Mobil Delvac XHP™ Ultra LE 5W-30 M

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Avanceret beskyttelse af motor og emissionssystem

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac TM XHP Ultra LE 5W-30 M er en dieselmotorolie med ekstra høj ydeevne, udviklet til at give effektiv beskyttelse og mulighed for brændstofbesparelse i moderne, højtydende lavemissions motorer, som anvendes i krævende kørselsforhold. Denne motorolie er formuleret med avancerede syntetiske baseolier, der giver fremragende letflydenhed ved lave temperaturer, viskositetsstabilitet ved høje temperaturer og lav fordampning samt bidrager til potentielt forbedret brændstoføkonomi. Det avancerede additivsystem er udviklet af vore eksperter til at hjælpe med at give lang motorlevetid og opretholde effektiviteten af emissionsreducerende systemer, herunder dieselpartikelfiltre (DPF). DFP´er anvendes i vidt omfang af de fleste producenter for at opfylde de lovmæssige emmissionsbestemmelser for moderne lastvogne og busser.

 

Egenskaber og fordele

Højtydende, lavemissions dieselmotorer stiller betydeligt større krav til motorolier. Mindre motorkonstruktioner, anvendelse af inter-coolere og turboladere øger den mekaniske og termiske belastning på olien. Teknologien i lavemissions motorer, såsom højere tryk i indsprøjtningssystemet, forsinket antændelsestidspunkt og efterbehandlingssystemer, stiller alle større krav til oliens ydeevne i områder som oxidationsstabilitet, sodaflejring, fordampning og kompatibilitet med efterbehandlingssystemer. Den avancerede teknologi i Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30 M giver fremragende ydeevne og beskyttelse af emissionssystemer udstyret med dieselpartikelfiltre. De vigtigste fordele omfatter:

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Effektiv beskyttelse mod oliefortykkelse og olienedbrydning, aflejringer ved høje temperaturer samt slamdannelse

Bidrager til lang olielevetid i overensstemmelse med fabrikantens anbefalede olieskiftsintervaller

Medvirker til at forhindre fastsiddende stempelringe med forbedret motorbeskyttelse og -effektivitet til følge

Effektiv beskyttelse mod slid, rivning, cylinderpolering og korrosion

Medvirker til at mindske slid ved krævende anvendelse, hvilket bidrager til forlænget motorlevetid

God flydeevne ved lave temperaturer

Bidrager til god pumpbarhed og oliecirkulation, hvilket muliggør drift i kolde klimaområder

Hjælper med at beskytte imod slid ved koldstart

Avanceret lav-asketeknologi

Medvirker til at forbedre effektivitet og forlænge holdbarheden af emissionsreducerende systemer udstyret med dieselpartikelfiltre (DPF)

Avanceret viskometri

. SAE 5W-30

. Forskydningsstabilitet

. Meget lav flygtighed

Giver mulighed for reduceret brændstofforbrug sammenlignet med motorolier med højere viskositet uden at gå på kompromis med motorholdbarheden (potentiel brændstofbesparelse afhænger af køretøjstype og kørselsforhold)

Hjælper med at reducere risikoen for viskositetsnedbrud samt mindske olieforbrug under krævende drift ved høje temperaturer

 

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

 

De seneste MAN-lastbiler og -busser, der kræver MAN M 3677 godkendte smøremidler

 

Motorer i erhvervskøretøjer og busmotorer (når der udelukkende anvendes brændstof med ultralavt svovlindhold) uden partikelfiltre, hvor konventionelle SAPS-olier iflg. MAN M 3277 & M 3275-1 anbefales (der henvises altid til instruktionsbogen for det respektive køretøj).

 

Landevejskørsel med lette og tunge lastvogne

 

Moderne motorer til krævende anvendelse, udstyret med dieselpartikelfiltre (DPF) i overensstemmelse med anbefalingerne i køretøjets instruktionsbog

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

MAN M 3677

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

 

Viskositetsklasse

SAE 5W-30

CCS, viskositet, ved -30° C, mPa.s, ASTM D5293

5590

TBN, mgKOH/g, ASTM D2896

14,1

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-42

Noack fordampning, masse%, ASTM D5800

11,4

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

11,56

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

02-2023

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.