Mobil Delvac Modern™ Axle Oil 80W-90 Limited Slip

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Limited Slip gearolie med ekstra høj ydeevne

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Modern Axle Oil 80W-90 Limited Slip er en ekstra højtydende gearolie, der er fremstillet af udvalgte baseolier og et avanceret additivsystem særligt beregnet til limited-slip differentialer.  Denne gearolie anbefales af ExxonMobil til brug, hvor der kræves API GL-5 præstationsniveau, såsom i svært belastede differentialer, aksler og slutdrev, hvor der forventes ekstremt tryk og chokbelastning.

 

Egenskaber og fordele

Moderne lastbilers og bilers koblinger, gear, differentialer og aksler stiller højere krav til gearolien.  Højere hastigheder, højere drejningsmomenter, større belastninger og limited-slip egenskaber kræver bedre formuleringer for at opnå den længste holdbarhed for differentialer og for at optimere præstationen.  Længere serviceintervaller stiller yderligere krav til gearolien.  Mobil Delvac Modern Axle Oil 80W-90 Limited Slip gearolie er udviklet til at imødekomme disse udfordringer. De vigtigste fordele omfatter:

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Fremragende friktionsegenskaber

Effektiv limited-slip præstation

God termisk stabilitet og modstandsdygtighed over for oxidation ved høje temperaturer

Forlænget levetid for gear og lejer som følge af minimale aflejringer og længere holdbarhed for pakninger

Beskytter mod slid ved lav hastighed/højt drejningsmoment, og mod ridsning ved høj hastighed

Forøget belastningsevne, hvilket reducerer driftsomkostningerne

Fremragende rust-, plet- og korrosionsbeskyttelse

Mindre slid og lavere vedligeholdelsesomkostninger

Effektiv smøring ved lave temperaturer

Mindre slid og lettere opstart

Ringe tendens til skumning

Opretholder filmstyrken, hvilket giver mindre slid

Forenelighed med de tætnings- og pakningsmaterialer, der normalt anvendes inden for bilindustrien

Minimal lækage og nedsat kontaminering

 

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

     • Limited-slip differentialer, aksler og slutdrev, der kræver ydeevne på API GL-5 niveau

     • Landevejskørsel med personbiler, lette og tunge lastbiler, busser og varevogne

     • Industrimaskiner indenfor: entreprenørvirksomhed, stenbrud og landbrug

     • Andre anvendelsesområder inden for industri eller bilbranchen, der involverer hypoidgear og andre gear, som arbejder under forhold, hvor høj hastighed/chokbelastning, høj hastighed/lavt drejningsmoment og/eller lav hastighed/højt drejningsmoment er almindeligt

     • Beregnet til første påfyldning, efterfyldning og olieskift på lukkede gearsystemer i biler, hvortil der anbefales SAE 80W-90 limited-slip gearolier

     • Ikke beregnet til transmissioner eller transaksler, hvortil der anbefales motorolie eller automatgearolier.

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

 

Viskositetsklasse

SAE 80W-90

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

13,92

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

115,5

Viskositetsindeks, ASTM D2270

116

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-39

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

200

Densitet ved 15° C, kg/l, ASTM D1298

0,88

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

03-2023

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.