Mobilux™ EP Series

Mobil grease , Denmark

Smørefedt

Produktbeskrivelse

Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 004 og 023 er en højtydende produktserie, der består af fire industrielle standardsmørefedter og to halvflydende smørefedter til specielle anvendelsesformål. Disse lithium-hydroxystearat-smørefedter er fremstillede til at yde ekstra beskyttelse mod slid, rust og vandudvaskning. De kan fås i NLGI-klasser fra 00 til 3, med baseolieviskositeterne ISO VG 150 og 320.

 

Mobilux EP 0, 1, 2 og 3 er smørefedter, der anbefales til de fleste typer industrielle anvendelsesområder, herunder krævende drift, hvor der forekommer høje overfladetryk eller chokbelastninger. Disse smørefedter giver fremragende beskyttelse mod rust og korrosion og modstår vandudvaskning, hvilket gør dem særligt velegnede til udstyr, hvor fugtige eller våde forhold er almindelige. Mobilux EP 0 og 1 er velegnede til centraliserede systemer. Mobilux EP 2 og 3 er standardsmørefedter. Den anbefalede brugstemperatur er mellem -20º C til 130º C, men de kan benyttes ved højere temperaturer, hvis smørehyppigheden forøges tilsvarende.

 

Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023 er især velegnede til smøring af lukkede gear og lejer i dårligt forseglede gearkasser, men de kan også benyttes til mange andre industrielle formål, hvor konventionelle gearolier ikke kan forblive i gearkasser, kædekasser, mv. pga. lækage som følge af slidte eller manglende pakninger. Det anbefalede brugsstemperaturområde er mellem -20º C og 120º C for Mobilux EP 004 og -20º C til 120º C for Mobilux EP 023.

 

Egenskaber og fordele

Mobilux EP smørefedter har en dokumenteret ydeevne og har vist god præstation inden for korrosionsbeskyttelse, pumpeevne ved lave temperaturer og levetid ved høje temperaturer. Et Timken OK Load på 40 lb viser kapaciteten under belastning og ekstremt tryk.

•  Mindre slid under svær belastning eller chokbelastning og vibrationer, hvilket giver udstyret driftssikkerhed og forhindrer driftsstop

•  Beskyttelse mod rust og korrosion og modstand over for vandudvaskning, hvilket beskytter udstyret og sikrer god smøring selv hvis der er vand

•  Mulighed for længere lejelevetid i våde miljøer, hvilket sænker udgifterne til lejer og giver færre uventede driftsstop

•  God pumpeevne i centralsmøresystemer (Mobilux EP 0 og 1)

•  Effektiv lækagekontrol (Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023)

 

Anvendelsesområder

     •  Mobilux EP 0 og EP 1 giver god pumpeevne ved lave temperaturer og er velegnede til centralsmøresystemer og andre anvendelsesområder, hvor der kræves gode lavtemperaturegenskaber.

     •  Mobilux EP 2 anbefales til universalformål i antifriktions- og glidelejer, bøsninger og tapper under normale driftsforhold.

     •  Mobilux EP 3 er en stivere smørefedt af NLGI klasse 3 og anbefales til anvendelsesområder, hvor der kræves maksimal beskyttelse mod penetration fra vand eller faste kontaminanter.

     •  Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023 er især velegnede til smøring af lukkede gear og lejer i dårligt forseglede gearkasser på det meste underjordiske mineudstyr med undtagelse af elmotorgear. Mobilux EP 004 og Mobilux EP 023 kan endvidere benyttes til mange andre industriformål, hvor konventionelle gearolier ikke kan forblive i udstyr som gearkasser og kædekasser på grund af lækage, der skyldes slidte eller manglende pakninger.

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

MOBILUX EP 0

MOBILUX EP 1

MOBILUX EP 2

MOBILUX EP 3

MOBILUX EP 004

MOBILUX EP 023

SEW Eurodrive:

 

 

 

 

X

 

 

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

 

 

 

 

 

 

DIN 51825:2004-06 - KP 1 N -20

 

X

 

 

 

 

DIN 51825:2004-06 - KP 2 N -20

 

 

X

 

 

 

DIN 51825:2004-06 - KP 3 N -20

 

 

 

X

 

 

DIN 51826:2005-01 - GP 000 G -20

 

 

 

 

 

X

DIN 51826:2005-01 - GP 00 G -20

 

 

 

 

X

 

DIN 51826: 2005-01 GP0G-10

X

 

 

 

 

 

 

Egenskaber og Specifikationer

Egenskaber

MOBILUX EP 0

MOBILUX EP 1

MOBILUX EP 2

MOBILUX EP 3

MOBILUX EP 004

MOBILUX EP 023

Viskositetsklasse

NLGI 0

NLGI 1

NLGI 2

NLGI 3

NLGI 00

NLGI 000

Fortykningsmiddel

Lithium

Lithium

Lithium

Lithium

Lithium

Lithium

Kobberkorrosion, 24 timer, 100° C, vurdering, ASTM D4048

1A

1A

1A

1A

 

1A

Dråbepunkt, ºC, ASTM D2265

190

190

190

190

 

 

4-kugle EP-slidtest, belastningstrin, kgf, ASTM D2596

250

250

250

250

250

250

4-kugle slidtest, sliddybde i diameter, mm, ASTM D2266

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

370

325

280

235

415

460

SKF Emcor Rusttest, destilleret vand, ASTM D6138

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

Timken OK Load, lb, ASTM D2509

40

40

40

40

40

40

Viskositet ved 100° C, Baseolie, mm2/s, ASTM D445

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

23,4

Viskositet ved 40° C, Baseolie, mm2/s, ASTM D445

160

160

160

160

160

320

Viskositetsindeks, ASTM D2270

91

91

91

91

91

92

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

01-2024

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.