Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Syntetisk motorolie til varebiler

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 er en syntetisk motorolie med lavt askeindhold, som giver længere motorlevetid og fremragende beskyttelse af motoren mod slamdannelse og slid.

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 giver fremragende smøring af diesel- og benzinmotorer, som opererer under krævende kørselsforhold som typisk findes ved bykørsel.  Dette produkt anbefales af ExxonMobil til europæiske motorer til anvendelse i bl.a. varebiler fra Peugeot-Citroen, men også varebiler fra Iveco og Fiat som kræver ACEA C2.

Egenskaber og fordele

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 er formuleret af højtydende baseolier og et velafbalanceret additivsystem, som giver en optimal motorydeevne i moderne diesel- og benzinmotorer såvel som i ældre motorer. Den er fuldtud forenelig med de fleste dieselpartikelfiltre og katalysatorer. De vigtigste fordele omfatter: 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Øget termisk og oxidationsstabilitet

Bidrager til mindsket slamdannelse, aflejringer og lang olie- og motorlevetid

Forbedret beskyttelse mod slid

Bidrager til lang komponent- og motorlevetid

Mindsket aflejringsdannelse på stempler

Bidrager til at holde motorer rene med mindskede vedligeholdelsesomkostninger og lang motorlevetid til følge

Forebygger soddannelse, minimerer viskositetsopbygning, slamdannelse og belastning af filtre

Bidrager til forbedret beskyttelse af motor, hvilket giver lang motorlevetid

Forbedret pumpebarhed ved lave temperaturer

Hurtig opstart med mindsket slid ved lave temperaturer

Opretholder viskositet

Bidrager til opretholdelse af brændstoføkonomi

 

Anvendelsesområder

ExxonMobil anbefaler Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30 til krævende kørselsforhold:

  • Peugeot-Citroen varebiler
  • Iveco and Fiat varebiler som kræver ACEA C2
  • Benzin- og dieselmotorer med dieselpartikelfiltre (DPF'er) og katalysatorer
  • Normale til lejlighedsvis krævende kørselsforhold (herunder bykørsel)

Se altid efter i bilens instruktionsbog for anbefalede viskositetsklasser og specifikationer for netop din bil.


Specifikationer og godkendelser

Mobil Delvac™ City Logistics P opfylder eller overstiger kravet om: 

5W-30

ACEA C2

     X

API SN

     X

 

Mobil Delvac™ City Logistics P har følgende fabrikantgodkendelser: 

5W-30

Peugeot-Citroen B712290

     X

 

Typiske egenskaber

Mobil Delvac™ City Logistics P 5W-30

 

Viskositet

5W-30

mm²/s ved 40 °C , ASTM D 445

56

mm²/s ved 100 °C, ASTM D 445

10,3

Sulfateret aske, vægt %, ASTM D 874

0,78

Basetal (TBN), mg KOH/g ASTM D 2896

8

Flammepunkt, °C, ASTM D 92

232

Densitet ved 15°C, kg/l, ASTM D 4052

0,85

Flydepunkt, °C, ASTM D 97

-36

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning, gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Mobil, Mobil Delvac 1, Mobil-logotypen, Pegasus-designet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.