Mobilube™ HD-N 80W-140

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Ekstra højtydende kommerciel gearolie

Produktbeskrivelse

Mobilube HD-N 80W-140 er en ekstra højtydende kommerciel gearolie udviklet med udvalgte baseolier og et avanceret additivsystem. Denne olie er formuleret til anvendelse i hårdt belastede gearkasser, aksler og slutdrev, hvor ekstremt tryk og chokbelastning kan forventes. Den giver fremragende kemisk og termisk stabilitet ved forhøjede olietemperaturer, god ydeevne ved lave temperaturer og har udvist god beskyttelse mod rust forårsaget af vandforurening og/eller opbevaring under våde forhold.

 

Egenskaber og fordele

Vore dages brug af industrielt udstyr stiller større krav til de smøremidler, der benyttes til gear, differentialgear og slutdrev. Højere hastigheder, højere moment og større belastning kræver forbedrede formuleringer for at opnå den længste holdbarhed for udstyret og minimere driftsomkostningerne. Længere serviceintervaller stiller yderligere krav til gearolien. Mobilube HD-N 80W-140 gearolie er udviklet til at imødekomme disse udfordringer. De vigtigste fordele omfatter:

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Glimrende termisk stabilitet og modstandsdygtighed over for oxidation ved høje temperaturer

Forlænget levetid for gear og lejer som følge af minimale aflejringer

Længere holdbarhed for pakninger

Beskyttelse mod slid ved lav hastighed/højt drejningsmoment og mod rivning af tandhjul ved høj hastighed

Øget belastningskapacitet nedsætter slid og forlænger udstyrslevetid

Fremragende rust-, plet- og korrosionsbeskyttelse

Mindsker vedligeholdelsesomkostninger og forlænger levetid af komponenter

Effektiv smøring ved lave temperaturer

Lettere opstart og nedsat slid

Vidtrækkende universalegenskaber

Færre gearolier, hvilket forenkler lager og minimerer fejlagtig anvendelse

Ringe tendens til skumning

Bevarer filmstyrke, hvilket giver effektiv smøring

Forenelighed med de tætnings- og pakningsmaterialer, der normalt anvendes inden for bilindustrien

Minimal lækage og nedsat kontaminering

 

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

     •  Hårdt belastede manuelle gearkasser, aksler og slutdrev, som kræver API GL-5 ydeevne, herunder Scania.

     •  Landevejskørsel med lette og tunge lastbiler, busser, varevogne og biler

     •  Industri, herunder: byggeri, stenbrud og landbrug

     •  Andre hårdt belastede anvendelsesområder inden for industrien og bilbranchen, der involverer hypoidgear og andre gear, som arbejder under forhold, hvor høj hastighed/chokbelastning, høj hastighed/lavt drejningsmoment og/eller lav hastighed/højt drejningsmoment er almindeligt

     •  Første påfyldning, efterfyldning eller olieskift af kommercielle  lukkede tandhjulsudvekslinger i manuelle eller semiautomatiske gearkasser, hvor gearolier anbefales, herunder drivaksler og slutdrev på lastbiler, arbejdsredskaber og biler

     •  Anbefales ikke til anvendelser, hvor der kræves API GL-4 ydeevne

     •  Ikke beregnet til gearkasser, hvor der anbefales motorolie eller olie til automatisk gearkasse

     •  Det kan det være nødvendigt at bruge en særlig fabriksleveret  gearolie i de 'limited-slip' differentialgear, som kræver kontrol af gearstøj

 

Specifikationer og godkendelser 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

API GL-5

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

Viskositetsklasse

SAE 80W-140

Densitet ved 15.6° C, kg/l, ASTM D4052

0,892

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

196

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

25,3

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

262

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-30

Viskositetsindeks, ASTM D2270

125

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

12-2021

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.