Mobil SHC™ Polyrex EM

Mobil grease , Denmark

Højtydende smørefedt til lejer i elmotorer

Produktbeskrivelse

Mobil SHC™ Polyrex EM serien er højtydende smørefedt specielt formuleret til lejer i elmotorer. Den avancerede formulering af fortykkelsesmidlet og de særlige fabrikationsmetoder forbedrer lejernes ydeevne og giver beskyttelse, der medfører lang elmotorlevetid.

Mobil SHC Polyrex 102 EM serien har vist op til 40 % forbedring i reduktionen af lejers drejningsmoment foretaget i kontrollerede laboratorietests(*).

                                                                                    

Energy efficiency designet er et varemærke tilhørende ExxonMobil Corporation.

 

(*) Reduktion af drejningsmoment refererer udelukkende til ydeevnen af Mobil SHC Polyrex 102 EM sammenlignet med konventionelle (mineralske) referencefedt af samme viskositet anvendt i dybsporet kuglelejer. Den anvendte teknologi reducerer drejningsmoment med op til 40 % sammenlignet med referencefedtet ved test i lejer under kontrollerede forhold. Effektivitetsforbedringer afhænger af driftsforhold og udstyr.

 

Egenskaber og fordele

Mobil SHC Polyrex 102 EM og Mobil SHC Polyrex 103 EM har de følgende egenskaber og fordele:

•  Glimrende smøring af kugle- og rullelejer med lang levetid og gode højtemperaturegenskaber – især i livstidssmurte lejer op til 180° C

•  Reduceret drejningsmoment i lejer i modsætning til konventionelt smørefedt

•  Forbedret stabilitet i modsætning til konventionelle polyurea-smørefedt, når det udsættes for mekaniske forskydningsbelastninger

•  Fremragende beskyttelse mod rust og korrosion

•  Lavt støjniveau. Velegnet til smøring af kuglelejer som opererer i forskellige støjfølsomme miljøer

•  Forbedret ydeevne ved lave temperaturer i modsætning til konventionelt smørefedt

 

Anvendelsesområder

Mobil SHC Polyrex 102 EM smørefedt anbefales af mange ledende fabrikanter af lejer og elektriske motorer til langtidssmøring af kugle- og rullelejer i elektriske motorer.

 

Mobil SHC Polyrex 103 EM anbefales specifikt til anvendelse i f.eks. lodret monterede lejer eller i meget store motorer, hvor stivere smørefedtkonsistens kan være påkrævet af fabrikanten, og hvor egenskaber som lavt støjniveau ikke er så væsentlige.

 

Det er blevet påvist, at Mobil SHC Polyrex EM smørefedt er kompatibelt med adskillige typer ExxonMobil lithiumkomplekssmørefedt, såvel som visse konkurrerende polyureamineralbaserede produkter til elektriske motorer i henhold til metodologien i ASTM D6185.  For specifikke spørgsmål omkring smørefedtkompatibilitet bedes De kontakte Deres Mobilrepræsentant.

 

De vigtigste anvendelsesområder omfatter:

     •  Lejer i elmotorer

     •  Lejer i ventilatorer

     •  Højtemperaturlejer i pumper

     •  Fabriksfyldte, livstidsforseglede rullelejer

     •  Kugle- eller rullelejer, som drives ved ekstremt høje temperaturer, hvor lav olieseparation er nødvendig

     •  Mobil SHC Polyrex EM til kugle- og rullelejer, som drives i et støjfølsomt miljø

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

MOBIL SHC POLYREX 102 EM

MOBIL SHC POLYREX 103 EM

DIN 51825:2004-06 KHC2R-30

X

 

DIN 51825:2004-06 KHC3R-20

 

X

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

MOBIL SHC POLYREX 102 EM

MOBIL SHC POLYREX 103 EM

Viskositetsklasse

NLGI 2

NLGI 3

Fortykkelsesmiddel

Polyurea

Polyurea

Kobberkorrosion, ASTM D 4048, vurdering

1A

1A

Dråbepunkt, ºC, ASTM D2265

253

269

4-kugle slidtest, sliddybde i diameter, mm, ASTM D2266

0,49

0,60

Smørefedt Udseende / Farve, visuel

Grøn

Grøn

Drejningsmoment ved lav temperatur, i drift ved -40° C, g-cm, ASTM D1478

540

1590

Drejningsmoment ved lav temperatur, ved opstart ved -40° C, g-cm, ASTM D1478

4780

6780

Olieseparation, 168 timer ved 40° C, masse%, IP 121

0,0

 

Olieseparation, 168 timer ved 80° C, masse%, IP 121(mod)

 

0,1

Viskositet ved 100° C, Baseolie, mm2/s, ASTM D445

10,9

10,9

Viskositet ved 40° C, Baseolie, mm2/s, ASTM D445

85

85

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

06-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.