Seria Mobil SHC Cibus™  

Mobil Industrial, Poland

Wysoko wydajne oleje zarejestrowane przez NSF jako produkty klasy H1

Opis produktu

Produkty serii Mobil SHC Cibus™ to wyjątkowo wysokiej jakości oleje do urządzeń hydraulicznych, sprężarek, przekładni i łożysk opracowane w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony sprzętu, wydłużonej trwałości oleju i bezawaryjnego jego działania w maszynach przetwórstwa spożywczego oraz produkcji opakowań żywności i napojów. Oleje te zostały sporządzone z węglowodorowych olejów bazowych i dodatków uszlachetniających dopuszczonych przez FDA i NSF. Połączenie naturalnie wysokiego wskaźnika lepkości ze specjalnie dobranym pakietem dodatków uszlachetniających sprawia, że oleje serii Mobil SHC Cibus doskonale sprawdzają się w szerokim zakresie zastosowań nisko i wysoko temperaturowych, przy wysokich obciążeniach, jak również w warunkach dużego wypłukiwania znacznie przekraczającego możliwości zwykłych olejów mineralnych.

Oleje Mobil SHC Cibus są zarejestrowane przez NSF jako produkty klasy H1 i są zgodne z przepisami Sekcji 21 Kodeksu Przepisów Federalnych (Code of Federal Regulations - CFR) 178.3570 amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration) dla środków smarnych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością oraz są przyjęte do użytku przez Kanadyjską Agencję ds. Inspekcji Żywności (Canadian Food Inspection Agency) do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego. Oleje serii Mobil SHC Cibus są produkowane w zakładach posiadających certyfikat na zgodność z normą ISO 22000, oraz spełniających wymogi ISO 21469, co przyczynia się do zachowania najwyższych poziomów jakościowych produktu Są one również zgodne z regulacjami dla żywności koszernej i muzułmańskimi przepisami halal, oferując maksymalny poziom elastyczności w procesie przetwórczym. Produkty tej serii charakteryzują się jasną barwą, słabym zapachem i nie zawierają materiałów pochodzenia zwierzęcego ani alergenów, takich jak orzechy, pszenica czy gluten.

Produkty serii Mobil SHC Cibus posiadają niski współczynnik trakcjii dzięki strukturze molekularnej użytych w nich olejów bazowych.  Skutkuje to niskim tarciem wewnętrznym oleju w strefie obciążenia nierównych powierzchni.  Niskie tarcie wewnętrzne oleju prowadzi do niższych temperatur roboczych i lepszej wydajności sprzętu, co może potencjalnie przekładać się na  zmniejszone zużycie energii.  Starannie opracowana formulacja oleju przyczynia się też do wydłużenia okresu eksploatacji elementów maszyn i pozwala na bardziej ekonomiczną konstrukcję sprzętu.  Ponadto pakiet dodatków uszlachetniających użytych w tych olejach został specjalnie dobrany z myślą o zapewnieniu dobrej ochrony przeciwzużyciowej, doskonałej stabilności oksydacyjnej, zabezpieczenia przed rdzą i korozją nawet w środowisku wilgotnym oraz utrzymania czystości systemu.  Oleje serii Mobil SHC Cibus są również kompatybilne z większością uszczelnień i  innymi materiałami konstrukcyjnymi wykorzystywanymi w urządzeniach smarowanych olejami mineralnym.

Oleje serii Mobil SHC Cibus mogą być użyte jako oleje hydrauliczne, sprężarkowe, łożyskowe i oleje cyrkulacyjne we wszystkich rodzajach maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym oraz mogą zostać włączone do planu zabezpieczenia żywności HACCP.   Produkty tej serii spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi wielu producentów sprzętu do maszyn przetwórczych o różnej konstrukcji, co sprawia, że produkty jednej serii mogą zaspokoić wiele potrzeb w zakresie skutecznego smarowania .  Ponieważ oleje Mobil SHC Cibus oferują skuteczność w działaniu i są zarejestrowane przez NSF jako produkty klasy H1, mogą być też używane w sprzęcie nie biorącym udziału w procesie przetwórczym, co może się przyczynić do redukcji kosztów zapasów i zmniejsza ryzyko użycia produktu nie zaklasyfikowanego jako olej klasy H1 w sprzęcie gdzie istnieje możliwość zanieczyszczenia żywności olejem.

energy

Dzięki swym wyjątkowym właściwościom trakcyjnym oleje Serii Mobil SHC Cibus mogą dostarczyć znaczących oszczędności energii - 3,6% przy zastosowaniach przekładniowych* i 3,5% przy zastosowaniach hydraulicznych** - w porównaniu z konwencjonalnymi olejami w statystycznie zweryfikowanych testach terenowych i laboratoryjnych.

* Sprawność energetyczna odnosi się wyłącznie do osiągów danego oleju w porównaniu do konwencjonalnych (mineralnych) olejów referencyjnych o tej samego klasie lepkości przy zastosowaniach cyrkulacyjnych i przekładniowych. Zastosowana tu technologia umożliwia podniesienie sprawności nawet o 3,6% w porównaniu do wartości referencyjnych przy testach w przekładni ślimakowej w kontrolowanych warunkach. Rzeczywista poprawa sprawności zależy od warunków eksploatacji i zastosowania.

**Sprawność energetyczna odnosi się wyłącznie do osiągów danego oleju w porównaniu do Mobil DTE ™ 25. Zastosowana tu technologia podnosi sprawność nawet o 3,5% w porównaniu do wartości referencyjnych przy testach w pompie łopatkowej Eaton 25VMQ w kontrolowanych warunkach. Rzeczywista poprawa sprawności zależy od warunków eksploatacji i zastosowania.
 

 

Właściwości i zalety

Marka olejów Mobil SHC jest znana i ceniona na całym świecie ze względu na swoją innowacyjność i wyjątkowo niezawodne działanie.   Te produkty opracowane w oparciu o syntetyczne bazy olejowe są wyrazem naszego niesłabnącego zainteresowania nowoczesną technologią w celu dostarczenia na rynek produktów smarnych najwyższej jakości.  Jedną z zasadniczych korzyści płynących z wykorzystania tych olejów jest ich potencjał do podwyższenia wydajności działania maszyn w porównaniu z olejami mineralnymi.  

Oleje z serii  Mobil SHC Cibus posiadają następujące własności i potencjalne korzyści.

Właściwości Zalety i potencjalne korzyści
Oleje klasy H1 zarejestrowane przez NSF Mogą być używane w zastosowaniach związanych z przetwarzaniem i pakowaniem żywności i napojów
Produkowany w zakładach posiadających atest ISO 22000 oraz zarejestrowanych zgodnie z ISO 21469 Niezależna weryfikacja gwarancji jakości produktu. 
Wysoki wskaźnik lepkości Utrzymują lepkość i grubość filmu smarnego w wysokich temperaturach, co przyczynia się do ochrony sprzętu
  Bardzo dobre działanie w niskich temperaturach, w tym energooszczędność przy rozruchu
Zdolność do przenoszenia dużych obciążeń Przyczyniają się do ochrony sprzętu i przedłużenia jego trwałości
  Minimalizują ryzyko nieplanowych postojów i wydłużają okresy pomiędzy przeglądami
Dobra kompatybilność z uszczelnieniami Przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka zanieczyszczeń i wycieków oleju
Doskonała stabilność oksydacyjna Zapewniają długą żywotność oleju i pomagają w wydłużeniu trwałości sprzętu
Doskonałe właściwości oddzielania wody i ochrona przed korozją Przyczyniają się do przeciwdziałania korozji wewnętrznych systemów, nawet w obecności dużych ilości wody
  Zachowują dobre właściwości smarownicze nawet po przepłukiwaniu wodą pod ciśnieniem
Spełniają wymogi wielu rodzajów sprzętu Różnorodność zastosowań – jeden produkt może zastąpić kilka różnych
  Pomagają zmniejszyć potrzeby zapasów  inwentarzowych i zmniejszyć ryzyko niewłaściwego zastosowania produktów
Niski współczynnik trakcji Redukują ogólne tarcie i mogą zwiększyć wydajność pracy elementów przesuwnych, z potencjalnie bardziej energooszczędnym działaniem i obniżeniem temperatur roboczych w ustalonych warunkach pracy 

 

Zastosowania

Zalecane zasady przechowywania
Zaleca się przechowywanie olejów Mobil SHC Cibus w pomieszczeniach, z dala od innych olejów nie sklasyfikowanych jako oleje H1 przez NSF.  Produkt powinien optymalnie być przechowywany w wyraźnie oznaczonym, osobnym pomieszczeniu przeznaczonym do tego celu. Pojemniki (beczki, wiadra) z produktem nie powinny być składowane poniżej ani powyżej innych produktów nie należących do klasy H1. Nowe pojemniki powinny być nieuszkodzone i szczelnie zamknięte. Należy zapisać datę dostawy, numer partii i datę ważności. Należy zapisać datę otwarcia opakowania i zużyć zawartość przed datą upływu ważności, stosując odpowiednią rotację. Po użyciu należy szczelnie zamknąć pojemnik. Nie dolewać niezużytego oleju do pojemnika. Do transportu wewnątrz zakładu używać wyraźnie oznaczonego sprzętu przeznaczonego do tego celu. Ilekroć jest to możliwe, oznaczyć sprzęt nazwą używanego w danym urządzeniu oleju klasy H1.

Wymiana oleju
Pod względem właściwości fizycznych, olej Mobil SHC Cibus może być kompatybilny z innymi zarejestrowanymi przez NSF olejami typu H1 lub innymi produktami na bazie  olejów mineralnych, które nie są  zarejestrowane przez NSF jako oleje klasy H1, jednakże mieszanie olejów  może obniżyć ich skuteczność oraz zmienić status rejestracji NSF.   Dlatego zaleca się, aby przed zmianą oleju z nie należącego do klasy H1 na produkt serii Mobil SHC Cibus układ został dokładnie oczyszczony i wypłukany w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści eksploatacyjnych i zgodności z wymogami rejestracji przez NSF jako produkt klasy H1.

Zastosowania
Oleje Mobil SHC Cibus są zalecane do użytku w zastosowaniach hydraulicznych, kompresorach, przekładniach i łożyskach w przetwórstwie żywności i napojów, opakowaniach produktów spożywczych i przemyśle farmaceutycznym.  Produkty te są skuteczne w wielu aplikacjach, w tym również w aplikacjach wymagających wysokich kosztów serwisowania związanych z wymianą komponentów, przeczyszczaniem systemu i wymianą olejów.

- Mobil SHC Cibus 32, 46 i 68 to wysoko wydajne oleje przeznaczone dla urządzeń hydraulicznych, kompresorów i pomp próżniowych oraz jako oleje obiegowe

- Oleje Mobil SHC Cibus 100, 150, 220, 320 i 460 są przeznaczone do użycia jako oleje przekładniowe i łożyskowe oraz w systemach obiegowych

Odpowiedni program do analizy oleju w eksploatacji, jak na przykład Signum firmy ExxonMobil, może pomóc w monitorowaniu koncentracji zużytych metali i dostarczyć informacji na temat właściwych działań, jakie należy podjąć.

Dopuszczone tylko do  incydentalnego  kontaktu z żywnością  zgodnie z przepisami FDA 21CFR 178.3570

Oleje serii Mobil SHC Cibus są zarejestrowane przez NSF jako produkty klasy H1 dopuszczone wyłącznie do incydentalnego kontaktu z żywnością, co oznacza ograniczenie do 10ppm zawartości oleju w produkcie spożywczym zgodnie z przepisami FDA 21CFR 178.3570. Produkty te nie mogą być użyte w bezpośrednim kontakcie z żywnością.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Seria Mobil SHC Cibus spełnia lub przewyższa następujące wymagania: Mobil SHC Cibus 32 Mobil SHC Cibus 46 Mobil SHC Cibus 68 Mobil SHC Cibus 100 Mobil SHC Cibus 150 Mobil SHC Cibus 220 Mobil SHC Cibus 320 Mobil SHC Cibus 460
FDA 21 CFR 178.3570 X X X X X X X X
DIN 51506: 1985-09 X X X X        
DIN 51517-2: 2009-06       X        
DIN 51517-3: 2011-08         X X X X
DIN 51524-2: 2006-09 X X X X        

 

Seria Mobil SHC Cibus spełnia wymogi testów efektywności: Mobil SHC Cibus 32 Mobil SHC Cibus 46 Mobil SHC Cibus 68 Mobil SHC Cibus 100 Mobil SHC Cibus 150 Mobil SHC Cibus 220 Mobil SHC Cibus 320 Mobil SHC Cibus 460
DIN 51506: 1985-09 X X X X        

 

Mobil SHC Cibus Series is registered to the requirements of: Mobil SHC Cibus 32 Mobil SHC Cibus 46 Mobil SHC Cibus 68 Mobil SHC Cibus 100 Mobil SHC Cibus 150 Mobil SHC Cibus 220 Mobil SHC Cibus 320 Mobil SHC Cibus 460
NSF H1 X X X X X X X X
NSF Registration Number 141500 141498 141499 145255 141502 141503 141505 141501
Koszerne X X X X X
Halal X X X X X X X X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Seria Mobil SHC Cibus Mobil SHC Cibus 32 Mobil SHC Cibus 46 Mobil SHC Cibus 68 Mobil SHC Cibus 100 Mobil SHC Cibus 150 Mobil SHC Cibus 220 Mobil SHC Cibus 320 Mobil SHC Cibus 460
ISO Grade 32 46 68 100 150 220 320 460
Lepkość kin., ASTM D 445                
cSt w temp. 40ºC 30.7 46.4 67.5 100 162 222 311 458
cSt w temp. 100ºC 5.8 7.9 10.4 14.6 20.7 24.5 32.7 43.6
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 134 140 140 143 150 139 147 148
Gęstość względna w temp. 15,6°C, ASTM D 4052 0.843 0.846 0.851 0.839 0.843 0.843 0.854 0.856
Korozja na miedzi, ASTM D 130 1B 1B 1B 1A 1A 1B 1B 1B
Ochrona przed rdzą, Proc. A, ASTM D 665 Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -51 -50 -47 -45 -21 -24 -42 -42
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 244 244 258 270 226 274 284 294
FZG, DIN 51354, Etap awarii >12 >12 >12 12 ›13 ›13 ›13 ›13

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie charakterystyki preparatu chemicznego (MSDS).Karty charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do celów innych niż wyżej podane zastosowania.Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych, o ile nie podano inaczej.

09-2017

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland sp. z o.o.
ul.Chmielna 85/87; 00-805 Warszawa

Direct +48 22 586 18 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe  Właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com 
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

Loading