Mobil Pegasus™ 805  

Mobil Industrial, Finland

Kaasumoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Pegasus™ 805 on erittäin suorituskykyinen kaasumoottoriöljy, joka täyttää suuritehoisten, pienipäästöisten ja polttoainetehokkaiden nelitahtimoottoreiden ankarat vaatimukset. Tällaisia kaasumoottoreita käytetään yleensä suurella kuormituksella ja korkeissa lämpötiloissa. Mobil Pegasus 805 -öljy valmistetaan korkealaatuisista perusöljyistä tarkkaan harkituista lisäaineista, joilla saavutetaan poikkeuksellisen hyvä hapettumis- ja nitrautumiskestävyys sekä terminen vakaus. Öljyn puhdistusominaisuudet vähentävät hiilikarstan-, lakan- ja sakanmuodostusta, minkä ansiosta moottori pysyy puhtaampana, öljyn käyttöikä pitenee ja suodatinkustannukset pienenevät.

Mobil Pegasus 805 suojaa poikkeuksellisen hyvin mäntiä, männänrenkaita ja sylinteriseiniä naarmuuntumiselta ja kulumiselta. Öljyllä on erittäin alhainen vaahtoamistaipumus sekä hyvä vedenerottuminen ja korroosionestokyky. Öljyn sinkki- ja fosforipitoisuus on hyvin alhainen, minkä ansiosta se sopii katalysaattorilla varustettuihin moottoreihin.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Pegasus 805 -öljyn kehitystyön tavoitteena on ollut tuote, joka pidentää moottorin käyttöikää ja pienentää kunnossapitokustannuksia. Se täyttää lukuisten laitevalmistajien vaatimukset, minkä ansiosta se on erinomainen ratkaisu, kun käytössä on useiden valmistajien nelitahtimoottoreita. Innovatiivinen lisäaineistus ehkäisee venttiilijärjestelmän kulumista ja vähentää mäntien ja männänrenkaiden naarmuuntumista ja kulumista. Tämä pienentää kaasumoottoreiden käyttö- ja huoltokustannuksia.

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Poikkeuksellisen hyvä hapettumis- ja nitrautumiskestävyys Pitää moottorin puhtaana. Pidentää öljyn ja suodattimien käyttöikää. Parantaa moottorin suorituskykyä.
Suojaa erinomaisesti kulumiselta ja naarmuuntumiselta Vähentää mäntien ja sylinteriseinämien naarmuuntumista ja kulumista. Suojaa täydellä teholla toimivia moottoreita. Pienentää kunnossapitokustannuksia.
Edistyksellinen lisäaineteknologia Antaa erinomaisen suojan venttiilijärjestelmälle. Vähentää tuhkan kertymistä palotilaan. Pidentää sytytystulppien käyttöikää.
Erinomainen korroosionestokyky Suojaa moottorin sisäisiä osia vedeltä, jäähdytysaineelta ja hapoilta. Neutraloi polttoaineen palaessa tai öljyn vanhentuessa syntyviä happoja.
Erinomainen puhtaanapitokyky Suojaa venttiilijärjestelmää. Vähentää tuhkan ja hiilikarstan kertymistä palotilaan. Pidentää sytytystulppien käyttöikää. Pienentää suodattimien vaihtokustannuksia.

 

Käyttökohteet

  • Caterpillar-, Superior- ja Waukesha-moottorit sekä muut turboahdetut, vapaasti hengittävät, keskisuurella tai suurella nopeudella toimivat nelitahtimoottorit, jotka vaativat vähän tuhkaa sisältävää öljyä.
  • Moottorit, joissa venttiilipintojen ja -istukoiden kuluminen aiheuttaa ongelmia.
  • Laihaa polttoaineseosta käyttävät ja stokiometriset nelitahtimoottorit.
  • Katalysaattorilla varustetut moottorit.
  • Moottorit, joissa käytetään useita polttoaineita, jotka sisältävät pieniä määriä rikkiä tai klooria.
  • Kenttäjärjestelmät, joissa polttoaineena käytetään happamia kaasuja (alhainen H2S -pitoisuus).

 

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Mobil Pegasus 805 täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:  
CATERPILLAR X

 

Mobil Pegasus 805 –öljyllä on seuraavien valmistajien hyväksynnät:  
MWM GmbH TR 0199-99-2105/7, Lube Oils for Gas Engines X
Wartsila 34SG X
Wartsila 32DF X
Wartsila 28SG X
Wartsila 220 SG X
Waukesha (Cogeneration) X
MAN B&W D365600-1.35-1 X
MAN B&W D6628 3.3.6-01        X
Perkins Gas Engine Oil – Natural Gas X
MTU Oil Category 1 - SAE 40 for Gas Engines X
GE Jenbacher TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Series 2, 3, 4 & 6) X
GE Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Series 4 & 6) X
Waukesha 12V/18V 220 GL Applications X

 

Tyypilliset arvot

Mobil Pegasus 805  
SAE-luokka 40
Viskositeetti, ASTM D 445  
cSt @ 40°C 130
cSt @ 100° 13.5
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 99
Sulfaattituhka, paino-%, ASTM D 874 0.5
Vaahtoaminen, ASTM D 892 Seq I, tendenssi/pysyvä, ml/ml 0/0
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 6.2
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -12
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 262
Ominaispaino, /kg/l 15,6°C/15,6°C, ASTM D 4052 0.89

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.


Mobil ja Pegasus -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Mobil ja Pegasus -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

11-2017

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading