Mobilube HD-N 80W-140

Mobil commercial-vehicle-lube , Denmark

Ekstra højtydende kommerciel gearolie
 

Produktbeskrivelse

Mobilube HD-N 80W-140 er en ekstra højtydende kommerciel gearolie udviklet fra udvalgte baseolier og et avanceret additivsystem. Denne olie er formuleret til anvendelse i hårdt belastede gearkasser, aksler og slutdrev, hvor ekstremt tryk og chokbelastning kan forventes. Den giver fremragende kemisk og termisk stabilitet ved forhøjede olietemperaturer, god ydeevne ved lave temperaturer og har udvist god beskyttelse mod rust forårsaget af vandforurening og/eller opbevaring under våde forhold.

 

Egenskaber og fordele

Vore dages brug af industrielt udstyr stiller større krav til de smøremidler, der benyttes til gear, differentialgear og slutdrev. Højere hastigheder, højere moment og større belastning kræver forbedrede formuleringer for at opnå bedst mulig levetid for udstyret og mindske driftsomkostningerne. Længere serviceintervaller stiller yderligere krav til gearolien. Mobilube HD-N 80W-140 gearolie er udviklet til at imødekomme disse udfordringer. De vigtigste fordele omfatter:

EgenskaberReelle og mulige fordele
Fremragende termisk stabilitet og modstandsdygtighed over for oxidation ved høje temperaturer
Forlænget levetid for gear og lejer som følge af mindskede aflejringer
Længere levetid for pakninger
Beskyttelse mod slid ved lav hastighed/højt drejningsmoment og mod rivning af tandhjul
Øget belastningskapacitet nedsætter slid og forlænger levetid
Fremragende  rust-, misfarvnings- og korrosionsbeskyttelse
Mindsker vedligeholdelsesomkostninger og forlænger levetid af komponenter
Effektiv smøring ved lave temperaturer
Lettere opstart og nedsat slid
Omfattende multifunktionel kapacitet
Færre gearolier, hvilket forenkler lager og minimerer fejlagtig anvendelse
Ringe tendens til skumning
Opretholder smørefilmstyrken, hvilket giver mere effektiv smøring
Forenelighed med de tætnings- og pakningsmaterialer, der normalt anvendes inden for bilindustrien
Minimal lækage og nedsat forurening med udefrakommende snavs

 

Anvendelsesområder

      Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

  • Hårdt belastede manuelle gearkasser, aksler og slutdrev, som kræver API GL-5 ydeevne
  • Landevejskørsel med lette og tunge lastbiler, busser, varevogne og biler
  • Arbejdsredskaber inden for: entreprenørvirksomhed, stenbrud og landbrug
  • Andre hårdt belastede anvendelsesområder, der involverer hypoidgear og andre gear, som arbejder under forhold, hvor høj hastighed/chokbelastning, høj hastighed/lavt drejningsmoment og/eller lav hastighed/højt drejningsmoment er almindeligt
  • Første påfyldning, efterfyldning eller olieskift af kommercielle lukkede tandhjulsudvekslinger i manuelle eller semiautomatiske gearkasser, hvor gearolier anbefales, herunder drivaksler og slutdrev på lastbiler, arbejdsredskaber og biler
  • Ikke anbefalet, hvor der kræves API GL-4 ydeevne
  • Ikke beregnet til gearkasser, hvor der anbefales motorolie eller olie til automatisk gearkasse
  • Det kan være nødvendigt at bruge en særlig fabriksleveret gearolie i de 'limited-slip' differentialgear, som kræver kontrol af gearstøj

 

Specifikationer og godkendelser

Mobilube HD-N 80W-140 opfylder eller overstiger følgende industrispecifikationer:
API GL-5
Scania STO 1:0

 

Typiske egenskaber

Mobilube HD-N 80W-140 
SAE klasse
80W-140
Viskositet, ASTM D 445
 
cSt @ 40ºC
262
cSt @ 100ºC
25,3
Viskositetsindeks, ASTM D 2270
125
Flydepunkt, ºC, ASTM D 97
-30
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92
196
Vægtfylde v/15ºC, kg/l, ASTM D4052
0,892

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Mobil-logotypen, Pegasus-designet og Mobilube og HD-N er registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.