Mobil Delvac MX™ 15W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Ekstra-højtydende dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac MX 15W-40 er en ekstra-højtydende dieselmotorolie, der sikrer særdeles god smøring af moderne dieselmotorer, hvilket fremmer lang levetid for motoren. Derfor opfylder eller overstiger dette produkt praktisk talt alle de større europæiske og amerikanske motorfabrikanters specifikationer. Produktets ekstra høje ydeevne er blevet afprøvet i flere forskellige grene af industrien, på forskellige anvendelsesområder, og med blandede vognparker.

 

Dette produkts avancerede sammensætning giver uovertruffen ydeevne i både moderne, krævende lavemissions dieselmotorer og i ældre dieselmotorer, der bruger brændstof med lavt eller højt svovlindhold. Mobil Delvac MX 15W-40 kombinerer en blanding af højtydende baseolier med et afbalanceret additivsystem for at forebygge oliefortykkelse som følge af soddannelse og høje temperaturer, og giver modstandsdygtighed over for oxidation, korrosion og højtemperatursaflejringer.

 

Egenskaber og fordele

Højtydende dieselmotorer med lav emission stiller stadigt større krav til motorolier. Mindre motorer og brug af mellemkølere og turboladere forøger termisk belastning af olien. Lavemissionsmotorsystemer med højere tryk i indsprøjtningssystemet og forsinket antændelsestidspunkt stiller større krav til oliens ydeevne hvad angår oxidationsstabilitet, soddispergering og fordampning. Mobil Delvac MX 15W-40 er formuleret med højtydende baseolier og et velafbalanceret additivsystem, hvilket bidrager til optimal motorydelse i moderne diesel- og benzinmotorer såvel som i ældre modeller. De vigtigste potentielle fordele indbefatter:

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Høj termisk og oxidationsstabilitet

 

TBN-reserve

Mindsker aflejringer og neutraliserer syre

Forskydningsstabilitet

Slidbeskyttelse og viskositetskontrol

Avancerede detergent/dispergeringsegenskaber

Renere motorer og længere levetid for komponenter

Mindskede sodaflejringer

Forbedret viskositetskontrol og pumpbarhed af brugt olie

Gode lavtemperaturegenskaber

Beskytter mod slitage ved start

Forenelighed med komponenter

Forlænget levetid for pakninger og tætninger

Møder de krævende specifikationerne fra førende motorfabrikanter

Én motorolie kan bruges til drift af blandede vognparker

 

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

     •  Ikke turboladede og turboladede dieseldrevne motorer fra førende japanske, europæiske og amerikanske motorfabrikanter

     •  Kørsel med lette og tunge lastvogne

     •  Arbejdsredskaber inden for: byggeri, minedrift, stenbrud og landbrug

     •  Blandede vognparker

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

Detroit Fluids Specification 93K215

Mack EO-N

Mack EO-M Plus

MB-Approval 228.3

RENAULT LASTBILER RLD-2

VOLVO VDS-3

MTU Oil Category 2

 

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

ACEA B2

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

Cummins CES 20071

Cummins CES 20072

Mack EO-M

MAN M 3275-1

RENAULT LASTBILER RD

RENAULT LASTBILER RD-2

RENAULT LASTBILER RLD

VOLVO VDS-2

API SH

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

API CH-4

API CI-4

API SJ

API SL

ACEA E7

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20076

Cummins CES 20077

Ford WSS-M2C171-D

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

 

Viskositetsklasse

SAE 15W-40

Sulfateret aske, masse%, ASTM D874

1,1

Densitet ved 15° C, kg/m3, ASTM D4052

0,87

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

225

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

14,6

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

110

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-36

Basetal, mgKOH/g, ASTM D2896

9,2

Viskositetsindeks, ASTM D2270

136

CCS, viskositet, ved -20° C, mPa.s, ASTM D5293

5800

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

04-2021

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.