Mobilube™ HD 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

HD gearolier til biler

Produktbeskrivelse

Mobilube HD 75W-90 er en gearolie i  SAE 75W-90-viskositetsklassen som opfylder kravene specificeret i API GL-5. Mobilube HD 75W-90 er formuleret ved brug af en kombination af baseolier af høj kvalitet og forskydningsstabile additiver til forbedring af viskositetsindekset.

 

Egenskaber og fordele

Vore dages brug af industrielt udstyr stiller større krav til de smøremidler, der benyttes til gear, differentialgear og slutdrev.  Højere hastigheder, højere moment og større belastning kræver forbedrede formuleringer for at opnå den længste holdbarhed for udstyret og minimere driftsomkostningerne.  Længere serviceintervaller stiller yderligere krav til gearolien og kræver effektive baseolier og additivsystemer.  Mobilube HD-gearolieserien er udviklet til at leve op til disse udfordringer.  Mulige egenskaber og fordele inkluderer:

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

God termisk stabilitet og modstandsdygtighed overfor oxidation ved høje temperaturer

Forlænget levetid for gear og lejer som følge af minimale aflejringer

Fremragende beskyttelse mod slid ved lav hastighed/højt drejningsmoment, og mod ridsning ved høj hastighed

Øget belastningskapacitet Lavere vedligeholdelsesomkostninger og længere udstyrslevetid

Glimrende rust- og korrosionsbeskyttelse

Længere komponentholdbarhed

Effektiv smøring ved lave temperaturer

Lettere opstart

Forenelighed med de tætnings- og pakningsmaterialer, der normalt anvendes inden for bilindustrien

Minimal lækage og nedsat kontaminering

 

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

     •  Hårdt belastede aksler og slutdrev, som kræver API GL-5 ydeevne

     •  Personbiler, lette og tunge lastbiler og erhvervskøretøjer

     • Industri, herunder: byggeri, minedrift, stenbrud og landbrug

     •  Anden krævende anvendelse i hypoid-gear i industrien og bilbranchen, med driftsforhold, hvor høj hastighed/chokbelastning, høj hastighed/lavt drejningsmoment og/eller lav hastighed/højt drejningsmoment er almindeligt

 

Specifikationer og godkendelser 

Dette produkt opfylder eller overgår følgende industrispecifikationer

API GL-5

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

Viskositetsklasse

SAE 75W-90

Densitet ved 15° C, g/cm3, ASTM D4052

0,8852

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

215

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

16

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

103

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-39

Viskositetsindeks, ASTM D2270

166

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

01-2022

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.