Mobil Centaur XHP 460 Series

Mobil grease , Denmark

Calciumsulfonat universalfedt

Produktbeskrivelse

Mobil Centaur XHP 460 serien er førsteklasses smørefedt formuleret med avanceret calciumsulfonat fortykkelsesmiddel-teknologi Calciumsulfonat-fortykkelsesmidlet tilfører iboende rustbeskyttelse og EP- (Extreme Pressure) egenskaber.  Sammenlignet med konventionelle sæbe-baserede fortykkelsesmidler (fx litium, aluminium, calcium) brillerer calciumsulfonat-fortykkelsesmidlet i Mobil Centaur XHP 460 serien i omgivelser med megen vand, ved at sikre rustbeskyttelse mellem lange smøreintervaller. De iboende EP- (Extreme Pressure) egenskaber udviser overlegen stabilitet ved tilstedeværelse af vand, hvilket tillader en balance mellem slidbeskyttelse og modstand over for korrosion.

Mobil Centaur XHP 460 seriens smørefedt er særligt velegnede til at imødegå de strenge krav til smøring i maskineri anvendt i stålvalseværker og papirfabrikker.  Mobil Centaur XHP 460 seriens smørefedt giver en afbalanceret kombination af modstand mod vandudvaskning og vandstænk, samt fremragende korrosionsbeskyttelse i disse ekstremt våde miljøer. Det anvendte calciumsulfonat-fortykkelsesmiddel er også i stand til at bevare sin konsistens og EP- (Extreme Pressure) egenskaber selv ved et højt niveau af forurening med vand.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Centaur XHP 460 seriens smørefedt er en del af Mobil brandets smøremidler anerkendt for deres høje kvalitet og pålidelighed, samt ydeevne.  Dette produktsortiment er fremstillet i henhold til de strengeste kvalitetsstandarder.  Et særtræk for denne produktgruppe er dens ry for pålidelighed og konsistens samt dens styrke i krævende anvendelsesområder.  Mobil Centaur XHP 460 seriens smørefedt er formuleret med en højtydende calciumsulfonat fortykkelsesmiddel-teknologi og er særligt udviklet til anvendelsesområder i stålvalseværker og papirfabrikker.  Mobil Centaur XHP 460 seriens smørefedt har de følgende fordele:

 • Fortrinlig EP- (Extreme Pressure) egenskaber og belastningsevne giver udstyrsbeskyttelse ved hård belastning eller chokbelastning
 • Kontrolleret oliefrigivelse ved høje temperaturer
 • Pålidelig smøring af lejer ved driftstemperaturer på op til 232º C ved de rigtige smøreintervaller
 • En avanceret sammensætning af polymer-additiver med vandafvisende egenskaber
 • Evne til at absorbere frit vand, uden at påvirke konsistensen af fortykkelsesmidlet
 • Forlængede smøreintervaller mindsker forbrug af smøremiddel 

 

Anvendelsesområder

Mobil Centaur XHP 460 seriens smørefedt anbefales til hårdt belastede og vandige anvendelsesområder i stålvalseværker og papirfabrikker.  Specifikke eksempler på anvendelsesområder indbefatter:

 •  Lejer til støbeskerevolver
 • Kontinuerlige hjullejer
 • Rullelejer til varmt valseværk
 • Valsetaplejer
 • Gauske-, presse- og brystvalselejer
 • Træpille-mølle-rullelejer

 

Specifikationer og godkendelser

Mobil Centaur XHP 460 serien opfylder eller overgår kravene i:

461

462

DIN 51825: (2004-06)

KPF1K-20

-

  

Typiske egenskaber

Mobil Centaur XHP 460 serien

461

462

NLGI-betegnelse

1

2

Fortykkelsesmiddel

Calciumsulfonat

Calciumsulfonat

Farve, visuelt

Gylden

Gylden

Penetration, bearbejdet, 25º C, ASTM D 217

315

280

Dråbepunkt, ºC, ASTM D 2265

275

275

Olieviskositet, ASTM D 445

cSt ved 40º C

460

460

4-kugle slidtest, ASTM D 2596, belastning kg

400

400

4-kugle slidtest, ASTM D 2266, ved 40 kg, 1200 o/min, mm

0,60

0,60

Vandudvaskning, ASTM D 1264 1 time ved 79º C, %

1,0

0,5

Modstandsdygtighed over for vand, ASTM D 4049, masse %

25

20

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges.  Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet.  Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til.  Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Mobil-logoet, Pegasus-designet og Polyrex EM er registrerede varemærker der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.