Mobil Delvac Super 1400 15W-40

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Højtydende dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 er en højtydende dieselmotorolie, som giver særdeles fremragende beskyttelse af dieselmotorer anvendt under meget krævende driftsforhold under landevejskørsel og til industribrug. Mobil Delvac Super 1400 15W-40 anbefales af ExxonMobil til brug ved en lang række krævende anvendelsesområder og driftsmiljøer inden for transportsektoren såsom minedrift, entreprenørvirksomhed, stenbrydning og landbrug.

 

Egenskaber og fordele

Den avancerede teknologi i Mobil Delvac 1400 15W-40 giver glimrende ydelse i såvel moderne dieselmotorer som ældre modeller. De vigtigste fordele omfatter:

EgenskaberReelle og mulige fordele
Termisk og oxidationsstabilitetBidrager til at hæmme slamdannelse og aflejringer
TBN-reserveBidrager tilat kontrollere aflejringer
Bibeholder viskositeten selv under hård mekanisk belastningBidrager til at nedsætte olieforbrug og giver bedre slidbeskyttelse 
Glimrende detergent/dispergentRen motor og længe motorlevetid
God kompatibilitet med andre materialerForbedrer pakningers og tætningers levetid
 

Anvendelsesområder

       Anbefalet af ExxonMobil til brug i:

  • Dieselmotorer med og uden turboladning fra europæiske, japanske og amerikanske fabrikanter
  • Landevejskørsel med lette og tunge lastvogne
  • Langsommerekørende industrimaskiner indenfor: entreprenørvirksomhed, stenbrud og landbrug.

 

Specifikationer og godkendelser

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 opfylder eller overstiger kravet om: 
ACEA A3/B3X
API SJX
Renault Trucks RD-2, RDX

 

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 har følgende godkendelser fra producenter: 
MB-Approval 228.3X
MAN M 3275-1X
Volvo VDS-2X
MTU Oil Category 2X

 

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 er anbefalet af ExxonMobil til brug i applikationer 
ACEA E3X
API CG-4/CF-4/CFX

 

Typiske egenskaber

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 
SAE-betegnelse15W-40
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40ºC106
cSt ved 100ºC14,0
Viskositetsindeks, ASTM D 2270135
Sulfateret aske, wt%, ASTM D 8741,1
TBN, mg KOH/g, ASTM D 28969,8
Flydepunkt, ºC, ASTM D 97-27
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92220
Massefylde ved 15ºC, kg/l, ASTM D 40520,887

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

12-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.