Mobil SHC Cibus™ sarja  

Mobil Industrial, Finland

Erittäin suorituskykyisiä NSF H1 -rekisteröityjä elintarviketeollisuuden voiteluaineita

Tuotekuvaus

Mobil SHC Cibus™ -sarjan voiteluaineet ovat ensiluokkaisia hydrauliikka-, kompressori, vaihteisto- ja laakeriöljyjä, jotka on suunniteltu antamaan ensiluokkainen suoja, pitkä voiteluöljyn kestoikä ja ongelmaton käyttö elintarvikkeiden ja juomien tuotanto- ja pakkausteollisuudessa. Ne on valmistettu FDA- ja NSF-rekisteröidyistä hiilivetyperusöljyistä ja lisäaineista. Luontaisesti korkean viskositeetti-indeksin ja erityisen lisäainejärjestelmän yhdistelmän ansiosta Mobil SHC Cibus -sarjan voiteluaineet tarjoavat ensiluokkaisen suorituskyvyn lukuisissa käyttökohteissa, korkeissa ja matalissa lämpötiloissa, korkeissa kuormituksissa sekä vesihuuhtelulle alttiissa sovelluksissa, joissa tavallisten mineraaliöljyjen suorituskyky ei enää riitä.

Mobil SHC Cibus -voiteluaineet ovat NSF H1 -rekisteröityjä voiteluaineita ja ne noudattavat myös Food and Drug Administrationin (USA) Title 21 CFR 178.3570 -määräystä koskien voiteluaineiden satunnaista elintarvikekosketusta. Mobil SHC Cibus voiteluaineet myös valmistetaan ISO 22000 -sertifioiduissa tuotantolaitoksissa, jotka täyttävät ISO 21469 -standardin vaatimukset tuotteen korkean laatutason säilymiselle. Ne soveltuvat myös Kosher- ja Halal -ruokien valmistukseen moniuskontoisissa käyttökohteissa ja ne tarjoavat prosessi-insinööreille maksimaalisen joustavuuden valmistusprosesseissa. Tuotteet ovat väriltään vaaleita ja niiden haju on lähes olematon. Ne on valmistettu ilman eläinpohjaisia ainesosia eivätkä ne sisällä pähkinöiden, vehnän ja gluteenin allergeeneja.

Mobil SHC Cibus -voiteluaineilla on alhainen nestekitka, joka johtuu käytetyn perusöljyn molekyylirakenteesta. Tämän ansiosta nestekitka säilyy alhaisena myös epäyhteensopivien pintojen kuormitusalueilla.  Alhainen nestekitka laskee käyttölämpötiloja ja parantaa koneiden tehoa, mikä voi vähentää tehonkulutusta.  Huolellisesti suunnitellut voiteluaineet auttavat myös pidentämään kone-elinten käyttöikää ja mahdollistavat taloudellisemman koneensuunnittelun.  Lisäksi näissä voiteluaineissa käytetty lisäainejärjestelmä on tarkkaan valittu antamaan hyvä kulumissuoja, erinomainen hapettumiskestävyys, suoja ruosteelta ja syöpymiseltä jopa kosteissa ympäristöissä ja takaamaan järjestelmän hyvä puhtaus.  Mobil SHC  Cibus -sarjan öljyt ovat yhteensopivia normaalisti mineraaliöljyillä voideltavien koneiden tiivisteiden ja valmistusmateriaalien kanssa.

Mobil SHC Cibus -sarjan voiteluaineita voidaan käyttää hydrauliikka-, vaihteisto-, laakeri- ja kiertovoiteluöljyinä kaikissa elintarviketeollisuuden sovelluksissa ja ne voidaan sisällyttää osaksi HACCP-suunnitelmaa.   Tuotteet täyttävät lukuisten monimetalliosien valmistajien ankarimmatkin suorituskykyvaatimukset, minkä ansiosta yhden tuotesarjan voiteluaineilla saadaan aikaan tehokas voitelu.  Koska Mobil SHC Cibus -voiteluaineet tarjoavat tuottavuutta ja NSF H1 -rekisteröinnin tuomia etuja, niitä voidaan käyttää sekä prosessilinjan ylä- että alapuolella varastointikustannusten pienentämiseksi ja samalla vältetään ei-H1-rekisteröidyn voiteluaineen käyttö suuren kontaminaatiovaaran alueilla.

energy efficiency

Erinomaisten kitkaominaisuuksiensa ansiosta Mobil SHC Cibus -sarjan voiteluöljyt ovat osoittaneet voivansa tarjota merkittäviä energiasäästöjä — 3,6 % vaihteistoissa* ja 3,5 % hydraulikoissa** — verrattuna perinteisiin öljyihin tilastollisesti varmennetuissa kenttä- ja laboratoriotesteissä.

