MOBIL DELVAC LEGEND 1300 SERIES

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Monograde dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Legend 1330 and 1350 er højtydende dieselmotorolier af monograde-typen, fremstillet af avancerede baseolier og et balanceret additivsystem. De er specielt udviklet til at sikre god ydeevne i intercoolede, turboladede motorer, der kører under krævende forhold både indenfor transport- og entreprenør-industrien. Mobil Delvac Legend 1300 serien benyttes inden for en lang række anvendelsesområder, hvor der anbefales en smøreolie af monograde-typen. Lastbiltransport, minedrift, stenbrud, byggeri og landbrug anvender disse produkter med succes.

 

Egenskaber og fordele

Egenskaber og fordele ved Mobil Delvac Legend 1330 og 1350 indbefatter:

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Effektiv beskyttelse mod oliefortykkelse, aflejringer ved høje temperaturer, slamdannelse, olienedbrydning og korrosion

Forlænget motorlevetid, mindre slid og effektiv beskyttelse mod fastsiddende stempelringe

Forøget TBN-reserve

Langsigtet mod aflejringsdannelse og slid samt mindre syredannelse, når der bruges højere svovlbrændstoffer

 

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

     • Udstyr drevet af dieselmotorer med og uden turboladning

     •  Kørsel med alle typer lastvogne - fra let til tung

     •  Byggeri, minedrift, stenbrud og landbrug

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

MOBIL DELVAC LEGEND 1330

MOBIL DELVAC LEGEND 1350

Allison C-4

X

 

API CF

X

X

API SF

X

X

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

MOBIL DELVAC LEGEND 1330

MOBIL DELVAC LEGEND 1350

Viskositetsklasse

SAE 30

SAE 50

Sulfateret aske, masse%, ASTM D874

1,1

1,1

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

235

250

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

11,6

19,5

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

101

222

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-27

-15

Basetal, mgKOH/g, ASTM D2896

10

10

Viskositetsindeks, ASTM D2270

99

99

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

10-2023

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.