Mobil Delvac XHP Transmission Oil 75W-80

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Gearolie til manuelle gearkasser

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac XHP Transmission Oil 75W-80 er en ekstra højtydende olie til manuelle gearkasser udviklet til de nyeste, europæiske manuelle gearkasser, som bruges ved let til svær landevejskørsel. Denne gearkasseolie er en syntetisk blanding af baseolier og et avanceret additivsystem med fremragende ydeevne ved gearskifte, letflydenhed ved lave temperaturer og viskositetsstabilitet ved høje temperaturer. Mobil Delvac XHP Transmission Oil 75W-80 er formuleret med en forlænget ydeevne i reserve, hvor der kræves API GL-4 service, samt mere specifikke moderne gearkasser, der kræver ZF TE-ML 02 L og/eller MAN 341 Typ Z4-godkendelser, som nu erstatter ZF TE-ML 02D og MAN 341 Typ Z3.

 

Egenskaber og fordele

Moderne teknologi har i høj grad forbedret ydevnen på tunge køretøjer, hvad angår belastningsevne, hastighed samt kontrol gennem innovativt udviklede gearkasser. Optimerede gearkasser betyder at gearolierne også skal leve op til dette højere niveau af ydeevne. Friktionskontrol, slidbeskyttelse, termisk stabilitet, forskydningsstabilitet, forebyggelse af rust- og korrosion og beskyttelse af pakninger er egenskaber, som skal afbalanceres optimalt i hårdt belastede manuelle gearkasser for at forlænge gearenes og synkronisatorens levetid, samt opnå glat gearskifte og højere belastningskapacitet over flere anvendelsesområder. Mobil Delvac XHP Transmission Oil 75W-80 giver enestående ydeevne i moderne såvel som ældre modeller af manuelle gearkasser. De vigtigste fordele omfatter:

EgenskaberReelle og mulige fordele
Fremragende belastningskapacitet, anti-slid- og  EP (Extreme Pressure) egenskaberBidrager til beskyttelse mod slid under krævende driftsforhold i  hele gearkassens levetid
Fremragende beskyttelse mod aflejringer og lakdannelseBidrager til lang levetid for pakninger samt længere olieskifts- og serviceintervaller
Fremragende beskyttelse mod korrosion af kobber og legeringer herafBidrager til beskyttelse og forlængelse af levetiden af synkronisatorer og giver samtidig glat gearskifte
Effektiv termisk og oxidationsstabilitet ved høje driftstemperaturerBidrager til længere olieskifts- og serviceintervaller, således at  vedligeholdelsesomkostninger holdes nede
Fremragende forskydningsstabilitetBidrager til opretholdelse af effektiv viskositet og filmstyrke, således at der opnås beskyttelse mod slid under krævende driftsforhold
Fremragende letflydenhed ved lave temperaturerBidrager til let og glat gearskifte og hurtig opstart
Forlængede serviceintervallerBidrager til at holde driftsomkostningerne nede og produktiviteten oppe

 

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

  • Landevejskørsel med lette og tunge lastbiler, busser og varebiler
  • Hårdt belastede manuelle gear og gearkasser, hvor der ønskes et API GL-4 serviceniveau, og hvor ZF TE-ML 02 L og/eller MAN 341 Typ Z4-godkendelser er påkrævede.
  • Hvor forlængede serviceintervaller og garantier er påkrævede

 

Specifikationer og godkendelser

 

Mobil Delvac XHP Transmission Oil 75W-80 har følgende fabrikantgodkendelser: 
ZF TE-ML 01LX
ZF TE-ML 02LX
ZF TE-ML 16KX
MAN 341 Typ E3X
MAN 341 Typ Z4X

 

Mobil Delvac XHP Transmission Oil 75W-80 anbefales af ExxonMobil til anvendelser, som kræver: 
API GL-4X
ZF TE-ML 08X

 

Typiske egenskaber

 

Mobil Delvac XHP Transmission Oil 75W-80 
SAE klasse75W-80
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40ºC55,7
cSt ved 100ºC9,5
Viskositetsindeks, ASTM D 2270155
Flydepunkt, ºC, ASTM D 97-42
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92234
Vægtfylde v/15ºC, kg/l, ASTM D40520,858

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning, gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end det er beregnet. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af brugt produkt.

Mobil, Delvac, Mobil-logotypen, Pegasus-designet er registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.