Mobilube™ HD-A 85W-90

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Højtydende gearolie

Produktbeskrivelse

Mobilube HD-A 85W-90 er en HD gearolie, der er fremstillet af højtydende baseolier og et avanceret additivsystem. Denne gearolie er udviklet til brug i hårdt belastede gearkasser, aksler og slutdrev i industri og erhverv, hvor der forventes ekstreme tryk og chokbelastning, og den anbefales af ExxonMobil, hvor der kræves API GL-5 serviceniveau.

 

Egenskaber og fordele

Vore dages drift med tungt udstyr stiller større præstationskrav til de smøreolier, der benyttes til kraftoverføringer. Højere hastigheder, højere moment og større belastning kræver forbedrede formuleringer for at opnå den længste holdbarhed for udstyret og minimere driftsomkostningerne. Længere intervaller mellem eftersyn stiller yderligere krav til gearolien og kræver effektive baseolier og additivsystemer. Mobilube HD-A 85W-90 gearolie er udviklet til at leve op til disse udfordringer. De vigtigste fordele omfatter:

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Glimrende termisk stabilitet og modstandsdygtighed over for oxidation ved høje temperaturer

Forlænget levetid for gear og lejer som følge af minimale aflejringer

Længere holdbarhed for pakninger

God beskyttelse mod slid som følge af lav hastighed/højt drejningsmoment og mod ridsning ved høje hastigheder især i tungt belastede bagaksler

Forøget belastningsevne

Lavere vedligeholdelsesomkostninger og længere udstyrslevetid

Effektiv rust- og korrosionsbeskyttelse

Reduceret slid og længere komponentholdbarhed

Universalbrug

Ikke nødvendigt at have et stort udvalg af gearsmøremidler

Forenelighed med de tætnings- og pakningsmaterialer, der normalt anvendes inden for bilindustrien

Minimal lækage og nedsat risiko for indtrængen af urenheder

Forlængede olieskiftsintervaller

Forøget produktivitet og lavere driftsomkostninger

 

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

     •  Svært belastede manuelle transmissioner, aksler og slutdrev i biler, der kræver en API GL-5 olie

     •  Almindelig kørsel med biler og lette lastbiler og krævende kørsel med erhvervskøretøjer

     •  Til krævende anvendelse i bl.a. byggeri, minedrift, stenbrud og landbrug

     •  Andre gearkasser, styremekanismer og variable gearkasser

     •  Anden krævende anvendelse i hypoid-gear i industrien og bilbranchen, med driftsforhold, hvor høj hastighed/chokbelastning, høj hastighed/lavt drejningsmoment og/eller lav hastighed/højt drejningsmoment er almindeligt

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

MB-Approval 235.0

ZF TE-ML 16C

ZF TE-ML 17B

ZF TE-ML 19B

ZF TE-ML 21A

 

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

MAN 342 Typ M1

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

API GL-5

ZF TE-ML 07A

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

 

Viskositetsklasse

SAE 85W-90

Densitet ved 15° C, kg/l, ASTM D4052

0,9

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

222

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

17

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

184

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-24

Viskositetsindeks, ASTM D2270

99

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

08-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.