Mobil Delvac Modern™ 5W-30 Extreme Protection

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Ekstremt højtydende dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Modern 5W-30 Extreme Protection er en ekstremt højtydende dieselmotorolie, udviklet til at give effektiv beskyttelse og mulighed for brændstofbesparelse i moderne, højtydende lavemissionsmotorer, som anvendes i krævende kørselsforhold.  Den er formuleret med avancerede baseolier og et additivsystem baseret på syntetisk teknologi, som sikrer letflydenhed ved lave temperaturer, opretholdelse af viskositet ved høje temperaturer, lav fordampning og potentiel forbedring af brændstoføkonomien, samtidig med at levetiden forlænges og effektiviteten af emissionsreduktionssystemer bevares, såsom dieselpartikelfilteret (DPF).

Mobil Delvac Modern 5W-30 Extreme Protection er også biodieselkompatibel.

 

Egenskaber og fordele

Højtydende, lavemissions dieselmotorer stiller betydeligt større krav til motorolier. Mindre motorkonstruktioner, anvendelse af inter-coolere og turboladere øger den mekaniske og termiske belastning på olien. Teknologien i lavemissionsmotorer, såsom højere tryk i indsprøjtningssystemet, forsinket antændelsestidspunkt og efterbehandlingssystemer, stiller alle større krav til oliens ydeevne i hvad angår oxidationsstabilitet, sodaflejring, fordampning og kompatibilitet med efterbehandlingssystemer. Den avancerede teknologi i Mobil Delvac Modern 5W-30 Extreme Protection giver fremragende ydeevne og beskyttelse af emissionssystemer udstyret med dieselpartikelfiltre. De vigtigste fordele omfatter:

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

God flydeevne ved lave temperaturer

Bidrager til effektiv pumpbarhed og oliecirkulation, hvilket muliggør drift i kolde klimaområder

Hjælper med at beskytte imod slid ved koldstart.

Effektiv beskyttelse mod oliefortykkelse og olienedbrydning, aflejringer ved høje temperaturer samt slamdannelse

Bidrager til lang olielevetid i overensstemmelse med fabrikantens anbefalede olieskiftsintervaller

Medvirker til at forhindre fastsiddende stempelringe med forbedret motorbeskyttelse og -effektivitet til følge

Effektiv beskyttelse mod slid, ridsning, cylinderpolering og korrosion

Medvirker til at mindske slid ved krævende anvendelse, hvilket bidrager til forlænget motorlevetid

Avanceret lav-asketeknologi

Medvirker til at forbedre effektiviteten af, og forlænge holdbarheden af emissionsreducerende systemer, som er udstyrede med dieselpartikelfiltre (DPF)

Avanceret formuleret viskositetsklasse

. SAE 5W-30

. Forskydningsstabilitet

. Meget lav fordampning

Giver mulighed for reduceret brændstofforbrug sammenlignet med motorolier med højere viskositet uden at gå på kompromis med motorholdbarheden (potentiel brændstofbesparelse afhænger af køretøjstype og kørselsforhold)

Hjælper med at reducere risikoen for viskositetsnedbrud samt mindske olieforbrug under krævende drift ved høje temperaturer

 

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

 

     •  Den nyeste generation af MB-lastbiler og busser, der kræver MB 228.51 godkendte smøremidler.

     •  Motorer i erhvervskøretøjer og busmotorer (når der udelukkende anvendes brændstof med ultralavt svovlindhold) uden partikelfiltre, hvor konventionelle SAPS-olier iflg. MB-godkendelse 228.5 anbefales (der henvises altid til MB-blad 223.2 og til instruktionsbogen for det respektive køretøj).

     •  Kørsel med alle typer lastvogne - fra let til tung

     •  Moderne motorer til krævende anvendelse, udstyret med dieselpartikelfiltre (DPF) i overensstemmelse med anbefalingerne i brugermanualen.

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

MB-Godkendelse 228.51

DQC IV-18 LA

Detroit Fluids Specification 93K222

MACK EOS-4.5

VOLVO VDS-4.5

MAN M 3775

RENAULT TRUCKS RLD-3

 

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

IVECO 18-1804 TLS E6

 

Dette produkt opfylder eller overgår kravene i:

API CK-4

ACEA E6

ACEA E9

DAF Extended Drain

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20086

JASO DH-2

 

Egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

 

Viskositetsklasse

SAE 5W-30

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

72,4

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

11,8

Densitet ved 15,6° C, g/ml ASTM D4052

0,8561

Viskositetsindeks, ASTM D2270

159

Sulfateret aske, masse%, ASTM D874

0,97

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-42

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

TBN, mgKOH/g, ASTM D2896

10,5

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

11-2023

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.