Mobilube HD 80W-140

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Højtydende kommercielt gearolie

Produktbeskrivelse

Mobilube HD 80W-140 er en HD gearolie, der er fremstillet af højtydende baseolier og et avanceret additivsystem. Denne smøreolie er udviklet til kommercielle aksler og slutdrev, hvor der forventes ekstreme tryk og chokbelastning. Den har en fremragende præstation, hvor der kræves API GL-5.

 

Karakteristika og fordele

Vore dages drift med højtydende udstyr stiller større præstationskrav til de smøreolier, der benyttes til kraftoverføringer. Højere hastigheder, højere drejningsmomenter og større belastninger kræver bedre formler for at opnå den længste holdbarhed for udstyret og minimere driftsomkostningerne. Længere driftsintervaller mellem eftersyn stiller yderligere krav til gearolien og kræver effektive baseolier og additivsystemer. Mobilube HD 80W-140 er specielt udviklet til at leve op til disse udfordringer. De vigtigste fordele omfatter:

KarakteristikaReelle og mulige fordele
Enestående termisk stabilitet og modstandsdygtighed over for oxidation ved høje temperaturerForlænget levetid for gear og lejer som følge af minimale aflejringer
Længere holdbarhed for tætninger
Fremragende beskyttelse mod slid ved lav hastighed/højt drejningsmoment, og mod ridsning ved høj hastighedForøget bæreevne
Lavere vedligeholdelsesomkostninger og længere udstyrslevetid
Glimrende rust- og korrosionsbeskyttelseMindre slid
Længere komponentholdbarhed
Effektiv smøring ved lave temperaturerMindre slid og lettere opstart
Mange anvendelsesområderIkke nødvendigt at have et stort udvalg af gearsmøremidler
Kompatibilitet med de mest almindelige kommercielle tætninger og pakningerMinimal lækage og mindre kontaminering

 

Anvendelse

      Aanbevolen door ExxonMobil voor :

  • Højtydende aksler og slutdrev, der kræver præstation på API GL-5-niveau
  • Kørsel på offentlige veje med højtydende lastbiler og kommercielle køretøjer
  • Industrier med drift uden for offentlige veje, herunder: byggeri, minedrift, stenbrud og landbrug
  • Andre krævende erhvervsmæssige og bilindustrielle anvendelsesområder, der involverer hypoidgear, som betjenes under forhold, hvor høj hastighed/chokbelastning, høj hastighed/lavt drejningsmoment og/eller lav hastighed/højt drejningsmoment er almindeligt

 

Specifikationer og godkendelser

Mobilube HD 80W-140 Opfylder eller overstiger kravet om 
API GL-5 

 

Typiske egenskaber

Mobilube HD 80W-140 
SAE viskositetsklasse80W-140
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40ºC260
cSt ved 100ºC26,6
Viskositetsindeks, ASTM D 2270133
Flydepunkt, ºC, ASTM D 97-33
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92178
Vægtfylde ved 15°C kg/l, ASTM D 40520,89

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.