Mobil Pegasus™ 610

Mobil industrial , Denmark

Gasmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 610 er en højtydende gasmotorolie, der hovedsageligt er beregnet til smøring af moderne middel- til hurtigtgående firtaktsmotorer, der kører på brændstof, som indeholder korroderende forbindelser som for eksempel hydrogensulfid eller halogener (forbindelser der indeholder klor, fluor, osv.). Disse motorer er generelt turboladet og magert forbrændende, hvor forøget manifoldtryk hindrer tilstrækkeligt med smøremiddel i at nå ventilstyrene og således resulterer i et lavt olieforbrug, hvilket kan medføre slid på ventilstyr og ventilsæder. Denne effekt skaber også et potentiale for slid og syreangreb på de øvre cylinderkomponenter fra syreholdige materialer, som dannes under forbrændingen. Mobil Pegasus 610 er en 1,0 % aske, høj TBN gasmotorolie, med høj alkalinitetsreserve udviklet til at modveje de negative effekter af korroderende materialer på motorkomponenterne. De fremragende korrosionsbeskyttende egenskaber forhindrer korrosivt slid i cylindre, ventilområder og lejer, hvilket kan resultere i længere levetid for motoren og lavere vedligeholdelsesomkostninger. Mobil Pegasus 610 har fremragende anti-slid- og anti-rivningsegenskaber, hvilket sikrer minimal stempelrivning og slid på cylinder og stempelringe. Denne olie kan også bruges til smøring af stempelkompressorer, hvor disse anvendes med lossepladsgas og biomassegas.

 

Mobil Pegasus 610 er formuleret med højkvalitets mineralbaseolier kombineret med et avanceret 1,0 % askeadditivsystem, som er udviklet til at give fremragende beskyttelse af motor- og kompressorkomponenter. Dette produkt udviser et højt niveau af kemisk stabilitet og modstandsdygtighed over for oxidering og nitrering. Mobil Pegasus 610 leverer fremragende modstandsdygtighed imod slid på ventilsystemet og beskytter imod aflejringer og slamdannelse. Disse præstationsfordele kombineret med de meget effektive detergent- og dispergeringsegenskaber hjælper med at kontrollere dannelsen af aske og koks, som kan resultere i dårlig motorydelse og bankning.

 

Egenskaber og fordele

Mobil Pegasus 610 smøreolie til gasdrevne motorer giver en ekstra margen af beskyttelse, hvor der anvendes kontamineret brændstof. Dens fremragende detergent- og dispergeringsteknologi resulterer også i renere motorer, mindre slid og forbedret motorydelse. Brug af dette produkt kan resultere i mindskede vedligeholdelsesomkostninger og forbedret produktionskapacitet. Den fremragende kemiske og oxidationsstabilitet kan resultere i længere olieskiftsintervaller og mindskede filteromkostninger. Dette produkts høje alkalinitetsreserve tillader, at det bruges i motorer, som drives med brændstof, som indeholder moderate mængder af korrosivt materiale.

 

Egenskaber

Reelle & mulige fordele

Højt TBN og alkalinitetsreserve

Mindsker slid og korrosion, når der benyttes kontamineret gas

Beskytter ventilsæder og -anlægsflader på firtaktsmotorer

Regulerer askedannelse i forbrændingskammer og forbedrer tændrørspræstation

Fremragende anti-slid- og anti-rivningsegenskaber

Mindre slid på motorkomponenter

Mindre rivning i højt belastede gasmotorers foringer

Giver fremragende indkøringsbeskyttelse

Høj oxidativ og kemisk stabilitet

Renere motorer

Forlængede olieskiftsintervaller

Mindskede oliefilteromkostninger

Fremragende modstand over for oxidation og nitrering

Effektiv korrosionsbeskyttelse

Reducerer slid på ventilstyr i firtaktsgasmotorer

Beskytter lejer og interne komponenter

Ekstraordinære detergent-/ dispergeringsegenskaber

Regulerer syredannelse i olien

Beskytter øverste del af cylinderen og ventilsystemet

Renere motorer

Længere filterlevetid

Formuleret uden zink og fosfor

Forbedrer katalysatorers levetid og ydeevne

 

Anvendelsesområder

     •  Gasmotorer, som kører på brændstof, som indeholder moderate niveauer af hydrogensulfid (H2S)

     •  Motorer, som kører på brændstof, som indeholder korroderende materialer, såsom TOHCI (Total Organic Halides as Chloride, totale organiske halider som klor) lossepladsgas og biomassegas

     •  Tændrørstændte firtaktsmotorer med meget lavt smøreolieforbrug

     •  Stempelkompressorer, som drives på naturgas, som indeholder svovl- eller halogener

     •  Højtydende eller naturligt aspirerede motorer, som drives ved eller over deres nominelle kapacitet ved høje temperaturer

 

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Klasse C brændgas, Type 2 & 3)

INNIO Waukesha gasmotorer til lossepladsgasbrug

MAN M 3271-4

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidligere MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - alle motorer med biogas, spildevandsgas og lossepladsgas

WARTSILA CREPELLE 26 dobbelt brændstofbrug

GUASCOR Alle konventionelle motorer (ikke naturgasmotorer) (undtagen 86EM og 100EM)

 

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

 

Viskositetsklasse

SAE 40

Basenummer - Xylen/eddikesyre, mg KOH /g, ASTM D2896

11,1

Flydepunkt, °C, ASTM D97

-18

Sulfateret aske, masse%, ASTM D874

1,0

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

257

Viskositetsindeks, ASTM D2270

98

Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445

131

Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445

13,3

Densitet 15° C, kg/L, BEREGNET

0,888

 

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

04-2023

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no
 

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com 
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.