Mobilfluid 125  

Mobil Industrial, Finland

Erittäin suorituskykyinen voimansiirtoöljy

Tuotekuvaus

Mobilfluid 125 on erittäin suorituskykyinen voimansiirtoöljy, joka on tarkoitettu hydrodynaamisiin vaihteistoihin ja hydraulijärjestelmiin, joita yleensä käytetään rautateillä, merillä, rakennusteollisuudessa ja teollisissa sovelluskohteissa. Se on tehty korkealuokkaisista perusöljyistä ja tarkkaan valituista lisäaineista, joiden avulla sen voimansiirto-ominaisuudet saadaan herkästi reagoiviksi. Mobilfluid 125 on tehty kestämään sekä nopeiden että hitaiden laitteiden vaatimukset raskaassa käytössä hyvin erilaisissa käyttöolosuhteissa.

 

Edut ja ominaisuudet

Hydrodynaamisten vaihteistojen ja hydraulisten ohjausjärjestelmien käyttö vaatii suorituskykyisiä öljyjä herkän ja tasaisen ohjauksen sekä tehokkuuden takaamiseksi. Nämä järjestelmät toimivat kovalla paineella ja korkeissa lämpötiloissa, jotka voivat aiheuttaa karstan muodostumista säätöventtiileihin, jotka hoitavat momentinmuuntimien ja hydrauliikan tarkan hallinnan. Mobilfluid 125:n edut ja ominaisuudet ovat:

OminaisuudetEdut
Hyvä suoja kulumista vastaanPidempi osien käyttöikä, parempi tuottavuus ja pienemmät ylläpitokulut
Erinomainen terminen kestävyys ja hapettumiskestävyysHuomattavasti vähemmän lakkautumista, epäpuhtauksien ja sakan muodostumistaSäilyttää voimansiirron ja hyvän herkän ohjautuvuudenPidentää öljynvaihtovälejä
Hyvät kylmäominaisuudetHelppo käynnistys ja hyvä hydrauliikan hallittavuus
Tehokas ruosteen ja korroosionesto myös pitkillä seisokeilla kosteissa ja vaihtelevissa oloissaPienentää kulumista helpoilla ja luotettavilla käynnistyksillä ja pienentää ylläpitokustannuksia
Erinomainen ilmanerottumiskyky estää vaahdonmuodostuksen ja sen aiheuttamat ongelmat.Antaa optimaalisen hydraulisen vasteen ja voimansiirronSäilyttää voitelukalvon ja parantaa voitelua
Yhteensopiva näissä laitteissa käytettyjen tiivistemateriaalien kanssaVähentää vuotoja, paineenkatoamista ja saastumista

 

Käyttökohteet

      ExxonMobil suosittelee käytettäväksi:

  • Nestekytkimet ja nestekäytöt, momentinmuuntimet ja hydrauliset ohjausjärjestelmät, joita käytetään rautateiden, laivojen, rakennusteollisuuden ja teollisuuden laitteissa

 

Luokitukset ja hyväksynnät

ExxonMobil suosittelee Mobilfluid 125 käytettäväksi kohteissa, jotka vaativat: 
UTTO Voith Turbo Transmissions 3.285-149X

 

Tyypilliset arvot

Mobilfluid 125 
ISO Viskositeettiluokka32
Viskositeetti, ASTM D 445 
cSt @ 40ºC30
cSt @ 100ºC5,3
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270104
Jähmepiste, ºC, ASTM D 97-30
Leimahduspiste, ºC, ASTM D 92225
Ominaispaino @ 15ºC kg/l, ASTM D 40520,878

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil Oy Ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobilin logo, Pegasuksen kuva ja Mobilfluid ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

07-2016

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading