Mobiltrans™ AST

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Ekstra højtydende smøreolie til drivlinjer

Produktbeskrivelse

Mobiltrans AST (All Season Transmission) er en ekstra højtydende smøreolie til drivlinjer, udviklet til at opfylde eller overstige kravene i Caterpillars nye TO-4M præstationsspecifikationer til gear, drivlinjer og hydrauliksystemer under krævende anvendelse. Avanceret smøremiddelteknologi sikrer korrekt funktion af og optimal levetid for kobling og bremser, hvilket ikke har været muligt ved tidligere formuleringer. Mobiltrans AST er fremstillet af semisyntetiske baseolier og et avanceret additivsystem. Produktet anbefales til helårssmøring af alle dele i drivlinjen på udstyr, i både lette og krævende kørsels- og driftsforhold.

 

Egenskaber og fordele

Vore dages teknologi har forbedret ydeevnen for højtydende tungt udstyr markant, hvad angår belastning, hastighed og kontrol gennem udviklingen af innovative drivlinjer. De nye drivlinjer stiller øgede krav til smøremidler, således at disse kan levere højere ydeevne, øget produktivitet og reducerede driftsomkostninger. Friktionskontrol, slidbeskyttelse, termisk stabilitet, forskydningsstabilitet, forebyggelse af rust- og korrosion og beskyttelse af pakninger er egenskaber, som skal afbalanceres optimalt i hårdt belastede manuelle gearkasser for at forlænge gearenes og synkronisatorens levetid, samt opnå glat gearskifte, forbedret brændstoføkonomi og høj belastningskapacitet over flere anvendelsesområder. Mobiltrans AST sikrer exceptionel ydeevne for komponenterne i moderne fremdriftssystemer, herunder helårssmøring af slutdrev på dumpere. De vigtigste fordele omfatter:

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Fremragende friktionsegenskaber

Optimal friktion i koblingen og sikkerhed mod glidning samt reduceret vibration i bremsen, og god holdbarhed af delene

Fremragende belastningskapacitet, anti-slidegenskaber og god ydeevne under forhold med ekstremt tryk

Forbedret slidbeskyttelse, forlænget komponentlevetid og reducerede driftsomkostninger

Fremragende beskyttelse mod aflejringsdannelse

Forlænget levetid for pakninger samt forlængede olieskifts- og serviceintervaller

Høj grad af beskyttelse mod korrosion af kobber og legeringer heraf

Beskytter og forlænger levetid på synkronisator

Optimeret termisk og oxidationsstabilitet

Forlænget levetid for gear og drivlinje

Særdeles god forskydningsstabilitet

Bidrager til opretholdelse af effektiv viskositet og filmstyrke, således at der opnås beskyttelse mod slid under krævende driftsforhold

Fremragende letflydenhed og pumpbarhed ved lave temperaturer

Glattere gearskifte, hurtig opstart og reduceret slid

Kan anvendes som helårssmøring

Forlængede olieskifts- og serviceintervaller med reducerede driftsomkostninger og forhøjet produktivitet til følge

 

Anvendelsesområder

      Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

  • Hårdt belastede gear, drivlinjer, slutdrev og gearkasser i tungt udstyr

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

 

Caterpillar TO-4M

 

 

Mobiltrans AST anbefales af ExxonMobil til anvendelser der kræver:

 

Allison C-4

 

 

Typiske egenskaber

Mobiltrans AST

 

SAE klasse

 

Viskositet, ASTM D 445

 

cSt ved 40º C

107

cSt ved 100º C

14,2

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

134

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

11-2019

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.