Mobil Delvac Super 1400 10W-30

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Ekstra-højtydende dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 er en højtydende dieselmotorolie specielt udviklet til at give fremragende smøring af dieselmotorer, som anvendes under meget krævende forhold. Denne multigrade dieselolie er udviklet ved anvendelse af baseolier, som er letflydende ved lave temperaturer, samtidig med at de bibeholder en høj viskositet ved høje temperaturer og giver bedre fordampningskontrol. Der anvendes også et avanceret additivsystem, som giver den bedst mulige beskyttelse til alle motorens dele. Denne avancerede viskositetsbevarende formulering giver også mulighed for forbedret brændstoføkonimi. Mobil Delvac Super 1400 10 W-30 anbefales af ExxonMobil til brug i de fleste dieselmotorer og blandede vognparker.

 

Egenskaber og fordele

Lavemissionsmotorer stiller større krav til motorolier. Nye motorkonstruktioner reducerer olieforbruget, hvilket giver et mindre forbrug af efterfyldningsolie til at erstatte forbrugte additiver. Højere placering af de øverste stempelringe bringer oliefilmen i tættere kontakt med de ekstreme forbrændingstemperaturer, hvilket forøger den temperaturmæssige belastning, som smøremidlerne udsættes for. Endvidere belastes olien også af højere tryk i indsprøjtningssystemet og senere antændelsestidspunkt, hvilket forbedrer forbrændingen, men også medfører stigende motortemperatur og forøget sodaflejring i motoren. Den avancerede teknologi i Mobil Delvac 1400 10W -30 giver glimrende ydelse i såvel moderne som ældre dieselmotorer modeller. De vigtigste fordele omfatter:

EgenskaberReelle og mulige fordele
Glimrende beskyttelse mod oliefortykkelse, aflejringer ved høj temperatur, ophobning af slam, nedbrydning af olien og korrosionFremragende kontrol af aflejringer ved høj temperatur Mindsker slid og forlænger motorens levetid. Giver glimrende beskyttelse mod fastsiddende stempelringe
Gode lavtemperaturegenskaberOlien er altid klar til at pumpes og cirkulere Beskytter mod slitage ved start
God evne til at fsatholde sin viskositet gennem god forskydningsstabilitetBevarer viskositeten og mindsker olieforbruget under hårdt belastende driftsforhold ved høje temperaturer

 

Anvendelser

       Anbefalet af ExxonMobil til brug i:

  • Dieseldrevet udstyr fra ledende japanske, europæiske of nordamerikanske fabrikanter
  • Landevejskørsel med lette og tunge lastvogne
  • Arbejdsredskaber indenfor: entreprenørvirksomhed, minedrift, stenbrud og landbrug.

 

Specifikationer og godkendelser

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 opfylder eller overstiger kravet om: 
API CH-4X

 

 

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 er anbefalet af ExxonMobil til brug i applikationer: 
Volvo VDS-2X
API CG-4/CF-4/CFX

 

Typiske egenskaber

Mobil Delvac Super 1400 10W-30 
SAE-betegnelse10W-30
Viskositet, ASTM D445 
cSt ved 40ºC70
cSt ved 100ºC10,7
Viskositetsindeks, ASTM D 2270138
Sulfateret aske, wt%, ASTM D 8741,2
TBN, mg KOH/g, ASTM D 28969,9
Flydepunkt, °C, ASTM D 97-27
Flammepunkt, °C, ASTM D 92206
Vægtfylde v/15ºC, kg/l, ASTM D4052 40520,88

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

08-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.