Mobil SHC™ Gear -sarja  

Mobil Industrial, Finland

Mobil SHC Gear -sarja

Tuotekuvaus

Mobil SHC™ Gear -sarjan öljyt ovat poikkeuksellisen suorituskykyisiä, synteettisiä teollisuuden vaihteistoöljyjä, jotka antavat vaihteistolle ja laakereille erinomaisen suojan ja varmistavat öljyn pitkän käyttöiän vaikeimmissakin olosuhteissa. Ne auttavat varmistamaan laitteiden ongelmattoman toiminnan ja edistävät asiakkaiden tuottavuutta. Nämä tieteellisesti kehitetyt öljyt valmistetaan synteettisistä perusöljyistä, joilla on erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus ja erinomaiset virtausominaisuudet matalissakin lämpötiloissa. Öljyjen korkea viskositeetti-indeksi vähentää viskositeetin muuttumista lämpötilan mukaan, mikä mahdollistaa laajemman käyttölämpötila-alueen ja paremmat kylmäkäynnistysominaisuudet. Mobil SHC Gear -sarjan öljyissä käytetään tarkkaan harkittua lisäaineistusta, joka antaa erinomaisen suojan tavanomaista tartuntakulumista vastaan, minkä lisäksi ne ehkäisevät tehokkaasti mikropitting-väsymiskulumista. Tavanomaisiin vaihteistoöljyihin verrattuna Mobil SHC Gear -sarjan öljyt voitelevat paremmin vaihteiston vierintälaakereita. Mobil SHC Gear -sarjan tuotteet suojaavat poikkeuksellisen hyvin ruostumiselta ja korroosiolta myös silloin, kun järjestelmä altistuu merivedelle. Öljyt eivät tuki hienojakaan suodattamia edes vesipitoisina, ja lisäksi öljyt ovat hyvin yhteensopivia rauta-, kirjo- ja kevytmetallien kanssa korkeissakin lämpötiloissa. Mobil SHC Gear -sarjan öljyillä on erinomainen yhteensopivuus elastomeerien kanssa staattisissa tiivistetestissä. Niiden erinomaiset EP-ominaisuudet takaavat suojan jopa iskukuormitusolosuhteissa. Mobil SHC Gear -sarjan öljyillä on alhainen nestekitka, mikä alentaa kitkaa epäyhteensopivien pintojen kuormitusalueilla, esim. hammasvaihteissa ja vierintälaakereissa. Alhainen nestekitka alentaa käyttölämpötiloja ja voi auttaa parantamaan vaihteiden tehokkuutta.

Mobil SHC Gear -öljyjä suositellaan suljettuihin teollisuusvaihteistoihin, joissa on teräksisiä, suora- ja vinohampaisia lieriöhammaspyöriä sekä kartiohammaspyöriä. Niitä suositellaan erityisesti käyttökohteisiin, joissa voi esiintyä mikropitting -kulumista (etenkin raskaasti kuormitetut vaihteistot, joissa käytetään pintakarkaistuja hammaspyöriä). Öljyjä voidaan käyttää myös vaihteistoissa, jotka altistuvat erittäin matalille ja/tai korkeille lämpötiloille tai voimakkaalle korroosiolle.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil SHC Gear -sarjan öljyt ovat osa Mobil SHC -sarjaa, jonka öljyt tunnetaan ja joita arvostetaan kautta maailman innovaatioista ja erinomaisesta suorituskyvystään. Nämä tutkijoidemme kehittämät synteettiset öljyt ovat osoitus jatkuvasta sitoutumisestamme käyttää uusinta teknologiaa erinomaisten voiteluaineiden valmistamiseen. Mobil SHC Gear -sarjan kehittämisessä on ollut ratkaisevaa yhteistyö laitevalmistajien asiantuntijoiden kanssa, jolla on varmistettu näiden öljyjen poikkeuksellinen suorituskyky jatkuvasti kehittyvissä teollisuuden vaihteistoissa. Eräs tärkeistä saavutuksista on suoja mikropitting-kulumista vastaan, jota esiintyy raskaasti kuormitetuissa, pintakarkaistuissa hammaspyörissä. Yhteistyön ansiosta Mobil SHC Gear -sarjan öljyillä on hyvin tasapainoiset ominaisuudet sekä erittäin laaja käyttölämpötila-alue. 

Mikropitting-kulumisen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi tutkijamme kehittivät ainutlaatuisen lisäaineyhdistelmän, joka ehkäisee hammaspyörissä esiintyvää tavanomaista kulumista ja samalla suojaa niitä mikropitting-kulumiselta. Mobil SHC Gear -öljyjen koostumus pidentää öljyn käyttöikää, vähentää sakanmuodostusta, parantaa termistä ja kemiallista kestävyyttä ja hapettumiskestävyyttä sekä tasapainottaa suorituskykyyn vaikuttavat ominaisuudet. Synteettisten perusöljyjen yhdistelmällä (patentti haettu) on merkittävästi perinteisiä mineraalivaihteistoöljyjä parempi juoksevuus matalissa lämpötiloissa. Tästä hyötyvät syrjäiseen paikkaan asennetut tai äärimmäisissä lämpötiloissa toimivat yksiköt. Mobil SHC Gear -sarjan öljyillä on seuraavia mahdollisia etuja:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Erinomainen suoja mikropitting-kulumista sekä tavanomaista kulumista vastaan. Auttaa pidentämään suljettujen vaihteistojen hammaspyörien ja laakereiden käyttöikää äärimmäisissä kuormituksissa, nopeuksissa ja lämpötiloissa.
  Auttaa vähentämään odottamattomia seisokkeja ja huoltotarvetta - erityisen tärkeää hankalasti sijaitsevissa vaihdelaatikoissa.
Erinomainen terminen kestävyys korkeissa lämpötiloissa. Auttaa pidentämään öljyn kestoikää ja öljynvaihtovälejä, mikä voi auttaa pienentämään öljynkulutusta ja huoltokustannuksia.
Alhainen nestekitka Auttaa vähentämään energiankulutusta ja alentamaan käyttölämpötilaa.
Perusöljyjen korkea viskositeetti-indeksi vähentää viskositeetin muuttumista lämpötilan vaikutuksesta Sopii sekä korkeisiin että mataliin lämpötiloihin - erityisen tärkeää syrjäisillä paikoilla, joissa öljyä ei voida lämmittää tai jäähdyttää.
Erinomainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaan, erittäin nopea vedenerottuminen Auttaa varmistamaan sujuvan, ongelmattoman toiminnan korkeissakin lämpötiloissa ja järjestelmissä, jotka ovat alttiina vedelle.
  Erinomainen yhteensopivuus useiden pehmeiden metallien kanssa.
Erinomainen leikkauskestävyys Auttaa pidentämään vaihteiston ja laakereiden käyttöikää
Erinomainen suodatettavuus, myös vesipitoisena Vähentää suodattimien vaihtotarvetta, mikä voi auttaa alentamaan kunnossapitokustannuksia.
Erinomainen yhteensopivuus tiivistemateriaalien kanssa Vähemmän epäpuhtauksia ja öljyvuotoja
Erinomainen yhteensopivuus yleisimpien vaihteistoissa käytettävien materiaalien ja mineraalipohjaisten vaihteistoöljyjen kanssa Monet mineraaliöljyt on helppo korvata.

 

Käyttökohteet

Huomaa: Vaikka Mobil SHC Gear -sarjan öljyt ovat yhteensopivia mineraaliöljyjen kanssa, voi niiden sekoittuminen heikentää ominaisuuksia. Suosittelemme siksi ennen vaihtamista Mobil SHC Gear -sarjan öljyyn, että voitelukohde puhdistetaan ja huuhdellaan perusteellisesti, jotta suorituskyvystä saadaan suurin mahdollinen hyöty.
 
Mobil SHC Gear -sarjan öljyt ovat poikkeuksellisen suorituskykyisiä, synteettisiä vaihteistoöljyjä, jotka antavat erinomaisen suojan laitteille ja joilla on pitkä käyttöikä vaativissakin olosuhteissa. Öljyt ehkäisevät etenkin pintakarkaistujen hammaspyörien mikropitting-kulumista, ja niitä voidaan käyttää niin matalissa kuin korkeissakin lämpötiloissa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm:

  • Nykyaikaiset raskaasti kuormitetut vaihteistot paperi-, teräs-, öljy-, tekstiili-, metsä- ja sementtiteollisuuden käyttökohteissa, joissa vaatimuksena on vaihteistojen suoja ja optimaalinen öljyn käyttöikä. 
  • Muovipuristuskoneiden vaihteistot. 

Mobil SHC Gear -sarjan öljyt ISO VG 150, 220, 320, 460 ja 680 on hyväksytty General Electricin (GE) vaihteistoöljyspesifikaation D50E35 mukaan käytettäväksi työmaa-ajoneuvojen moottoroiduissa napavaihteistoissa.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil SHC Gear täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset 150 220 320 460 680 1000
AGMA 9005-E02 X X X X X
DIN 51517 Part 3 (CLP) X X X X X X
ISO 12925-1 Type CKD X X X X X  
ISO 12925-1 Type CKT X X        

 

Mobil SHC Gear -öljyillä on seuraavien laitevalmistajien hyväksynnät 150 220 320 460 680 1000
SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-c, Flender Code No. A36 A35 A34 A33 A32 A31
SEW Eurodrive
SEW IG CLP HC
150 220 320 460 680 1000
GE Motorized Wheel D50E35 D50E35 D50E35 D50E35 D50E35 D50E35

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil SHC Gear -sarja 150 220 320 460 680 1000
ISO VG -luokka 150 220 320 460 680 1000
Viskositeetti, ASTM D 445            
mm²/s @ 40°C 150 220 320 460 680 1000
mm²/s @ 100°C 22,2 30,4 40,6 54,1 75,5 99,4
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 176 180 181 184 192 192
Jähmepiste, °C, ASTM D 97 -45 -39 -33 -27 -27 -24
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 233 233 233 234 234 234
Brookfield @ -18°C, cP, ASTM D 2983         41000 96000
Brookfield @ -28°C, cP, ASTM D 2983 18200 35000 57000 107000 156000 500000
Tiheys @ 60ºF (15,6°C), g/ml 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,87
Kokonaisemäsluku (TBN), mg KOH/g, ASTM D 664 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Neljän kuulan koe, kgf, ASTM D 2783            
Hitsautumiskuorma 200 200 200 200 200 200
Kuormakulumisindeksi 51 51 51 51 51 51
FZG-mikropitting, FVA Proc No. 54, 90°C            
Vaurioluokka 10 10 10 10 10 10
GFT-luokka High High High High High High
FZG Scuffing -testi, ISO 14635-1 (mod) A/8.3/90, Vaurioluokka 13 14 14 14 14 14
FZG Scuffing -testi, ISO 14635-1 (mod) A/16.6/90, Vaurioluokka Ei testattu >14 >14 >14 >14 >14
Kuparikoorrosiotesti, 3h @ 121°C, ASTM D 130 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Ruosteenestokyky, ASTM D665, merivesi Läpäisee Läpäisee Läpäisee Läpäisee Läpäisee Läpäisee
Vedenerottuminen, EP-öljyt, vapaata vettä ml, ASTM D 2711 88 87 85 84 87  
Vedenerottuminen, ASTM D 1401, min. kunnes 40/37/3 @ 82°C 10 10 10 15 25 40
Vaahtoaminen, ASTM D 892, Seq. II, Tendenssi/pysyvä, ml/ml 0/0 0/0 0/0 20/0 0/0 0/0

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.


Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

09-2017

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading