UNIREX™ EP 2

Mobil grease , Denmark

Smørefedt

Produktbeskrivelse

Unirex™ EP 2 er en smørefedt af højeste kvalitet, der anvender et fortykkelse middel der kombinerer lithiumkompleks og polymerteknologi. Det giver smørefedtet en fremragende vedhæftning, modstandsdygtighed over for vandudvaskning, mekanisk stabilitet og forbedret ydeevne ved høje temperaturer. Selv efter langvarig vandpåvirkning bevarer Unirex EP 2 både konsistens, vedhæftende og rustbeskyttende egenskaber. Unirex EP 2 giver god beskyttelse mod korrosion og fremragende beskyttelse mod slitage under ekstremt tryk, selv under krævende forhold med stødbelastning.

Unirex EP 2 er særlig anvendelig hvor vandpåvirkning kan forekomme. Unirex EP 2 påføres manuelt eller ved brug af fedtpistol eller i ikke-kritiske centralsystemer samt fedtsmurte koblinger, og er særlig egnet til anvendelse i hjullejer på køretøjer.

 

Egenskaber og fordele

EgenskaberReelle og mulige fordele
Sammensat af et avanceret fortykningsmiddel med lithiumkomplekssæbe Giver mulighed for længere levetid for smørefedtet ved højere temperaturer end hvad der er muligt for smørefedt fremstillet med de fleste andre sæbetyper.
Fremragende EP- og anti-slid egenskaberBeskyttelse af udstyret og mulighed for forlængelse af udstyrets levetid selv under krævende driftsforhold.
Effektiv korrosionsbeskyttelseBeskytter udstyr mod rust og korrosion.
Fremragende modstandsdygtighed over for udvaskning og vandafsprøjtningAnvender ny polymerteknologi. Dette øger produktets allerede fremragende vedhæftning og modstandsdygtighed over for udvaskning. Sikrer korrekt smøring og beskyttelse under svært belastede driftsforhold Under 
tilstedeværelse af vand.
Certificeret i henhold til NLGI-klassifikationen GC-LBÉn smørefedt til smøring af hjullejer og chassis som demonstreret i henhold til alle NLGI GC-LB præstationstests.

 

Anvendelsesområder

Unirex EP 2 er en fremragende universalsmørefedt til heavy-duty brug inden for både automobil og industrielle anvendelsesområder. Smørefedtets vandbestandighed og beskyttelse under ekstremt tryk overstiger ydeevnen for konventionel universalsmørefedt.

Unirex EP 2 opfylder og overstiger kravene i ASTM D 4950 GC-LB-klassificeringen for smørefedt til hjullejer og chassissmøring

Unirex EP 2 er særligt velegnet til generel smøring af rulningslejer under høje temperaturer. Derudover har produktet lav udskildning af olie, hvilket kan være fordelagtigt hvor dette ønskes.

 

Specifikationer og godkendelser

Unirex EP 2 opfylder eller overstiger kravene i: 
NLGI GC-LBX

 

Typiske egenskaber

Unirex EP 2 
NLGI-klasse2
FortykkelsesmiddelLi-kompleks polymer
Farve, visuelGrøn
Penetration, bearbejdet, 25ºC, ASTM D 217280
Dråbepunkt, ºC, ASTM D 2265260 (min)
Baseolieviskositet ASTM D 445 
cSt ved 40ºC220
Penetration, ASTM D 217, Ændring fra 60X til 100.000X, mm/10+30
Timken OK load, ASTM D2509, lb60
Korrosionsbeskyttelsestest, ASTM D 1743Opfyldt
Iltningsstabilitet, ASTM D 942, Trykfald ved 100 timer, kPa1
Hjullejelækage, ASTM D 4290, g1,3
4-ball wear, ASTM D 2266 scar diameter, mm0,47
4-ball EP, ASTM D 2596, svejsebelastning, kg315
EMCOR rustbeskyttelse, ASTM D6138, 20% SSW, klassificering0,0
Vandafsprøjtning, ASTM D4049, % vægt30
Vandudvaskning, ASTM D1264, % vægt2,1

 

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.