiä tai klooria.
  • Maadutusjärjestelmät joissa happamia kaasuja, joiden H2S-pitoisuus ‹ 0,1% (1 000 ppm), voidaan käyttää polttoaineena.
     

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Pegasus 1005 täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:  
API CF X
Caterpillar X

 

Mobil Pegasus 1005 on seuraavien valmistajien hyväksynnät:  
Avtodizel-YaMz (Russia) – All Engines X
GE Jenbacher TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Series 4B & 6E) X
MAN M 3271-2 (Natural Gas) X
MAK, GCM34 X
MWM GmbH TR 0199-99-2105, Lube Oil for Gas Engine X
MTU Onsite Energy, Series 400 Engines/ naturally aspirated – Natural Gas X
Perkins, Gas Engine Oil – Natural Gas X
Rolls-Royce Bergen Engines K-G1 / K-G2 / K-G3 / CR-G / BV-G X
Schnell Motoren, AG ZS180-V5 / ZS250-V5 / ZS265GT-V5 / ZS265TC-V5 X
Wartsila 220SG / 28SG / 34SG / 32DF(continuous natural gas operation) / 50DF (continuous natural gas operation) / 25SG / 175SG X
Waukesha, Cogeneration X
Waukesha 12V/18V 220 GL Applications X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Pegasus 1005 1005
SAE-luokka 40
Viskositeetti, ASTM D445  
mm²/s @ 40ºC 121
mm²/s @ 100ºC 13.4
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270 106
TBN, mg KOH/g 5.3
Jähmepiste, ºC, ASTM D97 -25
Leimahduspiste, ºC, ASTM D92 265
Tiheys @ 15.6 ºC, ASTM D4052, kg/l 0.85
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874 0.5

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta http://www.exxonmobil.com. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

ExxonMobil-logo ja lentävän hevosen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

08-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading