Mobilgrease XHP™ 460 serien

Mobil grease , Denmark

Produktbeskrivelse

Mobilgrease XHP™ 460 seriens produkter er lithiumkomplekssmørefedt, der giver mulighed for forlængede serviceintervaller, beregnet til en lang række forskellige formål og krævende driftsforhold. Denne serie af smørefedt er udviklet til at overgå konventionelle produkters ydeevne ved hjælp af en højtydende, egenudviklet lithiumkompleksteknologi. Serien er formuleret til at sikre fremragende ydeevne ved høje temperaturer med overlegen vedhæftning, strukturel stabilitet og modstand mod forurening med vand. Denne serie har en høj kemisk stabilitet og giver fremragende beskyttelse mod rust og korrosion. Disse smørefedt har højt dråbepunkt og den højeste anbefalede driftstemperatur er 140º C. Mobilgrease XHP 460 seriens smørefedt er formuleret med en ISO VG 460 baseolieviskositet og findes i NLGI klasserne 1 og 2. Mobilgrease XHP 462 Moly er tilsat 3 % molybdendisulfid for at give bedre EP (extreme pressure) og AW (anti-wear) beskyttelse i svært belastede anvendelsesområder med megen bevægelse.

Mobilgrease XHP 460 seriens smørefedt er udviklet med henblik på anvendelsesområder inden for industri, transport, byggeri og marine. Deres egenskaber og ydeevne gør dem til ideelle valg, hvor driftsforholdene involverer høje temperaturer, kræver modstandsdygtighed over for forurening med vand, stødvis belastning og forlængede smøreintervaller. Mobilgrease XHP 462 Moly er en EP-smørefedt, som indeholder 3 % molybdendisulfid. Dette beskytter imod slid under glidende bevægelser og andre svært belastede forhold som kan medføre tab af smørefilm.

 

Egenskaber og fordele

En væsentlig faktor bag Mobilgrease XHP 460 seriens fremragende vedhæftning og mekaniske stabilitet af fortykkelsesmidlerne er den egenudviklede fremstillingsteknologi, udviklet i vores forskningscentre og anvendt i vores højteknologiske produktionsfaciliteter. Produkterne benytter desuden særligt udvalgte additiver til at sikre en fremragende oxidationsstabilitet, rust- og korrosionskontrol, modstandsdygtighed over for forurening med vand samt anti-slid- og EP-egenskaber. Mobil XHP 460 serien har følgende egenskaber og mulige fordele:

Mobilgrease XHP 460 serien er et af de førende produkter inden for Mobilgrease-produktlinjen. Mobilgrease XHP 460 serien er udviklet af vores eksperter og understøttes af vore tekniske specialister i hele verden.

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Overlegen modstandsdygtighed over for udvaskning og vandafvaskning

Sikrer korrekt smøring og beskyttelse selv under ekstrem påvirkning af vand

Meget god vedhæftningsevne og langtrådet struktur

Glimrende vedhæftning, hjælper med at reducere lækage og forlænge eftersmøringsintervaller med reduceret vedligehold til følge

Glimrende modstandsdygtighed over for rust og korrosion

Beskyttelse af smurte dele, selv i aggressive vandbelastede miljøer

Meget god modstandsdygtighed over for termisk og strukturel nedbrydning samt oxidation ved høje temperaturer

Forlænger fedtets levetid og giver forbedret beskyttelse af lejer ved høje temperaturer og dermed lavere udgifter til vedligeholdelse og udskiftning af reservedele

Meget gode anti-slid- og EP-egenskaber

Pålidelig slidbeskyttelse, selv under forhold med megen bevægelse med mulighed for forlænget udstyrslevetid og dermed reduceret ikke planlagt stoptid

Bred universalanvendelse

Giver mulighed for at rationalisere lagerbeholdning og reducere lageromkostninger

 

Anvendelsesområder

Mobilgrease XHP 460 serien anvendes i meget forskelligt udstyr inden for industri, transport, byggeri og marine.  Mobilgrease XHP 461 og 462s blå farve gør det nemt at sikre korrekt smøring.  På grund af den høje ISO VG 460 baseolieviskositet anbefales disse smørefedt til anvendelser med høj belastning ved langsomme til moderate hastigheder, deriblandt til de fleste lejer anvendt i papir- og byggeindustrien, minedrift og entreprenørmateriel.

Specifikke anvendelsesområder:

     •  Mobilgrease XHP 461 anbefales af ExxonMobil til smøring inden for industri og marine, chassisdele og landbrugsmaskiner. Det giver fremragende ydeevne ved lave temperaturer. Den er velegnet til tandkoblinger ved lave hastigheder.

     •  Mobilgrease XHP 462 serien anbefales til brug i filtrullelejer, lejer i vådpartiet og pressepartiet i papirmaskiner. Det er også et godt alsidigt smørefedt til generel anvendelse i industri og marine, chassiskomponenter og landbrugsmaskiner.

     •  Mobilgrease XHP 462 Moly er forstærket med 3 % molybdendisulfid og anbefales i særlig grad af ExxonMobil til smøring af skovlbolte og drejekranse, hvor molybdendisulfid sikrer en ekstra grad af beskyttelse, når vibrerende eller oscillerende bevægelser forhindrer dannelse af en beskyttende oliefilm.

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

461

462

DIN 51825:2004-06 - KP 1 N -20

X

 

DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20

 

X

 

Typiske egenskaber

Egenskaber

461

462

462 MOLY

Viskositetsklasse

NLGI 1

NLGI 2

NLGI 2

Fortykkelsesmiddel

Lithiumkompleks

Lithiumkompleks

Lithiumkompleks

Farve, visuelt

Mørkeblå

Mørkeblå

Grå-Sort

Kobberkorrosion, 24 timer, 100° C, vurdering, ASTM D4048

1A

1A

1A

Rustbeskyttelse, Vurdering, ASTM D1743

Bestået

Bestået

Bestået

Dråbepunkt, ºC, ASTM D2265

270

300

300

4-kugle EP-slidtest, kgf, ASTM D2596

315

315

315

4-kugle slidtest, sliddybde i diameter, mm, ASTM D2266

0,5

0,5

0,5

Molybdændisulfidindhold, vægt%, BEREGNET

 

 

3

Oxidationstabilitet, Trykfald ved 100 timer, kPa, ASTM D942

13,8

13,8

 

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

325

280

280

Roll Stability, Ændring af penetration, 0.1 mm, ASTM D1831

-5

-5

-5

SKF Emcor Rusttest, distilleret vand, ASTM D6138

0 , 0

0 , 0

0 , 0

Timken OK Load, lb, ASTM D2509

50

50

50

Viskositet ved 100° C, Baseolie, mm2/s, ASTM D445

30,8

30,8

30,8

Viskositet ved 40° C, Baseolie, mm2/s, ASTM D445

460

460

460

Viskositetsindeks, ASTM D2270

96

96

96

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

02-2022

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.