*Energiatehokkuus viittaa ainoastaan öljyn suorituskykyyn verrattuna vaihteistoissa käytettäviin tavallisiin, saman viskositeettiluokan vertailuöljyihin. Teknologia voi testien mukaan parantaa tehokkuutta jopa 3,6 % vertailutuotteeseen verrattuna (tuotteita testattiin kierukkavaihteissa valvotuissa olosuhteissa). Tehokkuuden paraneminen voi vaihdella käyttöolosuhteista ja sovelluksesta riippuen.

**Energiatehokkuus viittaa ainoastaan öljyn suorituskykyyn verrattuna Mobil DTE™ 25 -öljyyn. Käytetty teknologia parantaa tehokkuutta jopa 3,5 % suhteessa vertailuöljyyn, kun testi suoritettiin Eaton 25VMQ -siipipumpulla valvotuissa olosuhteissa. Tehokkuuden paraneminen voi vaihdella käyttöolosuhteista ja sovelluksesta riippuen.
 

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil SHC -tuotemerkin voiteluaineet ovat tunnettuja ja arvostettuja kaikkialla maailmassa innovatiivisuutensa ja ensiluokkaisen suorituskykynsä ansiosta.  Näiden voiteluaineiden synteettispohjaisten öljyjen molekyylirakenne osoittaa, miten uusimman teknologian avulla voidaan valmistaa huippuluokan voiteluaineita.  Eräs tärkeä etu on, että mineraaliöljyihin verrattuna ne voivat merkittävästi parantaa laitteiden hyötysuhdetta. 

Mobil SHC Cibus -sarjan öljyt tarjoavat seuraavia etuja ja mahdollisia hyötyjä.

 

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
NSF H1 -rekisteröidyt voiteluaineet Sallii käytön elintarvike- ja juomateollisuuden pakkaus- ja tuotantosovelluksissa
Valmistettu ISO 22000 -sertifioiduissa ja ISO 21469-rekisteröidyissä tuotantolaitoksissa Tuotteiden korkean laadun puolueeton varmistus.
Korkea viskositeetti-indeksi Säilyttää viskositeetin ja öljykalvon lujuuden korkeissakin lämpötiloissa ja suojaa laitetta
Poikkeuksellinen suorituskyky matalissa lämpötiloissa, mukaan lukien pieni energiankulutus käynnistyksessä
Erinomainen kuormankantokyky Auttaa suojaamaan koneita ja pidentämään niiden käyttöikää
Vähentää odottamattomia seisokkeja ja pidentää huoltovälejä.
Hyvä yhteensopivuus tiivisteiden kanssa Auttaa vähentämään öljyvuotojen mahdollisuutta
Erinomainen hapettumiskestävyys Pidentää voiteluaineen ja koneen kestoikää
Erinomainen vedenerotuskyky ja hyvä suoja syöpymistä vastaan Auttaa suojaamaan järjestelmän sisäosia syöpymiseltä, vaikka järjestelmä sisältää suuriakin vesimääriä
Säilyttää voitelutehonsa jopa voimakkaan painepesun jälkeen
Täyttää lukuisia laitevaatimuksia Sama tuote sopii useisiin käyttötarkoituksiin.
Pienentää varastoinnin tarvetta ja vähentää väärän voiteluaineen käytön riskiä.
Alhainen nestekitka. Pienentää kokonaiskitkaa ja voi lisätä liukumekanismien tehokkuutta, mikä voi mahdollisesti vähentää energiankulutusta ja alentaa normaaleja käyntilämpötiloja.

 

 

Käyttökohteet

Käsittely- ja varastointisuositukset
Mobil SHC Cibus -voiteluaineita suositellaan säilytettäväksi sisätiloissa ja erillään muista, ei-NSF H1-voiteluaineista.  Voiteluaineiden suositeltava säilytyspaikka on selkeästi merkitty, erillinen sisätila.  Tynnyreitä ja kannuja ei saa pinota ei-NSF H1 -voiteluaineiden alle tai päälle.  Uusien pakkausten on oltava vaurioitumattomia ja niissä on oltava murtumaton sinetti.  Kirjaa saapumispäivämäärä, eränumero ja viimeinen käyttöpäivämäärä.  Kirjaa sinetin ensimmäinen aukaisupäivä ja käytä tuote loppuun varaston kierron mukaan ajallaan.  Sulje pakkauksen kaikki aukot käytön jälkeen.  Älä kaada käyttämätöntä öljyä takaisin astiaan.  Käytä selkeästi merkittyä, tarkoitukseen varattua laitetta sisäiseen kuljetukseen.  Merkitse koneet soveltuvin osin oikealla NSF H1 -voiteluainetarralla.

Voiteluaineen vaihto
Vaikka  Mobil SHC Cibus -sarja saattaakin olla fysikaalisesti yhteensopiva muiden NSF H1 -voiteluaineiden tai ei-NSF H1 -rekisteröityjen mineraaliöljypohjaisten voiteluaineiden kanssa, niiden sekoitus saattaa vahingoittaa voiteluaineen suorituskykyä ja myös rekisteröintiasemaa.  Sen vuoksi suositellaan, että ennen kuin järjestelmien voiteluöljy vaihdetaan ei-H1-voiteluaineesta Mobil SHC Cibus -sarjaan, tai jopa upouuteen koneeseen, että järjestelmä pestään ja huuhdellaan huolella, jotta saavutetaan voiteluaineen maksimiedut ja H1-rekisteröinnin edellyttämä taso.

Käyttökohteet
Mobil SHC Cibus -sarjan voiteluaineita suositellaan lukuisiin hydrauliikka-, kompressori-, vaihteisto- ja laakerisovelluksiin elintarvike- ja juomatuotannossa sekä pakkaus- ja lääketeollisuudessa.  Tuotteet toimivat tehokkaasti monissa eri sovelluksissa, mukaanlukien kohteet, joissa huolto- ja varaosakustannukset ja puhdistus- ja öljynvaihtokustannukset ovat korkeat.

- Mobil SHC Cibus 32, 46 ja 68 ovat erittäin suorituskykyisiä öljyjä, jotka on tarkoitettu hydrauliikkoihin, kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin ja alipainepumppuihin.

- Mobil SHC Cibus 100, 150, 220, 320 ja 460 -öljyt on tarkoitettu vaihteisto-, laakeri- ja kiertovoitelujärjestelmiin.

Soveltuva öljyanalyysiohjelma, esimerkiksi ExxonMobilin Mobil Serv Lubricant Analysis, voi auttaa valvomaan kulumismetallien määrää ja antaa ohjeita oikeista toimenpiteistä.

Satunnainen elintarvikekosketus vainFDA 21CFR 178.3570mukaan
Mobil SHC Cibus -sarjan voiteluaineet ovat NSF H1 -rekisteröityjä satunnaiselle elintarvikekosketukselle, mikä tarkoittaa elintarvikkeissa maks. 10 ppm voiteluainetta FDA 21CFR 178.3570 mukaan. Niitä ei saa käyttää suoraan elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevina voiteluöljyinä.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

 

Mobil SHC Cibus -sarja täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset: Mobil SHC Cibus 32 Mobil SHC Cibus 46 Mobil SHC Cibus 68 Mobil SHC Cibus 100 Mobil SHC Cibus 150 Mobil SHC Cibus 220 Mobil SHC Cibus 320 Mobil SHC Cibus 460
FDA 21 CFR 178.3570 X X X X X X X X
DIN 51506: 1985-09 X X X X
DIN 51517-2: 2009-06 X
DIN 51517-3: 2011-08 X X X X
DIN 51524-2: 2006-09 X X X X

 

 

 

Mobil SHC Cibus -sarja täyttää seuraavat suorituskykyvaatimukset: Mobil SHC Cibus 32 Mobil SHC Cibus 46 Mobil SHC Cibus 68 Mobil SHC Cibus 100 Mobil SHC Cibus 150 Mobil SHC Cibus 220 Mobil SHC Cibus 320 Mobil SHC Cibus 460
DIN 51506: 1985-09 X X X X
 

 

 

Mobil SHC Cibus -sarja on rekisteröity seuraavien vaatimusten mukaisesti: Mobil SHC Cibus 32 Mobil SHC Cibus 46 Mobil SHC Cibus 68 Mobil SHC Cibus 100 Mobil SHC Cibus 150 Mobil SHC Cibus 220 Mobil SHC Cibus 320 Mobil SHC Cibus 460
NSF H1 X X X X X X X X
NSF-rekisteröintinumero 141500 141498 141499 145255 141502 141503 141505 141501
Kosher X X X X X X X X
Halal X X X X X X X X

 

  

Tyypilliset ominaisuudet

 

Mobil SHC Cibus -sarja Mobil SHC Cibus 32 Mobil SHC Cibus 46 Mobil SHC Cibus 68 Mobil SHC Cibus 100 Mobil SHC Cibus 150 Mobil SHC Cibus 220 Mobil SHC Cibus 320 Mobil SHC Cibus 460
ISO VG -luokka 32 46 68 100 150 220 320 460
Viskositeetti, ASTM D 445
cSt/40°C 30,7 46,4 67,5 100 162 222 311 458
cSt/100°C 5,8 7,9 10,4 14,6 20,7 24,5 32,7 43,6
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 134 140 140 143 150 139 147 148
Ominaispaino, kg/l @ 15.6°C, ASTM D 4052 0,843 0,846 0,851 0,839 0,843 0,843 0,854 0,856
Kuparikorroosio, ASTM D 130, 3 h @ 100°C 130 1B 1B 1B 1A 1A 1B 1B 1B
Ruosteenestokyky, Proc A, ASTM D 665 Läpäisee Läpäisee Läpäisee Läpäisee Läpäisee Läpäisee Läpäisee Läpäisee
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -51 -50 -47 -45 -21 -24 -42 -42
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 244 244 258 270 226 274 284 294
FZG, DIN 51354, Vaurioluokka >12 >12 >12 12 ›13 ›13 ›13 ›13

 

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tätä tuotetta ei saa käyttää muihin kuin edellä määriteltyihin käyttötarkoituksiin.Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.


Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

08-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading