Mobilgrease XHP 220 Series

Mobil grease , Denmark

Produktbeskrivelse

Mobilgrease XHP™ 220 seriens produkter er lithiumkomplekssmørefedt, der giver mulighed for forlængede serviceintervaller, beregnet til en lang række forskellige formål og krævende driftsforhold. Denne serie af smørefedt er udviklet til at overgå konventionelle produkters ydeevne ved hjælp af en banebrydende, patentbeskyttet lithiumkompleksteknologi. De er formulerede til at give fremragende ydeevne ved høje temperaturer med overlegen vedhæftning, strukturel stabilitet og modstand mod forurening med vand. Mobilgrease XHP 220 serien har en høj kemisk stabilitet og giver fremragende beskyttelse mod rust og korrosion. Serien har højt dråbepunkt og den højeste anbefalede driftstemperatur er 140º C. Mobilgrease XHP 220 serien findes i NLGI klasserne 00, 0, 1, 2 og 3 med en ISO VG 220 baseolieviskositet.

Mobilgrease XHP 220 serien er udviklet med henblik på anvendelsesområder inden for industri, transport, entreprenørvirksomhed og maritimt brug. Deres egenskaber og ydeevne gør dem til ideelle valg, hvor driftsforholdene involverer høje temperaturer, kræver modstandsdygtighed over for forurening med vand, stødvis belastning og forlængede smøreintervaller. Mobilgrease XHP 222 Special er beregnet til forhold med ekstremt tryk, og indeholder 0,75 % molybdændisulfid, som beskyttelse imod slid, hvor der er ringe bevægelse og forhold med glidende bevægelse, der kan medføre tab af smørefilm.

 

Egenskaber og fordele

Mobilgrease XHP 220 seriens smørefedt er førende produkter under Mobilgrease brandet, som har opnået anseelse for innovation og fortræffelig præstation. Mobilgrease XHP 220 serien består af højtydende produkter, der er udviklede af vores eksperter og understøttede af vore tekniske specialister i hele verden.

En væsentlig faktor bag Mobilgrease XHP 220 seriens fremragende vedhæftning og høje dråbepunkt er den patentbeskyttede fremstillingsteknik, udviklet i vores forskningscentre og anvendt i vores højteknologiske produktionsfaciliteter. Produkterne benytter desuden særligt udvalgte additiver til at give en fremragende oxidationsstabilitet, rust- og korrosionskontrol, modstandsdygtighed over for forurening med vand samt anti-slid- og EP-beskyttelse. Mobil XHP 220 serien har følgende egenskaber og mulige fordele:

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Gode vandafvisende egenskaber

Sikrer korrekt smøring og beskyttelse selv under ekstrem påvirkning af vand

Meget god vedhæftningsevne og langtrådet struktur

Glimrende vedhæftning, hjælper med at reducere lækage og forlænge eftersmøringsintervaller med reduceret vedligehold til følge

Glimrende modstandsdygtighed over for rust og korrosion

Beskyttelse af smurte dele, selv i aggressive vandbelastede miljøer

Meget god modstandsdygtighed over for termisk og strukturel nedbrydning samt oxidation ved høje temperaturer

Forlænger fedtets levetid og giver forbedret beskyttelse af lejer ved høje temperaturer og dermed lavere udgifter til vedligeholdelse og udskiftning af reservedele

Meget gode anti-slid- og EP-egenskaber

Pålidelig slidbeskyttelse, selv under forhold med megen bevægelse med mulighed for forlænget udstyrslevetid og dermed reduceret ikke planlagt stoptid

Bred universalanvendelse

Giver mulighed for at rationalisere lagerbeholdning og reducere lageromkostninger

 

Anvendelsesområder

Mobilgrease XHP 220 serien er udviklet med henblik på anvendelsesområder inden for industri, transport, entreprenørvirksomhed og maritimt brug. Deres blå farve gør dem nemme at genkende under servicearbejde

Mobilgrease XHP 005 og 220 er blødere, højtemperaturs-smørefedt anbefalet af ExxonMobil til centralsmøresystemer, gearsmøring, og hvor pumpbarhed ved meget lave temperaturer er vigtig.

Mobilgrease XHP 221 anbefales af ExxonMobil til industriel smøring, maritimt brug, chassisdele og landbrugsmaskiner. Det giver fremragende ydeevne ved lave temperaturer.

Mobilgrease XHP 222 anbefales af ExxonMobil til industriel smøring, maritimt brug, chassisdele og landbrugsmaskiner. Den specielle formulering bevirker, at det forbliver på smørestedet længere

Mobilgrease XHP 223 anbefales af ExxonMobil til brug hvor gode højtemperaturegenskaber og passende oliefrigørelse er påkrævet. Det anbefales især til hjullejer på lastvogne, eller til rulningslejer, som bliver udsat for vibrationer, eller hvor høje hastigheder kræver fedt med højere konsistens.

Mobilgrease XHP 222 Special indeholder 0,75 % molybdændisulfid, er grå i farven, og anbefales af ExxonMobil til brug under moderat belastning i industrien, til chassisdele og landbrugsmaskiner. Det kan også anvendes til styrebolte, kardanled, drejekranse og led i gravemaskiner

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

220

221

222

Fives Cincinnati P-64

 

 

X

Fives Cincinnati P-72

 

X

 

Fives Cincinnati P-79

X

 

 

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

220

221

222

DIN 51825:2004-06 - KP 1 N -20

 

X

 

DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20

 

 

X

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

005

220

221

222

222 SPECIAL

223

Viskositetsklasse

NLGI 00

NLGI 0

NLGI 1

NLGI 2

NLGI 2

NLGI 3

Fortykkelsesmiddel

Lithiumkompleks

Lithiumkompleks

Lithiumkompleks

Lithiumkompleks

Lithiumkompleks

Lithiumkompleks

Baseolie viskositet af smørefedt ved 40º C, mm2/s, AMS 1697

220

220

220

220

220

220

Oxidation, Trykfald ved 100 timer, kPa, ASTM D942

35

35

35

35

35

35

Farve, visuelt

Mørkeblå

Mørkeblå

Mørkeblå

Mørkeblå

Gråsort

Mørkeblå

Kobberkorrosion, 24 timer, 100° C, vurdering, ASTM D4048

1B

 

 

 

 

 

Kobberkorrosion, ASTM D 4048, vurdering

 

1B

1B

1B

1B

1B

Rustbeskyttelse, Vurdering, ASTM D1743

 

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Bestået

Korrosion, Lejer, Vurdering, ASTM D1743

Bestået

 

 

 

 

 

Dråbepunkt, ºC, ASTM D2265

 

270

280

280

280

280

4-kugle EP-slidtest, kgf, ASTM D2596

 

315

315

315

400

315

4-kugle svejsetest, ASTM D2596, svejsebelastning, kg

315

 

 

 

 

 

4-kugle slidtest, sliddybde i diameter, mm, ASTM D2266

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Molybdændisulfid, vægt%, BEREGNET

 

 

 

 

0,75

 

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

415

370

325

280

280

235

Roll Stability, Ændring af penetration, 0.1 mm, ASTM D1831

 

-15

-15

0

0

0

SKF Emcor Rusttest, distilleret vand, ASTM D6138

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Timken OK Load, kg, ASTM D2509

40

40

40

40

40

40

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på 

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

12-2019

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.