Mobil Rarus™ 400 -sarja  

Mobil Industrial, Finland

Ilmakompressoriöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil Rarus™ 400 -sarjan tuotteet ovat erittäin suorituskykyisiä, tuhkattomia ilmakompressoriöljyjä, jotka täyttävät suurimpien kompressorivalmistajien tiukimmatkin vaatimukset. Ne valmistetaan korkealuokkaisista mineraaliperusöljyistä ja valikoiduista lisäaineista, jotka antavat poikkeuksellisen hyvän suojan laitteille ja parantavat sekä kevyessä että raskaassa käytössä olevien kompressoreiden luotettavuutta. Öljyt suojaavat erinomaisesti kulumiselta ja alentavat näin huolto- ja kunnossapitokustannuksia, koska ne ehkäisevät laiteongelmia ja vähentävät karstan muodostusta. Korkean FZG -luokituksen ansiosta Mobil Rarus 400 -sarjan öljyt sopivat erinomaisesti kompressorijärjestelmiin, jotka sisältävät hammasvälityksiä ja laakereita. Ne sopivat näin ollen erinomaisesti kampikammioiden ja sylintereiden voiteluun monentyyppisissä kompressoreissa.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil Rarus 400 -sarjan öljyt auttavat pitämään kompressorin puhtaana, ja ne muodostavat vähemmän karstaa kuin tavanomaiset mineraaliöljyt. Tämä auttaa pidentämään huoltovälejä. Öljyjen erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus pidentävät öljyn käyttöikää ja ehkäisevät sakan ja karstan muodostusta. Ne suojaavat poikkeuksellisen hyvin kulumiselta ja korroosiolta, mikä pidentää laitteiden käyttöikää ja suorituskykyä.

OminaisuudetEdut ja mahdolliset hyödyt
Vähäinen tuhkan ja hiilikarstan muodostusParempi venttiilien toimintaa
Vähäisempi karstan muodostus painelinjoissa
Pienempi painepuolen tulipalo- ja räjähdysvaara
Parempi kompressorin suorituskykyä.
Poikkeuksellisen hyvä hapettumiskestävyys ja terminen vakausPidempi öljyn käyttöikä
Pidempi suodattimien käyttöikä
Alhaisemmat kunnossapitokustannukset.
Erinomainen kuormankantokykyVähäisempi renkaiden, sylintereiden, laakereiden ja hammaspyörien kuluminen
Erinomainen vedenerottuminenVähemmän kulkeutumia painepuolen käyttölaitteisiin
Vähäisempi karstanmuodostus kampikammioissa ja painelinjoissa
Vähemmän öljynerotinputkien tukoksia
Pienempi emulsionmuodostuksen vaara
Tehokas suoja ruostumista ja korroosiota vastaanParempi venttiilien suoja ja vähäisempi renkaiden ja sylintereiden kuluminen

 

Käyttö

Mobil Rarus 400 -sarjan öljyjä suositellaan sekä yksi- että monivaiheisiin ilmakompressoreihin. Ne sopivat erittäin hyvin jatkuvaan käyttöön korkeissa lämpötiloissa. Korkein sallittu paineilman lämpötila on DIN 51506 mukaan 220 °C. Öljyjä voidaan käyttää sekä mäntä- että rotaatiokompressoreissa - ohuemmat öljyt on tarkoitettu ensisijaisesti rotaatiotyyppisiin kompressoreihin. Rarus 400 -sarjan öljyjä suositellaan järjestelmiin, joissa öljyn liian nopea vanheneminen, venttiilien huono toiminta tai karstanmuodostus on aiheuttanut ongelmia. Öljyt ovat yhteensopivia kaikkien kompressorimateriaalien kanssa (myös tiivisteissä ja O-renkaissa käytettävät elastomeerit, jotka ovat yhteensopivia mineraaliöljyn kanssa).

Mobil Rarus 400 -sarjan öljyjä ei ole tarkoitettu eikä niitä suositella hengitysilmakompressoreihin.

Mobil Rarus 400 -sarjan öljyt ovat osoittaneet erinomaisen suorituskykynsä seuraavissa kompressorisovelluksissa:

  • Mäntäilmakompressoreiden kampikammiot ja sylinterit.
  • Siipi- ja ruuvikompressorit.
  • Aksiaali- ja keskipakokompressorit.
  • Kriittisiä hammasvälityksiä ja laakereita sisältävät kompressorijärjestelmät.
  • Paikallisesti asennetut ja liikkuvan kaluston kompressorit.

 

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

Mobil Rarus 400 -sarjan täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:424425426427429
DIN 51506 VD-L (1985-09)XXXXX

 

Tyypilliset arvot

Mobil Rarus424425426427429
ISO VG -luokka324668100150
Viskositeetti, ASTM D 445     
cSt @ 40ºC324668104,6147,3
cSt @ 100ºC5,46,98,911,614,7
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270105105105100100
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D 874‹0,01‹0,01‹0,01‹0,01‹0,01
Kuparikorroosiotesti, ASTM D130, 3 h @ 100ºC1B1B1A1B1A
FZG-testi, kuormatuki, DIN 51354, Fail Stage1211121111
Ruosteenestokyky; ASTM D665 B; ASTM D665 APassPassPassPassPass
Vaahtoaminen, Seq I, ASTM D 89210/020/00/030/0430/20
Leimahduspiste, ºC, ASTM D 92236238251264269
Ominaispaino, g/cm³ @15ºC, ASTM D 12980,8660,8730,8770,8790,866

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil Oy Ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotteita saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

05-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading