Mobil Pegasus 705  

Mobil Industrial, Finland

Kaasumoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Pegasus 705 on erittäin suorituskykyinen SAE 40 -kaasumoottoriöljy, joka sopii lukuisten maakaasumoottoreiden voiteluun. Sitä suositellaan uusiin stokiometrisiin ja laihaa polttoaineseosta käyttäviin, suurella nopeudella toimiviin nelitahtimoottoreihin, joissa venttiililautasten ja -istukoiden kuluminen aiheuttaa ongelmia. Öljyä suositellaan myös kaasukompressoreiden voiteluun sekä moottoreihin, jotka edellyttävät alhaista tuhkapitoisuutta. Pegasus 705 valmistetaan korkealaatuisista mineraaliperusöljyistä ja tarkkaan harkituista lisäaineista, jotka suojaavat erinomaisesti moottoreiden ja kompressoreiden osia sekä vähentävät karstan muodostumista palokammioon. Sillä on poikkeuksellisen hyvä kemiallinen vakaus sekä hapettumis- ja nitrautumiskestävyys, mikä pidentää öljyn käyttöikää ja pienentää suodattimien vaihtokustannuksia. Lisäksi öljyllä on erinomainen puhtaanpito-kyky ja se ehkäisee tuhka- ja hiilikarstan muodostumista, mikä parantaa moottorin ja sytytyksen toimintaa. Mobil Pegasus 705 -öljy suojaa erinomaisesti korroosiolta, mikä vähentää sylintereiden, venttiilien ja laakereiden kulumista ja pidentää moottorin käyttöikää. Öljy ehkäisee männänrenkaiden, sylinteriseinien ja laakereiden kulumista. Lisäksi se vähentää venttiililautasten ja -istukoiden kulumista ja ehkäisee karstan muodostumista raskaasti kuormitettujen, turboahdettujen nelitahtimoottoreiden venttiiliohjaimiin.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Pegasus 705 -kaasumoottoriöljy auttaa pitämään moottorin puhtaana, vähentää kulumista ja parantaa moottorin suorituskykyä. Öljyn käyttö on erityisen suotavaa raskaasti kuormitetuissa, nopeakäyntisissä ja laihaa polttoaineseosta käyttävissä nelitahtimoottoreissa, joissa se pidentää venttiilien käyttöikää ja parantaa moottorin suorituskykyä. Tämä pienentää huoltokustannuksia ja nostaa tuotantokapasiteettia. Öljyn erinomainen kemiallinen ja terminen vakaus mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit ja pidentää suodattimien käyttöikää. Pegasus 705 ehkäisee tuhka- ja hiilikarstan kertymistä palokammioihin, mikä parantaa moottorin suorituskykyä ja pienentää polttoainekustannuksia.

Ominaisuudet Edut
Suojaa erinomaisesti kulumiselta ja tahmautumiselta Vähentää moottorin osien kulumista. Vähentää raskaasti kuormitettujen kaasumoottoreiden sylinteriseinämien naarmuuntumista . Suojan moottoria tehokkaasti sisäänajovaiheessa.
Erinomainen hapettumiskestävyys ja kemiallinen vakaus Moottori pysyy puhtaampana. Pidentää öljynvaihtovälejä. Pienentää suodatinkustannuksia. Erinomainen hapettumis- ja nitrautumiskestävyys. Vähentää karstanmuodostusta ja männän likaantumista.
Alhainen tuhkapitoisuus Suojaa venttiililautasia, -istukoita ja -ohjaimia. Ehkäisee tuhka- ja hiilikarstan kertymistä palokammioon ja parantaa sytytystulppien toimintaa. Parantaa moottorin suorituskykyä. Pienentää polttoainekustannuksia.
Hyvä korroosionestokyky Vähentää nelitahtisten kaasumoottoreiden venttiiliohjaimien kulumista. Suojaa laakereita ja moottorin sisäisiä osia.
Erinomainen puhtaanapitokyky Pitää moottorin puhtaana. Parempi sylinterin yläosan toiminta. Pidentää suodattimien käyttöikää. Pienentää kunnossapitokustannuksia.

 

Käyttö

  • Nopeakäyntiset laihaseosmoottorit ja stokiometriset moottorit, joissa venttiili-istukoiden kuluminen aiheuttaa ongelmia.
  • Kipinäsytytteisten kaksi- ja nelitahtisten kaasumoottoreiden kampikammiot ja sylinterit.
  • Suositellaan moottoreihin, jotka vaativat alhaista tuhkapitoisuutta.
  • Maakaasua käsittelevien mäntäkompressoreiden sylinterit.
  • Suuritehoiset tai huoneenlämpöön tarkoitetut moottorit, joita käytetään nimellistehollaan tai sitä suuremmalla teholla korkeissa lämpötiloissa.
  • Moottorit, joissa käytettävä polttoaine sisältää vähän vetysulfidia.

 

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Mobil Pegasus 705 täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:  
Caterpillar X

 

Mobil Pegasus 705 on seuraavien valmistajien hyväksynnät:  
MTU Category 1 X
PERKINS GAS ENGINE OIL - NATURAL GAS X
GE JENBACHER TI 1000-1109 X
MWN GmBH TR 0199-99-2105/7, Lube Oils for Gas Engines X
WARTSILA 34SG X
WARTSILA 32 DF X
WARTSILA 28SG X
WARTSILA 220 SG X
WARTSILA NSD W25SG X
WARTSILA NSD W12V150SG, W12V175SG, W16V175SG X
MAN approval 3271-2 X

 

Tyypilliset arvot

Mobil Pegasus 705  
SAE-luokka 40
Viskositeetti, ASTM D 445  
cSt @ 40°C 126,2
cSt @ 100°C 13,2
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 98
Sulfaattituhka, paino-%, ASTM D 874 0,5
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 5,6
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -18
Leimahduspiste, ºC, ASTM D 92 252
Ominaispaino, g/cm³ @ 15,6°C/15,6°C, ASTM D 1298 0,887

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil ja Pegasus -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

08-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading