Mobil Pegasus™ 710  

Mobil Industrial, Finland

Kaasumoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Pegasus™ 710 on korkealuokkainen kaasumoottoriöljy, joka on kehitetty nykyaikaisia nelitahtimoottoreita varten, joilla on hyvin alhainen öljynkulutus ja joissa öljyiltä edellytetään korkeampaa emäsvarantoa syövyttävien polttoaineiden torjumiseksi. Näissä turboahdetuissa moottoreissa käytetään yleensä laihaa polttoaineseosta, jolloin imusarjan suuri paine rajoittaa voiteluaineen pääsyä venttiiliohjaimiin. Öljyä suositellaan myös kaasukompressoreiden voiteluun. Öljy valmistetaan korkealuokkaisista perusöljyistä ja valikoiduista, lievästi tuhkapitoisista lisäaineista, mikä antaa erinomaisen suojan moottorin ja kompressorin osille. Öljyllä on erinomainen kemiallinen vakaus sekä hyvä hapettumis- ja nitrautumiskestävyys. Mobil Pegasus 710 ehkäisee venttiilijärjestelmän kulumista ja vähentää karstanmuodostusta. Lisäksi sillä on erinomainen puhtaanpitokyky ja se ehkäisee tuhka- ja hiilikarstan muodostumista, mikä parantaa moottorin ja sytytyksen toimintaa.Suuren emäsvarannon ja kestävän emäsluvun (TBN) ansiosta öljy sopii myös moottoreihin, joissa käytettävä polttoaine sisältää syövyttäviä aineita, kuten vetysulfidia. Öljy suojaa erinomaisesti korroosiolta, mikä vähentää sylintereiden, venttiilien ja laakereiden kulumista ja pidentää moottorin käyttöikää. Lisäksi öljy ehkäisee mäntien, sylintereiden ja männänrenkaiden kulumista ja naarmuuntumista

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Pegasus 710 -kaasumoottoriöljy auttaa pitämään moottorin puhtaana, vähentää kulumista ja parantaa moottorin suorituskykyä. Tämä pienentää huoltokustannuksia ja parantaa tuotantokapasiteettia. Öljyn erinomainen kemiallinen vakaus ja hapettumiskestävyys mahdollistavat pidemmät öljynvaihtovälit ja pienentävät suodatinkustannuksia. Suuren emäsvarannon ansiosta öljyä voi käyttää moottoreissa, joiden polttoaine sisältää pienen määrän syövyttäviä aineita.

OminaisuudetEdut
Suojaa erinomaisesti kulumiselta ja tahmaantumiseltaVähentää moottorin osien kulumista.Vähentää raskaasti kuormitettujen kaasumoottoreiden sylinteriseinämien naarmuuntumista.Suojan moottoria sisäänajovaiheessa.
Erinomainen hapettumiskestävyys ja kemiallinen vakausPitää moottorin puhtaampana.Mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit.Pienentää suodatinkustannuksia.Erinomainen hapettumis- ja nitrautumiskestävyys.
Innovatiivinen, lievästi tuhkapitoinen koostumusSuojaa nelitahtimoottoreiden venttiililautasia ja -istukoita.Ehkäisee tuhkan kertymistä palotilaan ja parantaa sytytystulppien toimintaa.
Erinomainen suoja korroosiota vastaanVähentää nelitahtimoottoreiden venttiiliohjaimien kulumista.Suojaa laakereita ja moottorin sisäisiä osia.
Poikkeuksellisen korkea emäsvarantoEhkäisee happojen muodostumista öljyyn.Suojaa moottorin osia hapoilta.

 

Käyttö

  • Kipinäsytytteiset nelitahtiset kaasumoottorit, jotka kuluttavat hyvin vähän öljyä.
  • Moottorit, joissa venttiilijärjestelmän kuluminen ja syöpyminen aiheuttavat ongelmia.
  • Moottorit, joiden polttoaine sisältää hieman rikki- ja klooriyhdisteitä.
  • Maakaasua käsittelevien mäntäkompressoreiden sylinterit.
  • Suuritehoiset tai huoneenlämpöön tarkoitetut moottorit, joita käytetään nimellistehollaan tai sitä suuremmalla teholla korkeissa lämpötiloissa.

 

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Mobil Pegasus 710 on seuraavien valmistajien hyväksymä: 
Waukesha (kombikäytössä olevat moottorit) 

 

Tyypilliset arvot

Mobil Pegasus 710 
SAE-luokka40
Viskositeetti, ASTM D 445 
cSt @ 40°C121
cSt @ 100°C13,2
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 227098
Sulfaattituhka, paino-%, ASTM D 8741,0 
TBN, mg KOH/g, ASTM D 28966,5
Jähmepiste, °C, ASTM D 97-15
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92249
Ominaispaino, g/cm³@15,6°C/15,6°C, ASTM D 12980,896

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil ja Pegasus -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

09-2017

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading