Mobilgear™ XMP -sarja  

Mobil Industrial, Finland

Erittäin suosituskykyisiä teollisuusvaihteistoöljyjä

Tuotekuvaus

Mobilgear™ XMP -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä teollisuuden vaihteistoöljyjä, jotka antavat laitteille erinomaisen suojan ja varmistavat öljyn pitkän käyttöiän vaikeimmissakin olosuhteissa. Öljyissä käytetään korkealaatuisia mineraaliperusöljyjä ja tarkkaan harkittua lisäaineistusta, joka antaa erinomaisen suojan tavanomaista kulumista vastaan, minkä lisäksi se ehkäisee tehokkaasti mikropitting-kulumista. Lisäksi öljyillä voi parantaa vaihteiston vierintälaakereiden voitelua. Mobilgear XMP -sarjan öljyt suojaavat poikkeuksellisen hyvin ruostumiselta ja korroosiolta myös silloin, kun järjestelmä altistuu merivedelle tai happamalle vedelle. Öljyt eivät tuki hienojakoisia suodattimia vesipitoisinakaan, ja lisäksi öljyt ovat hyvin yhteensopivia rauta- ja ei-rautametallien kanssa korkeissakin lämpötiloissa.

Mobilgear XMP -öljyjä suositellaan suljettuihin teollisuusvaihteistoihin, joissa on teräksisiä lieriö-, ruuvi- ja kartiohammaspyöriä. Niitä suositellaan erityisesti käyttökohteisiin, joissa voi esiintyä mikropitting-kulumista (etenkin raskaasti kuormitetut vaihdelaatikot, joissa on käytetään pintakarkaistuja hammaspyöriä). Öljyjä käytetään myös vaihteistoissa, jotka altistuvat voimakkaalle korroosiolle.

Mobilgear XMP -sarjan öljyillä on ainutlaatuinen yhdistelmä ominaisuuksia, kuten suoja mikropitting-kulumista vastaan sekä hyvä suorituskyky vaativissakin olosuhteissa ja laajalla lämpötila-alueella, minkä ansiosta ne tunnetaan laajalti asiakkaiden ja laitevalmistajien keskuudessa.

 

Edut ja ominaisuudet

Mobilgear-öljyt tunnetaan kautta maailman innovaatioista ja erinomaisesta suorituskyvystään. Mobilgear XMP -sarjan kehittämisessä on ollut ratkaisevaa yhteistyö laitevalmistajien asiantuntijoiden kanssa, jolla on varmistettu näiden öljyjen poikkeuksellinen suorituskyky jatkuvasti kehittyvissä teollisuuden vaihteistoissa.

Yhteistyö laitevalmistajien kanssa on auttanut todentamaan laboratoriotestien tulokset, jotka osoittavat Mobilgear XMP -sarjan öljyjen poikkeuksellisen suorituskyvyn. Eräs tärkeistä saavutuksista on suoja mikropitting-kulumista vastaan, jota esiintyy raskaasti kuormitetuissa, pintakarkaistuissa hammaspyörissä. Tämän yhteistyön ansiosta Mobilgear XMP -sarjan öljyillä on hyvin tasapainoiset ominaisuudet.

Mikropitting-kulumisen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi Mobilin tutkijat kehittivät ainutlaatuisen lisäaineyhdistelmän, joka ehkäisee hammaspyörissä esiintyvää tavanomaista kulumista ja samalla suojaa niitä mikropitting-kulumiselta. Mobilgear XMP -sarjan öljyillä on seuraavia etuja:

