Mobilect 44  

Mobil Industrial, Finland

Muuntajaöljy

Tuotekuvaus

Mobilect 44 on korkealaatuinen mineraaliperustainen eristysöljy, joka sisältää inhibiittejä. Sillä on erittäin hyvät dielektriset ominaisuudet ja erinomainen hapettumiskestävyys. Öljyt on tarkoitettu muuntajiin, katkaisijoihin ja muihin sähkölaitteisiin.

Mobilect 44 sisältää inhibiittejä, jotka parantavat hapettumiskestävyyttä ja se täyttää ASTM D3487 TYPE II ja IEC 60296 – 04 -spesifikaatiot.

 

Edut ja ominaisuudet

  • Mobilect 44 -öljyllä on erittäin hyvä terminen ja kemiallinen vakaus rautaa ja kuparia sisältävissä järjestelmissä. Tämä vähentää saostumien ja öljyliukoisten hapettumistuotteiden muodostumista. Mobilect 44 sisältää fenoolisen hapettumisenestolisäaineen, mikä pidentää öljyn käyttöikää avoimissa, ilmalle altistuvissa käyttökohteissa. Heikkolaatuisemmat öljyt muodostavat muuntajaan saostumia, jotka häiritsevät lämmönsiirtoa ja konvektiovirtauksia. Lisäksi saostumat voivat nopeasti heikentää öljyn eristysominaisuuksia ja niiden poistaminen on vaikea purkamatta koko laitetta.
  • Mobilect 44 -öljystä poistetaan kosteus huolellisesti valmistuksen aikana. Vesi heikentää öljyn sähköeristyskykyä ja nopeuttaa hapettumista. On kuitenkin muistettava, että kuiva öljy on hygroskooppista ja imee kosteutta ilmasta. Siksi öljy on varastoitava kuivissa tiloissa ja hyvin suljetuissa säiliöissä. On erittäin suotavaa, että öljy kuivatetaan ennen käyttöä, tai että öljy otetaan käyttöön pian hankinnan jälkeen pitkän varastoinnin välttämiseksi.
  • Mobilect 44 -öljyn sähkönkestävyys kertoo, miten öljy kestää sähköjännitystä. Öljyn sähkönkestävyys, ts. läpilyöntilujuus, ilmoitetaan kilovoltteina (kV) yli määrätyn rakovälin testiolosuhteissa. Sähkönkestävyys ei ole öljyn laadun mitta, vaan se kertoo öljyn puhtaustason, eli miten vähän kosteutta, kuituja ja polaarisia yhdisteitä öljy sisältää.
  • Mobilect 44 ei sisällä vahaa, ja siksi sillä on hyvä juoksevuus myös ulko-olosuhteissa. Öljyn viskositeetti varmistaa tehokkaan lämmönsiirron konvektiovirtausten avulla. Öljyn juoksevuus on tärkeää myös katkaisijoiden jännitekaarien sammutuksessa.
  • Mobilect 44 -öljyn matala jähmepiste varmistaa tehokkaan virtauksen muuntajan ja paisuntasäiliön välillä. Lisäksi se parantaa käämikytkimien käyttövarmuutta matalissa lämpötiloissa.

 

Käyttökohteet

  • Mobilect 44 -öljyä suositellaan öljytäytteisiin muuntajiin ja katkaisijoihin, joissa öljy toimii eristeenä tai lämmönsiirtoaineena.
  • Mobilect 44 sopii käyttökohteisiin, jotka vaativat seuraavien spesifikaatioiden mukaista öljyä: ASTM D3487 TYPE II ja IEC 60296 – 04 Special Applications.
  • Mobilect 44 -öljyä ei ole tarkoitettu öljytäytteisiin kaapeleihin, kyllästämiseen tai kondensaattoreihin.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobilect 44 täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset: 
IEC 60296 – 04 Special ApplicationsTäyttää
ASTM D3487 TYPE IITäyttää

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobilect 44 
Ominaispaino @ 20 °C, kg/dm³, ASTM D40520,877
Viskositeetti, mm²/s-1 @ 40 °C, ASTM D4457,6
Leimahduspiste (PMCC), °C, ASTM D93146
Jähmepiste, °C, ISO 3016-63
Neutralointiluku, mg KOH/g, IEC 62021‹0,01
Syövyttävä rikki, DIN 51353Syövyttämätön
Hapettumiskestävyys @ 120 °C /164 h, IEC 61 125C 
- neutralointiluku, mg KOH/g 0,04
- saostumat, paino-%‹0,02
- Dielektrinen häviökerroin, hapettumisen jälkeen @ 90 °C, IEC 602470,03
Rajapintajännitys, mN/m, ISO 629550
Läpilyöntijännite 
- ennen käsittelyä, kV, IEC 6015640–60
- käsittelyn jälkeen, kV, IEC 60156›70

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavana jälleenmyyjältä, internetin kautta, tai jälleenmyyjä toimittaa sen asiakkaille lain niin edellyttäessä. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo, Pegasuksen kuva ja Mobilect ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

10-2017

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading