Mobiltrans HD Series

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Transmissions- og kraftoverføringsolier til krævende anvendelse

Produktbeskrivelse

Mobiltrans HD 10W, 30, 50 og 60 er transmissions- og kraftoverføringsolier med ekstra høj ydeevne, der er udviklet til at opfylde eller overgå kravene i Caterpillar TO-4-specifikationen.  Denne produktserie er fremstillet med det unikke formål at optimere ydeevnen i powershift-transmissioner, gearkasser og slutdrev.  I hydrauliksystemer giver smøremidlerne maksimal beskyttelse, selv i systemer med særligt højt tryk.

 

Denne teknologi kombinerer udvalgte baseolier med et avanceret additivsystem, således at man opnår nøjagtigt de præcise præstationspara-metre, der kan maksimere produktiviteten i bygge- og anlægs-, stenbrydnings- og minedriftsudstyr, der arbejder under krævende forhold. Disse produkter tilbyder en klar forbedring i ydeevne i forhold til de typer motorolier, der er beregnet til en blandet vognpark, og smøremidler i overensstemmelse med Caterpillar TO-2, som man hidtil har benyttet til dette anvendelsesområde.

 

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

     •  Hårdt belastede transmissioner, gearkasser, slutdrev og hydrauliksystemer, der benyttes i entreprenørmaskiner

     • Tungt udstyr inden for minedrift, byggeri, stenbrud og landbrug

     •  Powershift-transmissioner, manuelle og automatiske transmissioner, hvor der kræves smøremidler, der opfylder Allison C4 (grad SAE 10W og 30), som for eksempel Twin Disc og transmissioner, der kræver olie af type F

     •  Hydrauliksystemer i tungt udstyr

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:

30

50

60

10W

ZF TE-ML-03C

X

X

ZF TE-ML 07F

X

 

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

30

50

60

10W

Allison C-4

X

X

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

30

50

60

10W

CATERPILLAR TO-4

X

X

X

X

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

30

50

60

10W

Viskositetsklasse

SAE 30

SAE 50

SAE 60

SAE 10W

Densitet ved 15° C, kg/l, ASTM D4052

0,89

0,91

0,91

0,89

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

224

240

244

202

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

11,2

18

25,2

6,3

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

100

195

340

42

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-18

-15

-12

-33

Viskositetsindeks, ASTM D2270

97

100

96

96

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

01-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.