Mobil ATF 320  

Mobil Passenger Vehicle Lube, Finland

Automaattivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil ATF 320 on erittäin suorituskykyinen automaattivaihteistoöljy.

Mobil ATF 320 -öljyä suositellaan useimpien henkilöautojen ja ammattiajoneuvojen automaattivaihteistoihin. Se soveltuu myös ohjaustehostimiin, hydraulisiin sovelluksiin ja joihinkin manuaalivaihteistoihin, joissa edellytetään automaattivaihteistoöljyn käyttöä.

 

Edut ja ominaisuudet

  • Oikeat kitkaominaisuudet takaavat vaihteistojen sujuvan toiminnan laajoilla käyttöalueilla
  • Hyvä terminen kestävyys korkeissa käyttölämpötiloissa ja pidennetyillä huoltoväleillä
  • Hyvä pumpattavuus ja nopea öljyn kierto matalissa lämpötiloissa varmistaa hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet
  • Yhteensopiva vaihteistojen tavallisimpien tiivistemateriaalien kanssa

 

Käyttökohteet

Mobil ATF 320 -öljyä suositellaan useimpien henkilöautojen ja ammattiajoneuvojen automaattivaihteistoihin. Se soveltuu myös ohjaustehostimiin, hydraulisiin sovelluksiin ja joihinkin manuaalivaihteistoihin, joissa edellytetään automaattivaihteistoöljyn käyttöä.

 

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil ATF 320 on seuraavien valmistajien hyväksymä:  
ZF TE-ML 14A, 04D, 17C, 03D X
MAN 339 tyyppi Z1 / 339 tyyppi V1 X

Voith Turbo H55.6335.xx

X

 

ExxonMobilin mukaan Mobil ATF 320 on seuraavaa laatutasoa:  
GM Dexron III G X
Ford Mercon X
Allison C-4 X
Volvo 97341 X

 

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil ATF 320  
SAE-luokka  
Viskositeetti, ASTM D 445  
cSt @ 100°C 8.2
Brookfield-viskositeetti @ -40°C, mPa•s, ASTM D 2983 17900
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92 197
Ominaispaino @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0,856

 

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Mobil Oil Oy Ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.  

Mobil-, Pegasus- ja ExxonMobil-logot sekä Mobil ATF 320 ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

06-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab
PL 91 (Linnoitustie 4A)
02151 Espoo - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
http://www.mobil.fi

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota.  Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä.  Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.  
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Loading