Mobil SHC™ PM Series  

Mobil Industrial, Finland

Paperikoneöljyjä

Tuotekuvaus

Mobil SHC™ PM -sarjan tuotteet ovat ensiluokkaisia synteettisiä öljyjä, jotka on suunniteltu modernien paperikoneiden kiertovoitelujärjestelmien vaativiin olosuhteisiin. Mobil SHC PM -sarjan öljyt antavat erinomaisen suojan hammasvälityksille ja laakereille, joita käytetään äärimmäisissä olosuhteissa. Öljyjen matala jähmepiste ja luontaisesti korkea viskositeetti-indeksi (VI) helpottavat kylmäkäynnistystä, ja niiden erinomaiset viskositeettiominaisuudet säilyvät korkeissakin lämpötiloissa. Öljyillä on erittäin hyvä leikkauskestävyys ja ne säilyttävät viskositeettinsa, vaikka niihin kohdistuisi suuria leikkausvoimia raskaasti kuormitetuissa hammasvaihteissa ja laakereissa. Öljyjen alhainen sisäinen kitka ja korkea viskositeetti-indeksi auttavat pienentämään energiankulutusta ja alentamaan käyntilämpötiloja.

Uusimman Mobil SHC -teknologian kehittämisessä ExxonMobilin tuotekehitys valikoi Mobil SHC PM -sarjan öljyihin erinomaisen termisen ja hapettumiskestävyyspotentiaalin omaavia perusöljyjä ja yhdisti ne huolella valittujen, perusöljyjen luontaisia etuja täydentävien lisäaineiden kanssa, jolloin saavutetaan erinomainen suorituskyky. Öljyt kestävät tehokkaissa paperikoneissa ja kalantereissa esiintyvät korkeammat höyrynpaineet, lämpötilat ja nopeudet. Niiden erinomainen hydrolyyttinen vakaus ja suodatettavuus varmistavat erinomaisen suorituskyvyn myös märissä olosuhteissa sekä tehokkaan suodatettavuuden myös hyvin tarkoilla suodatustasoilla. Öljyt erottavat vettä nopeasti ja ne säilyttävät värinsä pitkäaikaisessakin käytössä.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobil SHC PM -sarjan öljyt edustavat merkittävää edistysaskelta paperikoneiden voitelussa. Niiden erinomaiset ominaisuudet, kuten kulumisenesto, hapettumiskestävyys, kemiallinen vakaus, tehokas ruosteen- ja korroosionestokyky, värin pysyvyys sekä suodatettavuus auttavat pidentämään huoltovälejä ja voivat auttaa parantamaan koneiden suorituskykyä ja tuotantokapasiteettia. Tämä vähentää huoltotarvetta ja pidentää koneiden käyttöikää.

OminaisuudetEdut
Erinomainen suoristuskyky laajalla lämpötila-alueellaHelpottaa käynnistystä ja parantaa voitelua kylmäkäynnistyksissä
Antaa lisäsuojaa korkeissa lämpötiloissa
Parantaa syöttönopeuksien hallintaa
Poikkeuksellisen hyvä suoja kulumista vastaanParantaa laakereiden ja vaihteistojen suorituskykyä
Erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakausPidentää öljyn käyttöikää
Pienentää suodattimien vaihtokustannuksia
Pitää järjestelmät puhtaana
Vähentää sakan ja karstan muodostusta
Tehokas vedenerottuminenHelpottaa veden poistamista 
Ehkäisee haitallisten emulsioiden muodostumista järjestelmissä
Alhainen nestekitkaPienentää energiankulutusta
Alentaa käyntilämpötilaa
Vähentää kulumista
Erinomainen suodatettavuusPitää öljyputket ja virtausmittarit puhtaina
Parantaa öljyn virtausta ja jäähdytyskykyä
Pienentää suodattimien vaihtokustannuksia
Erinomainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaanSuojaa hammaspyöriä ja laakereita kosteudelta
Suojaa myös öljypinnan yläpuolella olevia laakereita ja hammaspyöriä

 

Käyttö

  • Paperikoneiden vaativat kiertovoitelujärjestelmät
  • Kiertovoitelujärjestelmät, joita käytetään laajalla lämpötila-alueella, esim. kalanteritelat
  • Järjestelmät, jotka on käynnistettävä ja otettava käyttöön nopeasti
  • Kiertovoitelujärjestelmät, joilla voidellaan hammasvälityksiä ja laakereita

 

Tyypilliset arvot

Mobil SHC PM150220320460
ISO VG -luokka150220320460
Viskositeetti, ASTM D 445    
mm²/s @ 40°C158225325465
mm²/s @ 100°C18,925,634,744,8
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270, tyypillinen124127130137
FZG-testi, neliökuormatuki, DIN 51354, vaurioluokka11111111
Ruosteenestokyky, Pros A ja B, ASTM D 665LäpäiseeLäpäiseeLäpäiseeLäpäisee
Hydrolyyttinen vakaus (happoluvun muutos), ASTM D 2619, mgKOH/g0000
Kuparikorroosiotesti, 24h @ 100°C, ASTM D 130, luokitus1B1B1B1B
Vedenerottuminen, minuuttia, 40/40/0, 82°C15253030
Jähmepiste, °C, ASTM D 97, maks.-39-36-33-27
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92, min.220220220220
Ominaispaino 15°C, kg/l, ASTM D 12980,8570,8630,8650,874

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotteita saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil ja Pegasus -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

05-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading