Mobil Delvac™ Synthetic Gear Oil 75W-140

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Fuldsyntetisk olie til hårdt belastede gearkasser

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140 er en fuldsyntetisk olie til drivlinjer, udviklet til at opfylde de strenge krav til ydeevne fra Scania STO 1: 0, Scania STO 2: 0 A og API GL-5. Dette produkt er udviklet til brug i hårdt belastede drivlinjer, som kræver gearolie med relativt høj viskositet og fremragende belastningskapacitet og hvor ekstremt tryk og chokbelastning kan forventes. Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140 indeholder syntetiske baseolier og avancerede additiver, hvilket resulterer i betydelige fordele sammenlignet med konventionelle mineraloliebaserede gearolier.

 

Anvendelsen af den seneste teknologi i Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140 giver uovertruffen ydeevne over et bredt temperaturanvendelsesområde, bidrager til beskyttelse mod termisk nedbrydning og oxidering, bidrager til mindsket slid og korrosion, forbedret forskydningsstabilitet og brændstoføkonomi.

 

Den er formuleret til at sørge for et naturligt højere viskositetsindeks ved anvendelse af syntetiske baseolier, der giver stærkere filmstyrke ved højere temperaturer sammenlignet med mineralolier. Denne teknologi sikrer ligeledes effektiv smøring ved frostgrader uden kanaldannelse.

 

Egenskaber og fordele

Moderne teknologi har i høj grad forbedret ydeevnen på krævende udstyr hvad angår belastning, omdrejninger, hastighed, kontrol og driftssikkerhed ved hjælp af innovativ kraftudtags-konstruktion. Disse nye konstruktioner har i høj grad ændret og øget kravene til olierne der skal smøre kraftudtagene, således at disse kan levere højere præstations- og produktivitetsniveauer, mens driftsomkostningerne samtidig reduceres. For hårdt belastede drivlinjer er friktionskontrol, slidbeskyttelse, termisk stabilitet, forskydningsstabilitet, rust- og korrosionsbeskyttelse samt beskyttelse af tætninger egenskaber, der skal være afbalanceret optimalt for at bidrage til forlænget levetid for gear, jævn drift og høj belastning med højt drejningsmoment i en lang række applikationer og i flere forskellige driftsmiljøer. De vigtigste fordele omfatter:

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

God termisk stabilitet og modstandsdygtighed overfor oxidation ved høje temperaturer

Forlænget levetid for gear og lejer som følge af minimale aflejringer

Lang levetid for tætninger

Fremragende beskyttelse mod slid ved lav hastighed/højt driftsmoment og rivning af tandhjul ved høj hastighed

Forøget belastningskapacitet

Lavere vedligeholdelsesomkostninger og lang udstyrslevetid

Særdeles god forskydningsstabilitet

Opretholder viskositet og filmstyrke under krævende driftsforhold og reducerer herigennem slid

Fremragende flydeevne ved lave temperaturer i forhold til mineralolier

Mindre slid og lettere opstart

Ringe tendens til skumning

Opretholder filmstyrke, hvilket giver pålidelig smøring

Forenelighed med de tætnings- og pakningsmaterialer, der normalt anvendes inden for bilindustrien

Minimal lækage og nedsat kontaminering

 

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

     •  Svært belastede manuelle gearkasser, aksler og slutdrev, der kræver præstation på API GL-5 og Scania STO 1:0 & 2:0 A niveau

     • Landevejskørsel med lette og tunge lastbiler, busser og varebiler

     •  Til krævende anvendelse i bl.a. byggeri, minedrift, stenbrud og landbrug

     •  Andre hårdt belastede industrielle gear, heriblandt hypoidgear og snekkedrev, som arbejder under forhold, hvor høj hastighed/chokbelastning, høj hastighed/lavt driftsmoment og/eller lav hastighed/højt driftsmoment er almindeligt

     •  Differentialer, slutdrev, overføringshuse og andre gearapplikationer, hvor smøremidler, der opfylder API-service GL-5, universal eller EP-gearsmøreolier anbefales

     •  Udstyr såsom spilgear og bæltekøretøjers drivgear, som udsættes for ekstremt lave temperaturer

     •  Anbefales ikke til anvendelser, hvor der kræves API GL-4 ydeevne

     •  Ikke beregnet til automatiske, manuelle eller halvautomatiske gearkasser, hvor der anbefales motorolie eller automatgearolie

 

Typiske egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

Viskositetsklasse

SAE 75W-140

Densitet ved 15° C, g/cm3, ASTM D4052

0,89

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

203

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

25

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

182

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-45

Viskositetsindeks, ASTM D2270

170

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

06-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.