Mobil Polyrex™ EM Series

Mobil grease , Denmark

Smørefedt til lejer i elmotorer

Produktbeskrivelse

Mobil Polyrex™ EM seriens højkvalitetssmørefedt er specielt formuleret til elektriske motorers lejer. Den avancerede formulering af fortykkelsesmidlet og de særlige fabrikationsmetoder forbedrer lejernes ydeevne og giver beskyttelse, der medfører lang elmotorlevetid.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Polyrex EM og Mobil Polyrex EM 103 har de følgende egenskaber og fordele:

 

Egenskaber

Reelle og mulige fordele

Lang levetid for smørefedtet

Effektiv smøring af kugle- og rullelejer med lang levetid og gode højtemperaturegenskaber – især i levetidssmurte lejer

Avanceret polyurea-fortykkelsesmiddel

Forbedret holdbarhed sammenlignet med konventionelt polyurea-fedt, når det udsættes for forskydningsbelastninger

Effektiv korrosionsbeskyttelse

Mobil Polyrex EM og Mobil Polyrex EM 103 giver beskyttelse mod rust og korrosion. Mobil Polyrex EM giver yderligere beskyttelse under milde saltvandsvandsforhold i forhold til Polyrex EM 103

Lavt støjniveau

Mobil Polyrex EM er velegnet til smøring af kuglelejer under mange støjfølsomme driftsforhold

 

Anvendelsesområder

Mobil Polyrex EM smørefedt anbefales af mange ledende fabrikanter af lejer og elektriske motorer til holdbar smøring af kugle- og rullelejer i elektriske motorer.

 

Mobil Polyrex EM 103 anbefales specifikt til anvendelse i f.eks. lodret monterede lejer eller i meget store motorer, hvor stivere smørefedtkonsistens kan være påkrævet af fabrikanten.

 

Det er blevet påvist, at Mobil Polyrex EM smørefedt er kompatibelt med adskillige typer ExxonMobil lithiumkomplekssmørefedt, såvel som visse polyureamineralbaserede produkter til elektriske motorer i henhold til metodologien i ASTM D6185.  For specifikke spørgsmål omkring smørefedtkompatibilitet bedes De kontakte Deres Mobilrepræsentant.

 

De vigtigste anvendelsesområder omfatter:

     •  Lejer i elmotorer

     •  Lejer i ventilatorer

     •  Højtemperaturlejer i pumper

     •  Fabriksfyldte, livstidsforseglede rullelejer

     •  Kugle- eller rullelejer ved høje temperaturer, hvor lav olieseparation er nødvendig

     •  Mobil Polyrex EM til kugle- og rullelejer i et støjfølsomt miljø

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt opfylder eller overgår kravene i:

MOBIL POLYREX EM

DIN 51825:2004-06 - K 2 P -20

X

 

Egenskaber og specifikationer

Egenskaber

MOBIL POLYREX EM

MOBIL POLYREX EM 103

Viskositetsklasse

NLGI 2

NLGI 3

Fortykkelsesmiddel

Polyurea

Polyurea

Farve, visuelt

Blå

Blå

Kobberkorrosion, 24 timer, 100° C, vurdering, ASTM D4048

1A

1A

Rustbeskyttelse, vurdering, ASTM D1743

Bestået

Bestået

Dråbepunkt, ºC, ASTM D2265

260

270

4-kugle slidtest, sliddybde i diameter, mm, ASTM D2266

0.41

0,6

Drejningsmoment ved lav temperatur, i drift ved -29° C, g-cm, ASTM D1478

405

910

Drejningsmoment ved lav temperatur, ved opstart ved -29° C, g-cm, ASTM D1478

3630

5840

Højtemperaturpræstation, timer ved 177º C, ASTM D3336

750+

750+

Olieseparation, 0,25 psi, 24 timer ved 25° C, vægt%, ASTM D1742

0.5

0,1

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

285

250

Penetration, forskel fra 60X til 100,000X, 0,1 mm, ASTM D217

40

40

SKF Emcor rusttest, 10 % syntetisk havvand, ASTM D6138

0 , 1

 

Viskositet ved 100° C, baseolie, mm2/s, ASTM D445

12,2

12,2

Viskositet ved 40° C, baseolie, mm2/s, ASTM D445

115

115

Viskositetsindeks, ASTM D2270

95

95

Vandudvaskning, tab ved 79° C, vægt%, ASTM D1264

1,9

0,8

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

10-2023

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.