Mobilube HD 75W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Heavy Duty automobilgearolie

Produktbeskrivelse

Mobilube HD 75W-90 er en gearolie i  SAE 75W-90-viskositetsklassen som opfylder kravene specificeret i API GL-5. Mobilube HD 75W-90 er formuleret ved brug af en kombination af baseolier af høj kvalitet og forskydningsstabile additiver til forbedring af viskositetsindekset.

 

Egenskaber og fordele

Vore dages hårde belastning af kørende matriel stiller større krav til de smøremidler, der benyttes til gear, differentialer og slutdrev.  Højere hastigheder, højere moment og større belastning kræver forbedrede formuleringer for at opnå bedst mulig levetid for udstyret og mindst mulige  driftsomkostninger.  Længere olieskiftintervaller stiller yderligere krav til gearolien, og kræver førsteklasses baseolier og additiver.  Mobilube HD-gearolieserien er udviklet til at leve op til disse udfordringer.  De vigtigste fordele omfatter:

EgenskaberReelle og mulige fordele
God termisk stabilitet og modstandsdygtighed overfor oxidation ved høje temperaturerForlænget levetid af gear og lejer som følge af mindskede aflejringer
Fremragende beskyttelse mod slid ved lav hastighed/højt drejningsmoment og mod rivning af tandhjul.Øget belastningskapacitet.
Mindsker vedligeholdelsesomkostninger og forlænger udstyrets levetid
Fremragende rust- og korrosionsbeskyttelseLængere levetid af gearkomponenterne
Effektiv smøring ved lave temperaturerLettere opstart
Forenelighed med de tætninger og pakninger, der normalt anvendes inden for bilindustrienMinimal lækage og nedsat forurening med udefra kommende snavs

 

Anvendelse

      Anbefalet af ExxonMobil til brug i:

  • Heavy duty aksler og slutdrev, der kræver API GL-5 præstationsniveau
  • Landevejskørsel med personbiler, lette og tunge lastbiler, og kommercielle køretøjer
  • Arbejdsredskaber indenfor: Entreprenørvirksomhed, minedrift, stenbrud og landbrug.
  • Andre heavy duty anvendelsesområder, hvor der indgår hypoidgear snekkegear og andre gear, der arbejder under forhold, hvor høj hastighed/stødvis belastning, høj hastighed/lavt drejningsmoment og/eller lav hastighed/højt drejningsmoment er almindeligt

 

Specifikationer og godkendelser

Mobilube HD Opfylder eller overstiger kravet om75W-90
API GL-5X

 

Typiske egenskaber

Mobilube HD egenskaber75W-90
SAE klasse75W-90
Viskositet, ASTM D445 
cSt @ 40ºC103
cSt @ 100ºC16,0
Viskositetsindeks, ASTM D 2270166
Flydepunkt, °C, ASTM D 97-39
Flammepunkt, °C, ASTM D 92215
Massefylde ved 15ºC, kg/l, ASTM D4052 40520,8852

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

09-2021

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.