Ominaisuudet Edut ja hyödyt
Erinomainen suoja sekä mikropitting- että tavanomaista kulumista vastaan. Pidentää hammaspyörien ja laakereiden kestoikää suljetuissa vaihteistoissa äärimmäisissä kuormitus-, nopeus- ja lämpötilaolosuhteissa.
Vähentää odottamattomia seisokkeja ja huoltotarvetta - erityisen tärkeää hankalasti sijaitsevissa vaihdelaatikoissa.
Erinomainen terminen kestävyys korkeissa lämpötiloissa. Pidentää öljyn käyttöikää ja öljynvaihtoväliä, pienentää öljynkulutusta ja työvoimakustannuksia.
Erinomainen suoja ruostumista ja korroosiota vastaan, erittäin hyvät vedenerottumisominaisuudet. Sujuva, ongelmaton toiminta korkeissakin lämpötiloissa ja järjestelmissä, joihin on päässyt vettä.
Erinomainen yhteensopivuus pehmeiden metallien kanssa.
Ei tuki suodattimia vesipitoisenakaan Vähentää suodattimien vaihtotarvetta ja pienentää kunnossapitokustannuksia.

 

Käyttö

Mobilgear XMP -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä vaihteistoöljyjä, jotka antavat erinomaisen suojan laitteille ja joilla on pitkä käyttöikä vaativissakin olosuhteissa. Pitkäikäiset öljyt ehkäisevät etenkin pintakarkaistujen hammaspyörien mikropitting-kulumista. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm:

  • Tuulivoimalat
  • Muovipuristuskoneiden vaihteistot.
  • Paperi-, teräs-, öljy-, tekstiili-, puu- ja sementtiteollisuuden vaihteistot.

 

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

 

Mobilgear XMP täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: Mobilgear XMP 100 Mobilgear XMP150 Mobilgear XMP220 Mobilgear XMP 320 Mobilgear XMP 460 Mobilgear XMP 680
ISO L-CKC, (ISO 12925-1, 1996) - - X X X X
AGMA 9005-EO2 - - EP EP EP -

 

 

 

Mobilgear XMP on seuraavien valmistajien hyväksymä: Mobilgear XMP 100 Mobilgear XMP 150 Mobilgear XMP220 Mobilgear XMP 320 Mobilgear XMP 460 Mobilgear XMP 680
Jahnel-Kestermann X X X
Hansen X X X X X

 

 

Tyypilliset arvot

 

Mobilgear XMP100 Mobilgear XMP 150 Mobilgear XMP 220 Mobilgear XMP 320 Mobilgear XMP 460 Mobilgear XMP 680
ISO VG -luokka 100 150 220 320 460 680
Viskositeetti, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 100 150 220 320 460 680
cSt @ 100ºC 11,1 14,6 18,8 24,1 30,6 36,9
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270 96 96 96 96 96 89
Jähmepiste, ºC, ASTM D 97 -27 -27 -24 -18 -12 -9
Leimahduspiste, ºC, ASTM D 92 250 258 272 268 270 272
Ominaispaino, g/cm³ @ 15,6ºC, ASTM D 4052 0,890 0,896 0,900 0,903 0,909 0,917
FZG Micropitting, FVA Proc No. 54,
Fail Stage -- -- 10+ 10+ 10+ 10+
GFT-luokka -- -- High High High High
FZG Scuffing, DIN 51534 (mod)
A/16.6/90, Fail Stage 12 12 13+ 14 14+ 14+
A/8.3/90, Fail Stage 12+ 12+ 13+ 14 14+ 14+
Neljän kuulan EP-koe, ASTM D 2783,
Hitsautumiskuorma, kg 250 250 250 250 250 250
Kulumisindeksi, kgf 45 45 45 45 45 45
Ruosteenestokyky, ASTM D 665, Merivesi Pass Pass Pass Pass Pass Pass
Kuparikorroosio, ASTM D 130, 3 h @ 100ºC 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Vedenerottuminen, ASTM D 1401, minuuttia, 40/37/3 @ 82ºC 10 10 10 10 10 10
Vaahtoaminen, ASTM D 892, Seq I tendenssi/pysyvä, ml/ml 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

 

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteilla ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun niitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotteita saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

 

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

09-2018

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading