Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid 75W-80

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Gearolie til manuelle gearkasser

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid 75W-80 er en ekstra højtydende olie til manuelle gearkasser udviklet til de nyeste, europæiske manuelle gearkasser, som bruges ved let til svær landevejskørsel. Denne gearkasseolie er en syntetisk blanding af baseolier og et avanceret additivsystem som sikrer gearskifte, letflydenhed ved lave temperaturer og viskositetsstabilitet ved høje temperaturer. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 er formuleret med udvidet ydelsesreserve til anvendelser, der kræver API GL-4-service og mere specifikt moderne gearkasser, der kræver ZF TE-ML 02L og / eller MAN 341 Typ Z4 godkendelser, som nu erstatter ZF TE-ML 02D og MAN 341 Type Z3.

 

Egenskaber og fordele

Moderne teknologi har i høj grad forbedret ydeevnen på tunge køretøjer, hvad angår belastningsevne, hastighed samt kontrol gennem innovativt udviklede gearkasser. Optimerede gearkasser betyder at gearolierne også skal leve op til dette højere niveau af ydeevne. Friktionskontrol, slidbeskyttelse, termisk stabilitet, forskydningsstabilitet, forebyggelse af rust og korrosion samt beskyttelse af pakninger er egenskaber, som skal afbalanceres optimalt i hårdt belastede manuelle gearkasser for at forlænge gearenes og synkronisatorens levetid, samt opnå glat gearskifte og højere belastningskapacitet over flere anvendelsesområder. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80 giver enestående ydeevne i moderne såvel som ældre modeller af manuelle gearkasser. De vigtigste fordele omfatter:

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Fremragende belastningskapacitet, anti-slid- ogEP (Extreme Pressure) egenskaber

Bidrager til beskyttelse imod slid under krævende driftsforhold i hele gearkassens levetid

Fremragende beskyttelse mod aflejringer og lakdannelse

Bidrager til lang levetid for pakninger samt længere olieskifts- og serviceintervaller

Fremragende beskyttelse mod korrosion af kobber og legeringer heraf

Bidrager til beskyttelse og forlængelse af levetiden på synkronisatorer og giver samtidig glat gearskifte

Effektiv termisk og oxidationsstabilitet ved høje driftstemperaturer

Bidrager til længere olieskifts- og serviceintervaller, således at vedligeholdelsesomkostninger holdes nede

Fremragende forskydningsstabilitet

Bidrager til opretholdelse af effektiv viskositet og filmstyrke, således at der opnås beskyttelse mod slid under krævende driftsforhold

Fremragende letflydenhed ved lave temperaturer

Bidrager til let og glat gearskifte og hurtig opstart

Forlængede serviceintervaller

Bidrager til at holde driftsomkostningerne nede og produktiviteten oppe

 

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

• Landevejskørsel med lette og tunge lastbiler, busser og varebiler

• Hårdt belastede manuelle gear og gearkasser, hvor der ønskes et API GL-4 serviceniveau, og hvor ZF TE-ML 02L og/eller MAN 341 Typ Z4-godkendelser er påkrævede.

• Hvor forlængede serviceintervaller og garantier er påkrævede

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

MAN 341 Typ Z4

ZF TE-ML 01L

ZF TE-ML 02L

ZF TE-ML 16K

 

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

API GL-4

MAN 341 Typ E3

ZF TE-ML 08

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

Viskositetsklasse

SAE 75W-80

Densitet ved 15° C, g/cm3, ASTM D4052

0,86

Viskositetsindeks, ASTM D2270

151

Brookfield-viskositet ved -40°C, mPa.s, ASTM D2983

80000

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

9,6

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

57

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-39

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

12-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.