Mobil 1™ Synthetic ATF  

Mobil Passenger Vehicle Lube, Finland

Suorituskykyinen täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil 1™ Synthetic ATF on täyssynteettinen, monenlaisiin ajoneuvoihin sopiva vaihteistoöljy, joka täyttää uusimpien henkilöautojen asettamat tiukat vaatimukset.

 

Ominaisuudet ja mahdolliset hyödyt

Mobil 1 Synthetic ATF ylittää perinteisten automaattivaihteistoöljyjen suorituskyvyn ja auttaa suojamaan öljyä hajoamiselta ja sakan muodostukselta. Mobil 1 Synthetic ATF:n luontaisesti korkean viskositeetti-indeksin ja termisen kestävyyden ansiosta öljy pystyy säilyttämään ominaisuutensa korkeissakin käyttölämpötiloissa. Lisäksi se toimii erinomaisesti matalissa käyttölämpötiloissa aina -54°C saakka. Öljy auttaa parantamaan myös vaihteiston kestävyyttä ja pitää sen puhtaana. Tärkeimmät ominaisuudet ja mahdolliset hyödyt ovat:

Ominaisuudet Edut ja mahdolliset hyödyt
Parannetut, pitkään säilyvät kitkaominaisuudet Auttaa parantamaan vaihteiston tehokkuutta ja toimintavarmuutta, parantaa polttoainetaloutta
Poikkeuksellisen hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys Pitää vaihteiston puhtaana, mikä auttaa antamaan poikkeuksellisen suorituskyvyn vaikeimmissakin ajo-olosuhteissa
Erittäin vahva öljykalvo, erinomainen suoja kulumista vastaan Vähentää merkittävästi kulumista, mikä voi myötävaikuttaa vaihteiston pidempään käyttöikään
Erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa Auttaa antamaan tehokkaan ja luotettavan voitelun –54 °C:n lämpötiloihin asti
Poikkeuksellisen hyvä leikkautumiskestävyys Viskositeetti säilyy jopa raskaassa käytössä ja korkeissa lämpötiloissa
Yhteensopiva mineraaliöljypohjaisten automaattivaihteistoöljyjen ja yleisimpien tiivistemateriaalien kanssa

Vähemmän huolia jouduttaessa lisäämään öljyä hätätilanteessa
Vähemmän vuotoja

 

Käyttökohteet

  • Mobil 1 Synthetic ATF on monikäyttöinen öljy, jota suositellaan nykyaikaisiin suorituskykyisiin henkilöautoihin, kaupunkimaastureihin ja pakettiautoihin
  • ExxonMobil suosittelee sitä sovelluksiin, joissa on vaatimuksena Dexron III, Ford Mercon tai Mercon V -tyypin automaattivaihteistoöljy
  • ExxonMobil suosittelee sitä sovelluksiin, joissa vaatimuksena on maanrakennuskoneiden Allison C-4 -luokituksen mukainen vaihteistoöljy

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil 1 Synthetic ATF täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:  
JASO 1-A  
Ford Mercon V  

 

ExxonMobilin mukaan Mobil 1 Synthetic ATF on seuraavaa laatutasoa:  
Allison C-4  
General Motors Dexron IIIH  
General Motors Dexron IIIG  
General Motors Dexron IIE  
General Motors Dexron IID  
General Motors Dexron II  
General Motors Dexron  
Ford Mercon  
MAN 339 V1  
Volvo 97340  
Volvo 97341  

 

Tyypilliset arvot

Mobil 1 Synthetic ATF  
Viskositeetti, (ASTM D445)  
mm²/s @ 40 °C 36.3
mm²/s @ 100 °C 7.4
Viskositeetti-indeksi 176 
Brookfield-viskositeetti, cP (ASTM D2983)  
@ -40 °C 10,040
Jähmepiste, °C (ASTM D97) -51
Leimahduspiste, °C (ASTM D92) 220
Ominaispaino @15,6 °C, kg/l (ASTM D4052) 0.846
Väri Punainen

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil, Mobil 1 ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

04-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading